Inwoners Herentals dragen bij aan de toekomst van de Olympiadelaan

publish date
13.12.2018
???module.newsItem.label.themes???

De provincie Antwerpen organiseerde een tweede inspraakmoment over de toekomstige invulling van het gebied rond de Olympiadelaan. Een 70-tal inwoners leverde waardevolle input.

In de voorbereiding van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) organiseert de provincie Antwerpen een aantal info- en inspraakmomenten over het gebied tussen de Olympiadelaan en de spoorlijn, waar ook de Nete door stroomt. De provincie wil de Herentalsenaar informeren over en betrekken bij het onderzoek naar de beste invulling voor dit gebied.

Tijdens een eerste bijeenkomst werden de diverse uitdagingen in het gebied voorgesteld en besproken. Onder andere elementen als de groene ruimte, de potentie van erfgoed in de stad en de bezorgdheid over mobiliteit of risico's van wateroverlast kwamen aan bod. Alle ideeën en reacties werden ondertussen verwerkt en de huidige stand van zaken rond dit thema werd voorgesteld.

De aanwezigen konden bijkomende reacties of aanvullingen geven. Zij kregen ook informatie over de uitdagingen voor het lokale ziekenhuis en de mogelijke rol van de historische stadsomwalling aan de Kattenberg. Zij gingen aan de slag met maquettes, en toonden zo hun idee over een toekomstige inrichting van het gebied.

Nieuwe reacties en inzichten werden door de provincie Antwerpen genoteerd en worden verder bekeken. Daarover wordt teruggekoppeld in de loop van 2019.

 

Volgende van de detaillijst