Verstuur een bericht

Ben je van plan een wijziging, correctie of aanvulling van een dossier te doen, lees dan zeker onderstaande aandachtspunten bij gebruik van de actie “verstuur een bericht” door.

We vragen om geen oneigenlijk gebruik te maken van de actie “verstuur een bericht”. Via de actie “verstuur een bericht” een plan of de inhoud van het dossier wijzigen is niet de bedoeling. De actie “verstuur een bericht” komt terecht in het vele mailverkeer, waardoor deze mogelijk niet of te laat wordt gezien. Wijzigingen aan de aanvraag moeten, gezien de korte proceduretermijnen, vlug opgemerkt worden door alle betrokken actoren.

We vragen berichten die belangrijk zijn voor de beoordeling van de aanvraag, zeker ook te sturen aan de vergunningverlenende overheid (VVO in het loket).
In het Vlaamse Omgevingsloket dien je de bestemmelingen van een bericht te selecteren. We merken dat aanvragers soms reageren op een advies via “verstuur een bericht” waarbij enkel een adviesinstantie is geselecteerd als geadresseerde. Het bericht komt te staan onder ‘gebeurtenissen’ in het Vlaamse Omgevingsloket. Enkel de geadresseerden krijgen een meldingsmail en zien het bericht ook bij de 5 recentste gebeurtenissen. Wanneer het bericht niet geadresseerd is aan de vergunningverlenende overheid, wordt het bericht mogelijk niet direct gezien. De provincie Antwerpen werkt met webservices, wat betekent dat de informatie in het Vlaamse omgevingsloket automatisch doorstroomt naar de eigen backoffice. Echter technisch is het niet mogelijk om berichten gericht aan anderen binnen te halen.
Dit houdt in dat wanneer een aanvrager rechtstreeks reageert op een advies en een bericht stuurt naar een adviesinstantie, de vergunningverlenende overheid wellicht dit bericht te laat zal zien of mogelijk over het hoofd ziet.