Ecostrook Hoogmolenbrug krijgt een vervolg

publish date
06.06.2023

Eind januari 2022 hoorden we voor het eerst over ‘de ecostrook’. Via deze strook op de splinternieuwe Hoogmolenbrug kregen dieren, naast autoverkeer en fietsers, hun eigen oversteekstrook over het Albertkanaal. Dieren en mensen delen dus samen de brug – elk wel goed afgeschermd van elkaar. Een uniek project én een mooie samenwerking tussen gebiedsprogramma Groen Kruis, gecoördineerd door provincie Antwerpen, en De Vlaamse Waterweg nv, die de Hoogmolenbrug heeft aangelegd. Gebiedsprogramma Groen Kruis werkt intussen aan het vervolg van de ecostrook.

Het Albertkanaal is voor veel dieren een onoverbrugbare barrière. Zelfs goede zwemmers als bevers verdrinken er, omdat ze de steile overs niet meer op geraken. Dankzij de ecostrook op de Hoogmolenbrug kunnen ze nu veilig het kanaal oversteken. Het ontwerp is er op voorzien dat niet enkel kleine dieren zoals egels, maar ook reeën en dassen langs de ecostrook geraken. De ecostrook zelf is 128 meter lang. Ze ligt naast de rijbaan en is over de hele lengte zo’n 2,65 m breed. Een barrière van houten lamellen op betonblokken houdt dieren weg van het verkeer en schermt het licht van de auto’s af. De ecostrook is ook uniek, omdatze geen snelweg overspant, maar wel de drukst bevaren waterweg van ons land.

De ecostrook over het Albertkanaal is zo een onmisbare schakel in de verbinding van het park van Schoten naar Bremweide en Ertbrugge. Dit een van de vele groenverbindingen die gebiedsprogramma Groen Kruis in de noordoostelijke rand rond Antwerpen wil realiseren.

Twee auto's rijden over een moderne brug. Naast de rijstrook ligt een 'ecostrook' vol wilde bloemen. Onder de brug loopt het Albertkanaal door.
De ecostrook van 2,65 m breed vormt samen met een autostrook en een fietsstrook het wegdek van de nieuwe Hoogmolenbrug over het Albertkanaal.

Bloemenberm bekoort ook fietsers en automobilisten

De ecostrook is eind vorig jaar aangelegd. De strook zelf en de beide bruggenhoofden zijn toen ingezaaid met een mengsel van maar liefst 18 verschillende bloem- en graszaden, en aan beide kanten van de brug zijn struiken en bomen aangeplant. De voorbije lentemaanden zijn de bermen mooi volgegroeid. Zo genieten niet alleen dieren maar ook de talrijke fietsers van de kleurige bloemenweelde. Ook bijen, vlinders en andere insecten vinden via de bloemenverbinding de oversteek van Schoten naar Wijnegem en Deurne. 

Een berm bezaaid met klaprozen, margrieten en andere bloemen.
Op de ecostrook en de bruggenhoofden zijn wel 18 verschillende bloemen- en grassoorten ingezaaid.

Op beide oevers ‘landt’ de ecostrook in een natuurlijke omgeving. Aan de kant van Schoten ligt een poel omgeven door riet, verscholen tussen begroeide hellingen. Ook de Braambeek stroomt daar, en de speciaal ontworpen ondergrondse vleermuizenkelder won in november 2022 zelfs een prijs. Aan de kant van Wijnegem en Deurne sluit de ecostrook aan op een zone met wilgenboompjes en enkele sloten. Door het water en de vele biotoopjes hebben beide natuurzones een grote aantrekkingskracht op heel veel diersoorten. Eens zij in de natuurzone terechtkomen, leidt een afrastering hen naar de ecostrook over het kanaal.

Via ecotunneltjes onder de op- en afritten door sluiten beide zones aan op de achterliggende open ruimte. Zowel de ecostrook als de natuurzones waar ze op aansluit zijn alleen toegankelijk voor dieren. Zo vinden dassen een eigen toegangsluik en zijn voor reeën speciale opstapjes gemaakt.

Een moderne boogbrug is aichtbaar op de achtergrond. Een boot vaart op het kanaal onder de brug door. Vooraan is een groenzone met wilde planten.
Links op de foto is de ‘aanloop’ naar de ecostrook over de Hoogmolenbrug zichtbaar. De afrastering leidt dieren naar de doorsteek.

Groen Kruis breit vervolg aan ecostrook

De ecostrook is een belangrijke verbinding, want hiermee kruisen we het Albertkanaal. Maar daarmee is het werk niet af. Aan de zuidzijde van de ecostrook liggen iets verderop de Merksemsebaan en de Deurnesteenweg, twee drukke wegen. Daarom hebben de partners van gebiedsprogramma Groen Kruis intussen een eerste reeks ontwerpen klaar voor een fietsbrug en smal ecoduct over de Merksemsebaan, en een ecotunnel onder de Deurnesteenweg verderop. Dat vraagt van de Groen Kruis-partners de nodige creativiteit omdat er in het sterk bebouwde gebied weinig tot geen plaats meer overblijft.

In het sterk bebouwde gebied vraagt dat de nodige creativiteit. Zo is een ‘standaard-ecoduct’ van pakweg 40 meter breed op deze plek onmogelijk. De Groen Kruis-partners hebben voor de Merksemsebaan een exemplaar van 15 meter breed voor ogen. Voor de ecotunnel zou het wegdek van de Deurnesteenweg deels moeten worden verhoogd. Met deze ontwerpen in de hand gaat Groen Kruis nu op zoek naar de nodige middelen.

Een grote waterplas is omzoomd door wilde planten. Links ligt het Albertkanaal. Rondom de waterplas draait de oprit naar de Hoogmolenbrug.
Aan het noordelijke bruggenhoofd vind je onder meer een waterplas omzoomd met riet, een vleermuizenverblijf en tal van planten en struiken. Links zie je het Albertkanaal.; de oprit naar de Hoogmolenbrug kronkelt om de natuurzone heen.
Plattegrond van bruggenhoofd noord Hoogmolenbrug toont groenzone met waterplas en beplantingen, fiets- en autopaden.
De natuurinrichting van het noordelijke bruggenhoofd (zijde Schoten) en de ecostrook op de Hoogmolenbrug.