Geopark Schelde Delta ontvangt Unesco keurmerk

publish date
29.03.2024
???module.newsItem.label.themes???

Het gebied van de Schelde en de Scheldemonding is geologisch, cultuurhistorisch en landschappelijk uniek.  Zo uniek zelfs, dat de regio zich voortaan een UNESCO Global Geopark mag noemen. De regio met de haven, de vroegere kleiputten of de stuifduinen van de Kalmthoutse Heide, komt zo in een lijstje met de vulkanische stranden van Lanzarote, de lavavelden en kratermeren in IJsland en de diepe Colca Canyon in Peru. Dankzij de erkenning trekken het onderzoek, het natuur- en landschapsbeheer en duurzaam toerisme in deze regio makkelijker investeringen en Europese projecten aan.

Vijf provincies – Zeeland, Noord-Brabant, Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen – zijn samen initiatiefnemer van het aanvraagdossier. Ze bundelen de krachten met meer dan zestig gemeentebesturen, kennisinstellingen zoals Universiteit Antwerpen of Hogeschool Zeeland, musea zoals het museum Rupelklei of het Mercatormuseum en de toeristische diensten. Deze vitale coalitie van 140 publiek-private partners zorgt zo voor een geslaagde internationale samenwerking rond meer dan 40 sites in het gebied. 

Unieke regio bekend in rest van de wereld 

Nergens ter wereld is de wisselwerking tussen mens en water - de samenwerking én de tegenwerking - nog zo zichtbaar in het landschap als in de Vlaams-Nederlandse Schelde Delta. Het huidige landschap van Geopark Schelde Delta is een verhaal van 50 miljoen jaar van stijging en van daling van de zeespiegel, van getijdenwateren en van klimaatverandering. Daarnaast toont het de menselijke invloeden van de laatste tweeduizend jaar: de Deltawerken, de kleiputten voor de baksteennijverheid, de turfwinning voor energie en zout, de houtkap voor de bouw en de gecontroleerde overstromingsgebieden van het Sigmaplan.

Landschap om te beleven

Vanuit de aandacht voor verleden, heden en toekomst wordt binnenkort het onzichtbare terug zichtbaar gemaakt. In Niel maakt de provincie Antwerpen het relict van een oude getijdenmolen beleefbaar. Met zo’n getijdenmolen werd vroeger de energie van het getij in de rivier gebruikt voor de beginnende industrie in de Rupelstreek. 

In de provincie Antwerpen beleef je dit UNESCO-waardige landschap, erfgoed en geologie verder in de watertoren in Rumst, in de voormalige steenbakkerij Brik Boom of al stappend door de steenbakkerstunnels. Deze route voert je door 400 jaar geschiedenis langs droogloodsen, schoorstenen, en steekbakkersmusea. Maar ook langs het natuurgebied Walenhoek waar je de voormalige kleiputten herontdekt. 

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.