Voorbereidende werken voor toekomstige overstromingsgebied in Beerse

publish date
06.05.2020
???module.newsItem.label.themes???

Eind vorig jaar tekende de provincie Antwerpen met een 60-tal buurtbewoners een eerste schets van het overstromingsgebied aan de Laakbeek. Hoewel het finale ontwerp van het studiebureau nog in juni aan de buurt moet voorgesteld worden, wil de provincie wel al op terrein aan enkele wettelijke maatregelen voldoen die noodzakelijk zijn voor grondwerken van deze omvang. 

Laakbeek_beerse
Hier komt het nieuwe overstromingsgebied aan de Laakbeek

Omdat de uitgraving van het gebied een groot volume aan grondverzet betekent, moest er een grondonderzoek plaatsvinden om de kwaliteit ervan te bepalen. Begin april voerden veldwerkers van studiebureau Antea Group grondboringen uit op verschillende plekken in het in te richten terrein. 

Uit een archeologisch vooronderzoek bleek bovendien dat het gebied archeologische potentie bezit. Het onroerend erfgoeddecreet bepaalt de manier waarop iedereen in Vlaanderen met onroerend erfgoed moet omgaan. Met inachtneming van de preventieve Corona-maatregelen zal GATE Archaeology vanaf 26 mei via verschillende proefsleuven op het terrein het onderzoek starten. Vermoedelijk nemen deze werken 3 à 4 werkdagen in beslag.

De hinder voor de buurt zal zo goed als onbestaand zijn voor het grondonderzoek. Voor de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek zal er overdag misschien wat geluidshinder zijn van de kraan die de sleuven maakt. Na het onderzoek worden de sleuven weer dicht gegooid. Er zal dus geen transport van uitgegraven grond nodig zijn.

Logo_Co-Adapt

Volgende van de detaillijst