APPeL³ : Antwerps Provinciaal Partnerschap een Leven Lang Leren

publish date
25.02.2022
???module.newsItem.label.themes???

Het provinciebestuur van Antwerpen heeft vanochtend APPeL³ gelanceerd, voluit het Antwerps Provinciaal Partnerschap een Leven Lang Leren. Het wordt opgericht om de kansen van voornamelijk kort- en oudgeschoolde werknemers op de arbeidsmarkt te verhogen door de inspanningen van de sociale partners en het volwassenenonderwijs beter op elkaar af te stemmen. Binnen het partnerschap worden wetenschappelijke inzichten en goede voorbeelden uitgewisseld. Er komt ook een financiële ondersteuning voor nieuwe opleidingsinitiatieven om de digitale vaardigheden te versterken van medewerkers in de speerpuntsectoren bouw, zorg en logistiek. Provincie Antwerpen heeft hiervoor een eigen Fonds Levenslang Leren opgericht.

De cijfers van de VDAB voor de provincie Antwerpen spreken voor zich: zowel bij verpleegkundigen en verzorgenden (+45%), bouwvakkers en –technici (+31%), elektriciens en elektromecaniciens (+94%), transport en logistiek personeel (+92%) of goederenbehandelaars (+97%) is het aantal openstaande vacatures vorig jaar flink gestegen. De uitdaging is niet alleen om voldoende nieuwe arbeidskrachten naar die sectoren te leiden, maar ook om zoveel mogelijke huidige medewerkers daar te houden. Bovendien is niet alleen de kwantiteit een probleem, er is ook een kwalitatieve mismatch. De digitalisering van de betrokken sectoren is daarvan een van de belangrijkste oorzaken.

Werknemers moeten zich in dit digitale tijdperk voortdurend nieuwe technieken en technologieën eigen maken en die automatisering zal alleen maar toenemen. Uit een recente publicatie van de OESO blijkt dat zowat een derde van de Vlaamse werknemers de volgende jaren nog ingrijpende veranderingen te wachten staan. 14% van de werknemers loopt zelfs risico op een volledige automatisering van hun job. Wie zich weet aan te passen, stelt vaak vast dat het werk daardoor wat uitdagender wordt of dat hij daardoor meer autonomie krijgt in zijn job. Maar anderen ervaren net meer stress door al die digitalisering en voelen zich meer en meer geïsoleerd. Oudere en lager geschoolde medewerkers met meer manuele en routinetaken ervaren veel meer een negatieve invloed dan hoger opgeleide profielen. APPeL³ wil deze kwetsbare werknemers aansporen om tijdig te participeren aan levenslang leren.

Om bij te blijven bij de transformaties op de arbeidsmarkt, volgens de OESO Skills Strategie voor Vlaanderen (2020), moeten werknemers hun competenties versterken, zowel voor nieuwe als voor bestaande jobs. De voorbije jaren nam echter minder dan 9% van de Vlamingen tussen 25 en 64 jaar regelmatig deel aan een formele opleiding. Dat is onder het Europese gemiddelde. In buurlanden Frankrijk, Nederland en Luxemburg ligt dat aantal dubbel zo hoog. Het versterken van menselijk kapitaal is dan ook een belangrijk onderdeel van de Vlaamse herstel- en veerkrachtplannen. Complementair aan dat Vlaamse relancebeleid richt Provincie Antwerpen nu het Antwerps Provinciaal Partnerschap een Leven Lang Leren (APPeL³) op.

De provincie Antwerpen investeert met APPeL³ vooral in bijscholing van kort- en oudgeschoolde werkenden zodat ze sterker staan op de arbeidsmarkt, die continu en snel evolueert. Het partnerschap maakt werk van een echte leercultuur in onze provincie via bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen. Dat doen ze door de arbeidsmarktactoren en de aanbieders van volwassenenonderwijs dichter bij elkaar te brengen voor de speerpuntsectoren bouw, zorg en logistiek. Het doel? De drempels voor levenslang leren weghalen bij individuen, organisaties en de brede samenleving.

APPeL³ zet in op:

  • krachtige partnerschappen tussen volwassenenonderwijs (CVO’s, Ligo, Syntra) en arbeidsmarktactoren (sociale partners en sectorfondsen),
  • uitwisseling van bestaande wetenschappelijke kennis en goede praktijkvoorbeelden,
  • wederzijdse afstemming tussen het provinciale en Vlaamse beleid inzake levenslang leren.

Naast deze flankerende acties geeft APPeL³ ook een financiële impuls voor nieuwe sectorspecifieke opleidingsinitiatieven om de digitale vaardigheden van kort- en oudgeschoolde werknemers in bouw, zorg en logistiek te versterken.

Meer info

Meer info over APPeL³ vind je op de pagina's van het partnerschap. Met al je vragen kan je ook terecht bij Ward: