Maarten Puls wordt nieuwe provinciegriffier

publish date
01.06.2021
???module.newsItem.label.themes???

Maarten Puls legde op 27 mei de eed af als provinciegriffier in de Antwerpse provincieraad.  Vanaf 1 september komt hij aan het hoofd van de provinciale administratie. Maarten Puls is 43 jaar en woont in Herentals.  Met een carrière van meer dan 20 jaar in dit bovenlokale bestuur,  kan de provincie rekenen op zijn ruime ervaring en de voortzetting van de moderne administratie.  

Maarten Puls op de trap

Scharnierpunt tussen beleid en administratie


Als griffier staat hij aan het hoofd van de Antwerpse administratie. Vanuit zijn functie vormt hij het scharnier tussen beleid en administratie. Hij staat in voor de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de provincieraad en de deputatie. Hij is secretaris van de deputatie, woont de vergaderingen van de provincieraad bij en is verantwoordelijk voor de officiële verslaggeving ervan. Provinciegriffier is naast de financieel beheerder, een bij provinciedecreet vastgelegde functie. Hij staat ook in voor de Openbaarheid van Bestuur.

Ruime ervaring bij de provincie

Maarten Puls is 43 jaar, woont in Herentals en studeerde master in de Biowetenschappen (optie landbouw). Hij werkt reeds 20 jaar voor de provincie, wat zorgt voor een ruime kennis en ervaring in overheid en beleidsprocessen. Puls startte in 2001 als projectmedewerker Agrarisch natuurbeheer in de Hooibeekhoeve. In 2003 werd hij Plattelandscoördinator bij de Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid, waar hij in 2006 diensthoofd werd. De voorbije 11 jaar leidde hij succesvol het Departement Economie, Streekbeleid en Europa.

Overgangsregeling tot 31 augustus

Danny Toelen blijft tot en met 31 augustus provinciegriffier. Hij deed deze functie al meer dan 20 jaar. Hij zorgde voor een efficiënt werkende, open en flexibele administratie waarbij steeds sterk werd ingezet op digitalisering. De werkomgeving in het nieuwe provinciehuis, een architecturaal merkteken in de stad Antwerpen, is hiervan een duidelijke uiting. Door de digitaliseringsinspanningen kon het provinciebestuur tijdens de afgelopen COVID- 19 crisis vlot overschakelen op online werken. Vanuit zijn sterk geloof in de noodzaak aan een verkozen bovenlokaal bestuursniveau maakte hij vier provincieraadsverkiezingen mee en ondersteunde vijf verschillende deputaties in hun werking. Hij werkte in zijn functie ook met twee gouverneurs samen.

In uitvoering van het provinciedecreet fungeert Maarten Puls van 1 juni tot 1 september als provinciegriffier in opvolging. Op die manier wordt een vlotte overgang voorzien.