Provincies geven elke gemeente een klimaatadaptatierapport

publish date
25.03.2022
???module.newsItem.label.themes???

Wat is de impact van overstromingen, hitte en verdroging op je gemeente, nu en in de toekomst? Welke maatregelen zijn nodig om ze de baas te kunnen? Via het online platform provincies.incijfers.be kan je voor jouw gemeente een rapport met klimaatscenario’s én een rapport over adaptatiemaatregelen downloaden!

Het verzamelen van cijfergegevens rond ontharding, vergroening, … is voor veel gemeenten een struikelblok om de vooruitgang en de impact van het klimaatbeleid in kaart te brengen. Voor elke gemeente biedt de provincie een rapport ‘Klimaatscenario’ aan waar je kan inzoomen op de effecten van hitte, overstroming en verdroging specifiek in je gemeente. De klimaatverandering slaat niet overal even hard toe: veel hangt samen met de verhardingsgraad, de beschikbare natuur, water, etc.

Daarom is ook het gemeentelijk rapport ‘Adaptatiemaatregelen’ voor iedere gemeente verschillend. Op welke maatregelen moet jouw gemeente inzetten? We geven advies over 4 type maatregelen die je beschermen tegen overstromingen, droogte en hitte: 1/ ontharding, 2/ biodiversiteit en natuur 3/ watervoorraden en 4/ warmteafvoer.

Benieuwd?

Klik op de naam van je gemeente om je gepersonaliseerd rapport met klimaatscenario’s en rapport over adaptatiemaatregelen te downloaden.