Melkveesector klaarstomen voor de toekomst

publish date
12.10.2023

Boerenbond stoomt met projectpartners Inagro en provinciaal onderzoekscentrum Hooibeekhoeve de melkveesector klaar voor toekomstige uitdagingen via het demonstratieproject PAS-Partout Melkvee.

De projectpartners van het demonstratieproject PAS-Partout Melkvee gaan aan de slag om melkveehouders te sensibiliseren en te informeren rond de erkende PAS-technieken en -maatregelen en dat zowel voor nieuwe als bestaande stallen. 

Uitkijkend naar nieuwe technieken en maatregelen

De veehouderij staat de komende jaren voor grote uitdagingen op vlak van het reduceren van de ammoniakemissie in Vlaanderen. Momenteel is er maar een beperkt aanbod aan reducerende technieken en zijn deze ook niet altijd breed toepasbaar. In de landbouw is het al een tijd wachten op nieuwe technieken en innovaties om de ammoniakhinder terug te dringen. De erkenning van alternatieven, zoals pocketvergisters of stikstofstrippers, stonden immers jarenlang on hold omdat er in Vlaanderen geen wetenschappelijk comité was dat de technieken moest erkennen. Pas eind vorig jaar werd dat comité samengesteld en is het terug mogelijk om aanvragen in te dienen. 

Melkveehouders snel en duidelijk informeren

Om de bestaande technieken en de correcte toepassing zo breed mogelijk bekend te maken, organiseert Boerenbond samen met projectpartners Hooibeekhoeve en Inagro het demonstratieproject PAS-Partout Melkvee. Concreet worden een aantal thematische uitwisselingsmomenten en beurzen georganiseerd waar technieken gedemonstreerd zullen worden. Ook zal er voor elke maatregel en techniek, die op de PAS-lijst staat, een fiche aangemaakt worden. De bestaande fiches, uit een vorig demonstratieproject, worden  eveneens geactualiseerd . Op deze manier kunnen melkveehouders snel, duidelijk en op een correcte manier geïnformeerd worden. Ook zal binnen het project ingezet worden op Europese kennisuitwisseling rond reducerende technieken. Op deze manier wordt op zoek gegaan naar technieken die potentieel bieden voor de Vlaamse melkveehouderij. 

Melkveesector klaarstomen voor uitdagingen van de toekomst

Het project ging in april 2023 van start en duurt twee jaar. De komende maanden zal regelmatig gecommuniceerd worden over o.a. evenementen, realisaties... Als resultaat beoogt dit project een melkveesector die klaarstaat om de uitdagingen van de toekomst geïnspireerd en geïnformeerd aan te pakken en op deze manier de nodige reductiedoelstellingen te behalen. 

Meer weten?

Logobalk PAS-Partout Melkvee