Infoavond geïntegreerd natuur- en erfgoedbeheerplan Vrieselhof

publish date
13.02.2018De provincie Antwerpen vindt het belangrijk om de bevolking te informeren over de inhoud van het natuurinrichtingsproject en het toekomstig natuurbeheer in het Vrieselhof.

Daarom wordt er op dinsdag 27 februari 2018 een infoavond georganiseerd waarop de beheerplannen zullen worden toegelicht voor omwonenden en het brede publiek.

Na een toelichting over de ecologische doelstellingen die het fundament vormen voor de nieuwe gebiedsvisie, zal de toelichting dieper ingaan op de landschappelijk relevante ingrepen die worden voorzien, de tijdelijke hinder en de toekomstige recreatieve meerwaarde voor dit gebied.

Deze infoavond biedt ook aan iedereen de mogelijkheid om bijkomende vragen te stellen.

Afspraak op dinsdagavond 27 februari 2018 om 19u30 (einde voorzien omstreeks 22u) in Kasteel Vrieselhof, Schildesteenweg 99, 2520 Ranst.

Om praktische redenen vragen wij u uw aanwezigheid te willen bevestigen bij onze domeinwachters via E vrieselhof@provincieantwerpen.be  en dit graag vóór 23 februari 2018.