Aan de slag met Plan Vandaag: 150 ha extra klimaatbuffer

publish date
14.02.2022
???module.newsItem.label.themes???

Vandaag stellen we je Sander De Schryver voor. De bosgroepcoördinator ondersteunt bosgroepen en gemeenten om tegen 2025 de doelstelling van 150ha extra bos te halen!  Want extra bos is nodig om de gevolgen van de klimaatverandering te temperen, als een natuurlijke klimaatbuffer. 

 

We versterken de open ruimte als klimaatbuffer 

Als provincie gaan we resoluut voor meer (en betere) natuur. Parken, bossen, natuurgebieden, bomenrijen, houtkanten, gras- en weilanden, bermen, waterlopen, vijvers, vennen, noem maar op. Voor meer groenblauw binnen hand- en fietsbereik, zeg maar. Want dat is nodig: als verkoeling in de zomer, en natuurlijke bescherming tegen wateroverlast. Hiervoor leggen we overstromingsgebieden aan, planten we bossen, gaan we hard tegen verharding en slaan we zoveel mogelijk koolstof op.