Gouverneur en hulpdiensten willen agressie tegen hulpverleners in provincie Antwerpen samen een halt toeroepen

publish date
19.12.2018

Brandweerlieden, ambulanciers en politieagenten die worden uitgemaakt, aangevallen of bekogeld met eieren. In Antwerpen en andere steden gebeurt het jammer genoeg wel vaker. Ook elders in onze provincie krijgen hulpverleners geregeld te kampen met gericht agressief gedrag tijdens interventies. Dat is volstrekt ontoelaatbaar, aldus gouverneur Cathy Berx. Samen met de hulpdiensten lanceert ze een oproep tot meer respect voor hulpverleners. In het bijzonder ook wie hulp verleent, mag nooit slachtoffer worden van verbaal of fysiek geweld.

Drie geregistreerde gevallen van agressie per week sinds start registratie

Agressie tegen hulpverleners komt in onze provincie veel vaker voor dan velen denken. Op vraag van de provinciale veiligheidscel registreerde de provinciale dienst noodplanning sinds 1 april van dit jaar tot nu liefst 3 gevallen van agressie per week. Allicht is bovendien sprake van een ‘onder-registratie’ waardoor de werkelijkheid ernstiger is dan de cijfers doen vermoeden. Deze meting is een vervolg op een registratie van agressie tegen hulpverleners uit 2010. De resultaten zullen gebruikt worden om het beleid rond deze problematiek bij te sturen.

Soorten en oorzaken agressie tegen hulpverleners

Verbale agressie komt het vaakst voor, maar ook het aantal meldingen van fysiek geweld tegen hulpdiensten neemt verontrustend toe. Vooral ambulanciers en politiemensen krijgen te maken met agressie in de uitoefening van hun job. Ook brandweerlui worden helaas niet gespaard. Bert Brugghemans, woordvoerder van het Netwerk Brandweer en commandant van Brandweer Zone Antwerpen: "Tijdens oudjaar stelden we vast dat burgers ons naar een bepaalde locatie lokten door opzettelijk brand te stichten om ons daarna te bestoken met vuurwerk. Op zo'n momenten wordt echt een heel duidelijke grens overschreden. We staan altijd paraat om mensen te helpen en het laatste wat je dan verwacht bij een oproep of incident, is om zelf door burgers aangevallen te worden. Bij zulke zware agressiegevallen kunnen we gelukkig rekenen op de steun van de collega's van de politie, maar deze agressoren mogen niet ongestraft blijven."

Hoe kunnen we dergelijk gedrag verklaren? Federaal gezondheidsinspecteur dr. Winne Haenen: "Burgers voelen zich vaak gefrustreerd, machteloos en onzeker als ambulanciers toekomen. Vaak weten ze met deze gevoelens en emoties geen blijf wat resulteert in agressief gedrag, zeker als mensen onder invloed zijn van alcohol of drugs. Daarbij moeten hulpverleners het al te vaak ontgelden. Steeds vaker gaan burgers heftig in discussie met de hulpverleners. Ze stellen hun optreden scherp in vraag omdat het niet zou beantwoorden aan hun eisen of verwachtingen. En vaak gaat dit gepaard met ernstige verbale of zelfs fysieke agressie. Dat mogen we niet tolereren. Daarnaast stellen we ook meer en meer vast dat omstaanders de interventies van hulpverleners filmen en hen zo, al dan niet bewust, hinderen in hun werk. Omdat men niet beseft hoe hinderlijk dergelijk gedrag kan zijn is de stap naar agressie zeer klein wanneer men gevraagd wordt om opzij te gaan en de hulpdiensten hun werk te laten doen. We vragen ook hier respect voor slachtoffer en hulpverlener.”

Website en meldpunt over geweld tegen politiepersoneel

Ook de politiediensten worden in toenemende mate geconfronteerd met verbale en fysieke agressie, en namen een concreet initiatief om beter zicht te krijgen op de problematiek. Jean-Claude Gunst, bestuurlijk directeur-coördinator van de Federale Politie provincie Antwerpen verduidelijkt: “Sinds juni 2018 staat er voor alle medewerkers van de lokale en federale politie een website online over geweld tegen personeelsleden van de politie. Deze website fungeert als meldpunt en biedt medewerkers bijkomend laagdrempelige informatie over het aanbod aan juridische en psychosociale steun: wat moet ik doen? Tot wie kan ik mij richten? Hoe gaan we om met een medewerker die slachtoffer werd?.”

Oproep tot nultolerantie

Alle hulpdiensten herhalen de oproep voor nultolerantie. Gouverneur Cathy Berx ondersteunt deze oproep ten volle. “Agressie tegen hulpverleners is volstrekt onaanvaardbaar en verwerpelijk. We mogen of zullen geweld tegen hulpverleners nooit tolereren. Hulpverleners staan mensen in nood bij in vaak zeer moeilijke omstandigheden en verdienen eenieders respect. Wie hulpverleners hindert in de uitoefening van hun veeleisende job, speelt met mensenlevens. Bovendien, wie wil zich morgen nog inzetten bij brandweer, politie of ambulancediensten als we verbale of fysieke agressie of geweld tegen hulpdiensten minimaliseren of tolereren?”