De provincie Antwerpen schaft partijfinanciering af

publish date
29.02.2024
???module.newsItem.label.themes???

Sinds 2011 verleent de provincie Antwerpen een subsidie aan de politieke partijen die actief zijn in de provincie. De politieke partijen gebruiken de subsidie voor de eigen organisatie en binnen bepaalde beperkingen voor de verkiezingen. 

In het provinciaal bestuursakkoord uit 2018 kwamen coalitiepartners N-VA en cd&v overeen om deze partijfinanciering af te schaffen. In de meerjarenplanning 2019 – 2025 werd daarom de lineaire afbouw van de partijfinanciering opgenomen.

Het budget voor de partijfinanciering bedroeg in 2018 nog ongeveer 550.000 euro. Vanaf 2019 werd de lineaire afbouw ingezet tot 41.000 euro in 2023. In 2024 bedraagt deze dus nog 0 euro. Het leverde de provincie een besparing van twee miljoen euro op. 

De provincieraad keurde op 22 februari nu ook de opheffing van het subsidiereglement en dus de volledige afschaffing van de partijfinanciering goed. De provincie Antwerpen is het eerste bestuursniveau in Vlaanderen dat komaf maakt met de partijfinanciering.