Nieuwe data over marktbezoek in de provincie Antwerpen

publish date
27.10.2023
???module.newsItem.label.themes???

De markten in de provincie Antwerpen hebben een sterke aantrekkingskracht op lokale economie. Uit een bevraging door de dienst Detailhandel dit jaar blijkt dat 70% van marktbezoekers de markt combineert met een horeca- of winkelbezoek. Sociaal contact blijft de belangrijkste reden voor een bezoek aan één van de 700 ondernemers op de markten in de provincie Antwerpen. Proevertjes motiveert slechts 1% van de bezoekers om te komen. We analyseerden de data van marktbezoekers om lokale besturen beter te kunnen adviseren bij het uitstippelen van hun detailhandelsbeleid.

Tijdens de ‘Maand van de markt’, in april 2023, heeft de dienst Detailhandel van de provincie Antwerpen het gedrag van consumenten op de markt onderzocht. We deden dit aan de hand van 500 enquêtes, afgenomen op de markt, 500 online bevragingen van consumenten en tot slot aan de hand van 30.000 wedstrijdformulieren. Dankzij deze mix van data krijgen we een goed beeld van wie de marktbezoeker is.

Uit de resultaten blijkt dat 68% van de bezoekers een vrouw is, die trouw is aan de markt. 73% van de marktbezoekers komt wekelijks naar de markt. Ongeacht of het nu een week of weekend markt is, stellen we vast dat 53% van de bezoekers ouder is dan 65 jaar. De aantrekkingskracht van de markt op lokale economie mag ook niet onderschat worden: meer dan 70% van de bevraagden combineert een marktbezoek met andere activiteiten zoals een winkel- of horecabezoek.

De sfeer, gezelligheid en het sociaal contact is voor maar liefst 73% van de bevraagde marktbezoekers de belangrijkste reden om naar de markt te komen. Daarnaast stellen we ook vast dat 47% van de bezoekers alleen naar de markt komt. Consumenten die niet naar de markt gaan, geven als belangrijkste reden dat ze “aan het werk” zijn. Wat echt roet in het eten gooit voor een marktkramer is regen, want 56% van de bezoekers gaat niet naar de markt bij slecht weer.

Voor steden en gemeentes is het belangrijk om te weten wat de mobiliteitsimpact is van hun wekelijkse markt. Maar liefst 82% van de bezoekers uit eigen gemeente komt te voet of met de fiets naar de markt. 52% van de bezoekers afkomstig van buiten de gemeente neemt de auto. Marktbezoekers gebruiken het openbaar vervoer om naar de markt te gaan, alleen binnen een groot stedelijke context (Antwerpen).

Voor het provinciebestuur zijn de lokale markten een belangrijk onderdeel van het economisch weefsel in de steden en gemeenten. 53 van de 69 steden en gemeenten in provincie Antwerpen hebben een openbare markt. Voor zo’n 700 ondernemers zijn die markten hun broodwinning. Ze zorgen ervoor dat er wekelijks aan meer dan 6.000 kramen koopwaar kan worden gekocht. De keuze voor consumenten in de provincie Antwerpen is ook groot, in totaal zijn er wekelijks 90 openbare markten.

Markten hebben een duidelijke ‘fanbase’. Kleine wekelijkse markten met ongeveer 10 kramen halen hun inkomsten voor 93% uit consumenten van de eigen gemeente. Een percentage dat daalt als de markt groter wordt. Staan er meer dan 100 marktkramen dan komen ‘slechts’ 56% van de bezoekers uit de eigen stad of gemeente. Vindt de markt plaats op zaterdag, dan stijgt het aandeel bezoekers uit eigen gemeente.

De nieuwe data die de dienst Detailhandel verzamelde, stellen ons in staat de lokale besturen die een markt hebben of er één willen ontwikkelen nog beter te adviseren. 

Volgend jaar in april houden de vijf Vlaamse provincies weer een nieuweMaand van de Markt’. Provincie Antwerpen hoopt daarbij nog meer data te verzamelen om het onderzoek te optimaliseren en up-to-date te houden. 

 

Meer info over Maand van de Markt vind je in de webzone lokale besturen. 

Contacteer ons gerust: