Scholen ruilen betonnen speelplaatsen in voor groenblauwe speelnatuur

publish date
06.02.2020
???module.newsItem.label.themes???

Op 6 februari gaven de leerkrachten van acht Antwerpse scholen het startschot van het project SCH2OLEN. Ze kwamen samen in het Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie (PIME) en bespraken hoe zij de komende drie jaar hun betonnen speelplaatsen zullen omvormen tot milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgevingen.

De aanwezigen genoten van een rondleiding in de tuin van het PIME

Leerkrachten en leerlingen gaan zelf aan de slag

Met het project SCH2OLEN begeleidt Regionaal Landschap Rivierenland i.s.m. Regionaal Landschap de Voorkempen en provincie Antwerpen acht scholen in een verstedelijkte context bij het ontharden en vergroenen van hun speelplaats. Via een leer- en doe-traject gaan leerkrachten en leerlingen zelf aan de slag en bepalen zij welk type natuurspeeltuin ze zullen aanleggen. Zoals de projectnaam suggereert, speelt water hierbij een cruciale rol. Naast natuurlijke spelelementen, een buitenklasje of de aanplant van een speelbos zijn ook de aanleg van een vijver of poel, grachtjes, een waterpomp, wadi (buffer en infiltratie voor regenwater) of regenwaterton een absolute meerwaarde voor de school.

Maud Willemen, verantwoordelijke voor het project SCH2OLEN bij Regionaal Landschap Rivierenland: “Met dit infomoment zetten we alvast een eerst stap richting klimaatbestendige schoolomgevingen met ruimte voor meer biodiversiteit en duurzaam waterbeheer. We bekijken onder andere hoe we het hitte-eilandeffect waar veel scholen met een verharde speelplaats mee kampen, kunnen aanpakken. We hopen dat we met het project SCH2OLEN ook andere scholen kunnen inspireren om hun betonnen speelplaats in te ruilen voor een biodivers speellandschap voor de volgende generaties stadskinderen”.

MOS, duurzame scholen, straffe scholen, voorziet bovendien extra begeleiding voor visievorming zodat de groenblauwe speelplaats gedragen wordt door het schoolteam, de leerlingen en de ouders.

Groepsfoto van de initiatiefnemers en de scholen

Meer ruimte voor water, betere luchtkwaliteit, grotere biodiversiteit en meer spelplezier

Via deze en andere onthardingsprojecten zetten de Vlaamse Regering, provincie Antwerpen en de andere initiatiefnemers in op meer ruimte voor water, betere luchtkwaliteit, grotere biodiversiteit en meer CO2-opslag. Ook het nieuwe bodemgebruik na de onthardingsactie speelt een bepalende rol in de strijd tegen de klimaatverandering. Maar ook voor de leerlingen en leerkrachten bieden groene speelplaatsen heel wat voordelen. Zo staan ze garant voor een betere gezondheid, een betere concentratie, minder conflicten tussen leerlingen en meer ruimte om te bewegen, te ontdekken en rust te vinden.

MEER DAN 30 NATUURLIJKE SPEELPLAATSEN

Het project SCH2OLEN is maar één van de vele onthardingsprojecten die op stapel staan in de provincie Antwerpen. In samenwerking met de Antwerpse Regionale Landschappen en de Zuidrand worden de komende jaren meer dan 30 speelplaatsen onthard en vergroend.