Omvormingsbeheer van naaldbos naar gemengde bossen

publish date
10.01.2023

Begin 2023 is er in de bosbestanden op Hoge Mouw een dunning voorzien (blauwe zones op de kaart). 

Bomen met witte markeringen zullen gekapt worden. De overgebleven bomen krijgen zo meer licht en ruimte waardoor ze een grotere en mooiere kruin kunnen ontwikkelen. Bovendien valt er door de dunning meer licht op de bodem, waardoor verscheidene soorten inheemse loofbomen de kans krijgen om te kiemen en zich natuurlijk te verjongen.

Door te dunnen worden bossen met hoofdzakelijk monotoon naaldhout omgevormd naar gevarieerde bossen met inheemse naaldbomen, loofbomen en struiksoorten. De belangrijkste soorten hier zijn grove den, zomereik, lijsterbes, spork en pleksgewijs beuk en wintereik. Er verdwijnt dus geen bos. In totaal wordt er 3390 m³ hout gekapt, verspreid over een oppervlakte van ongeveer 60 hectare. In regel worden er in naaldboombestanden om de 8 jaren dunningen uitgevoerd.

Omvormingsbeheer Amerikaanse eik naar inheems bos

Amerikaanse eiken komen talrijk voor in dit gebied. De soort gedraagt zich op zandgronden invasief en verdrukt langzamer groeiende inheemse soorten, zoals inlandse eik en grove den, en kan zo lokaal het bos domineren. Ook voor onze inheemse fauna is de soort maar weinig interessant. Op inlandse eiken komen 450 verschillende insectensoorten voor terwijl dit er slechts 13 zijn op Amerikaanse eik. 

In de groen aangeduide zone op de kaart zullen er ingrepen gebeuren om de ontwikkeling naar inheems loofbos te stimuleren.

De werken omvatten:

- Vrijstellen van inheemse boompjes. De opslag van Amerikaanse eik rond deze boompjes zal verwijderd worden, zodat de inheemse boompjes meer licht krijgen en zich zo beter kunnen ontwikkelen

- Aanplanten van kloempen. Binnen cirkels met 7m diameter worden alle Amerikaanse eikjes verwijderd. Nadien worden er rond een centrale herkenningspaal 40 inheemse boompjes aangeplant. De afstand tussen 2 kloempen is ongeveer 15m.