Een klimaattraject op jouw melkveebedrijf?

publish date
18.01.2023

Klimaatbewust aan landbouw doen en daar ook slimme economische keuzes in maken? Dat is de kern van het Klimrekproject. Binnen dit project werken ILVO, Boerenbond en VITO een klimaattraject uit voor 3 sectoren: de melkveehouderij, akkerbouw met aardappelen in het teeltplan en de varkenshouderij. 

Klimaatscan

Elk klimaattraject start met de ontwikkeling van een klimaatscan, die jou als landbouwer inzicht geeft in de klimaatimpact van je bedrijf. Naast dit inzicht wil Klimrek landbouwers ook handvaten aanreiken om hun bedrijfsvoering op een rendabele manier meer klimaatslim en -robuust te maken.  Als deelnemend melkveehouder uit provincie Antwerpen mag je na je klimaatscan ondersteuning en hulp van een onderzoeker van Hooibeekhoeve verwachten. Hij zal je adviseren bij het nemen van economisch en praktisch haalbare maatregelen, die de klimaatimpact van je bedrijf verlagen zonder neveneffecten voor het milieu.

Stel je kandidaat

Het Klimrek-team is op zoek naar melkveehouders die met hun bedrijf in een klimaattraject willen stappen. Waarom meedoen? Klimrek brengt de maatregelen aan het licht die je bedrijf zowel ecologisch als economisch ten goede komen. Je krijgt inzicht in het volledige milieuprofiel van je bedrijf. Ga samen op zoek naar manieren om je bedrijfsvoering klimaatvriendelijk én robuust te maken, iets wat in de toekomst alleen maar aan belang zal winnen.

logobalk projectpartners Klimrek
Projectlogo Klimrek