Aanvulling / wijziging indienen

Dossier in de fase van onderzoek op volledig- en ontvankelijkheid

Zolang de aanvraag nog niet volledig en ontvankelijk is verklaard, kan je de actie “bezorg bijkomende informatie” gebruiken.

Deze actie kan je gebruiken wanneer je zelf nog een correctie, wijziging of aanvulling wil doorvoeren of op vraag van de dossierbehandelaar in kader van het onderzoek op volledigheid en ontvankelijkheid.

Via de actie “bezorg bijkomende informatie” komt de aangeleverde informatie te staan onder “projectverloop” in het Vlaamse Omgevingsloket. Dit maakt de leesbaarheid van de aanvraag moeilijker. Het aanpassen van datavelden en documenten onder projectinhoud in het Vlaamse Omgevingsloket kan vandaag enkel door de aanvraag onvolledig te verklaren, zodat de aanvrager na het dupliceren de aanvraag kan aanpassen en indienen.

Dossier in de fase dat de procedure is gestart

Eenmaal het dossier volledig en ontvankelijk is verklaard en de procedure is gestart, kan je de actie “indienen van een wijzigingsverzoek” gebruiken.

Deze actie is bedoeld om informatie die behoort tot de inhoud van de aanvraag, toe te voegen aan het dossier. Door gebruik van deze actie komt de aangeleverde informatie te staan onder “projectverloop” in het Vlaamse Omgevingsloket. Dit maakt de leesbaarheid van de aanvraag moeilijker.

Voeg bij het wijzigingsverzoek steeds als bijlage een nota toe waarin de doorgevoerde wijzigingen worden toegelicht. Op die manier is het duidelijk welke delen van de plannen, documenten of inhoud zijn aangepast.

Gevraagd wordt om de juiste acties te gebruiken. Gebruik voor planwijzigingen, opladen van nieuwe plannen, wijzigingen aan het voorwerp van de aanvraag, zowel voor het milieuluik als stedenbouwkundig luik, steeds de actie “indienen van een wijzigingsverzoek”. Dit geldt ook voor kleine wijzigingen. We merken dat technisch het Vlaamse omgevingsloket niet toelaat meer dan 1 wijzigingsverzoek die op dezelfde dag zijn ingediend te aanvaarden. We raden aan om wijzigingen maximaal te bundelen in 1 actie.

Het gebruik van de actie “indienen van een wijzigingsverzoek”, kan technisch in het loket aanvaard worden, waardoor de communicatie vlotter kan verlopen naar de betrokken adviesinstanties. Het gebruik van de juiste actie is belangrijk voor een vlotte dossierbehandeling en vermijdt (juridische) discussies over wat hoort onder de inhoud van het dossier.

De actie “indienen van een wijzigingsverzoek” betekent niet dat de aanvraag automatisch zal terecht komen in de procedure van de “wijzigingslus” zoals voorzien in artikel 30 het Omgevingsvergunningendecreet. Enkel wanneer de wijzigingen van die aard zijn dat een nieuw openbaar onderzoek nodig is, is een verlenging van de beslissingstermijn mogelijk en kan de aanvraag terechtkomen in de “wijzigingslus”. Meestal zal een wijzigingsverzoek niet leiden tot een “wijzigingslus”. Meer informatie over de “wijzigingslus” vind je door te klikken op deze link.