Dankjewel, liefste bezoeker van de Agridagen!

publish date
21.02.2024

Van 16 tot en met 18 februari deden provincie Antwerpen en de provinciale proefbedrijven Hooibeekhoeve en Proefbedrijf Pluimveehouderij mee aan de vakbeurs Agridagen in Weelde Depot in Ravels. We blikken terug op een succesvolle beursdeelname met honderden bezoekers, ontluikende samenwerkingen, leuke gesprekken en verse inzichten. Onze beursstand prikkelde bezoekers om zelf te ontdekken hoe een waterzuiveringsstation werkt, hoe je een mijtenval kan knutselen, hoe je een uier ontsmet en hoe je best een melkstaal neemt. 

demo stuw Life ACLIMA stand Agridagen 2024

Life ACLIMA omnipresent

Life ACLIMA wil land- en tuinbouwbedrijven ondersteunen om op een toekomstgerichte en duurzame manier antwoorden te bieden op de toenemende waterbehoefte en dalende waterbeschikbaarheid in de land- en tuinbouwsector als gevolg van de klimaatverandering.

Op de beurs toonden we een levensechte peilput en stuw voorzien van de nodige informatie. Door het plaatsen van een stuw in een watervoerende perceelsgracht, wordt het permanent drainerende effect van de gracht stopgezet. Hierdoor krijgt het opgehouden water tijd om te infiltreren waardoor de watertafel in de omliggende akkers verhoogt. Hierdoor hoeven gewassen minder diep te wortelen naar water, wat een gunstig effect heeft in droogteperiodes.  

In een stuw zitten verschillende schotbalken (‘schotjes’) zoals je op de foto kan zien. Door meer of minder schotjes in de stuw te schuiven, bepaal je zelf de bufferende hoogte van de stuw. Zo kan je enkele dagen voor de start van de veldbewerkingen één of meerdere schotjes eruit halen, zodat het watertafel in de omliggende akkers weer daalt. Zo kan er met machines op de akkers gereden worden. Van zodra de veldbewerkingen erop zitten, kunnen de schotjes teruggeplaatst worden en kan de watertafel weer stijgen.

Mini waterzuiveringsstation

In het provinciale Proefbedrijf Pluimveehouderij staat een levensgrote waterzuiveringscontainer. Speciaal voor de beurs creëerden de onderzoekers een mini waterzuiveringsstation dat de werking van hun waterzuiveringscontainer nabootste. De beursbezoeker kon zien hoe spoelwater in enkele stappen gezuiverd kan worden.

Oproep klimaatadaptatietrajecten

We zijn altijd op zoek naar bedrijven in de provincie Antwerpen die in een begeleidingstraject willen stappen. Meer info en aanmelden voor een klimaatadaptatietraject kan via dit formulier. Tijdens zo'n traject krijg je advies op maat van jouw bedrijf!

voedergewassen rogge-klaver en klaver

Voedergewassen 

Vruchtwisseling is een belangrijke maatregel om een landbouwbedrijf klimaatrobuust te maken. Elke teelt heeft zijn eigen voordelen. Zo laat een blik onder de grond je het verschil zien in het wortelgestel van enkele teelten en groenbedekkers. Om die reden zaaiden we rogge en veldbonen-rogge in en toonden we deze voedergewassen op de beurs.

Te vermijden...

Omwille van een heel andere reden, hadden we ook enkele stekjes knolcyperus bij! Knolcyperus is een hardnekkig woekeronkruid. Het is belangrijk dat we het voldoende aanpakken om de verspreiding ervan te voorkomen. Onderzoekscentra in Vlaanderen werken samen met landbouwers om de aanpak van knolcyperus te verfijnen en om de verspreiding van deze exoot in te perken. Net daarom toonden we op de beurs wat knolcyperus is, zodat iedereen die het ziet op zijn perceel snel kan handelen.

Rad van Fortuin Agridagen24

Rad van fortuin

Tijdens de drie beursdagen werd er ontelbare keren aan ons rad gedraaid! Het rad telt 25 nummers, daarom hadden we ook 25 landbouwgerelateerde vragen bij... Wie een draai aan het rad gaf, kreeg een meerkeuzevraag voorgeschoteld. Wie de vraag juist beantwoordde, mocht een praline kiezen die gemaakt werd door de leerlingen van Provinciaal Instituut PIVA. 

Vooral kinderen vonden het heel fijn om hun kans te wagen aan ons rad van fortuin. Het bleek ook een ideale gespreksstarter om te vertellen over onze lopende projecten, ons onderzoek en over de rol van de provincie bij het creëren van ruimte voor landbouw en het ondersteunen van landbouwers.

Bedankt aan al onze bezoekers en tot op één van onze volgende evenementen!

stand Agridagen 2024 bezoek minister