Agentschap Natuur en Bos koopt Wijnegemse Fortvlakte, een belangrijke schakel binnen Groen Kruis.

publish date
24.10.2023

De Fortvlakte in Wijnegem, aan de Turnhoutsebaan en de Houtlaan, blijft een groene zone. Meer zelfs: Agentschap Natuur en Bos (ANB) kan nu aan de slag om van de wat eentonige, afgesloten grasvlakte op termijn een veelzijdig stuk groen te maken. Dat is interessant voor de buurtbewoners én voor de natuur. Bovendien vormt een heraangelegde Fortvlakte een belangrijke schakel tussen de natuur van domein Ertbrugge en die van park Bremweide, allebei op de grens van Wijnegem en Deurne. Daarmee past het project rond de Fortvlakte helemaal in de filosofie en de strategie van gebiedsprogramma Groen Kruis, waarbij provincie Antwerpen samen met partners als ANB de versnipperde open-ruimtegebieden ten noordoosten van stad Antwerpen met elkaar wil verbinden. 

Een groene grasvlakte is aan twee zijden omzoomd met drukke verkeerswegen. Rechts vooraan liggen de gebouwen van het Wijnegem Shopping Center.
De Fortvlakte op de grens van Deurne en Wijnegem ligt in de hoek tussen de Houtlaan en de Turnhoutsebaan. Rechtsonder zie je de gebouwen van het Wijnegem Shopping Center.

Nu Agentschap Natuur en Bos het ongeveer 17 ha grote terrein heeft aangekocht, is vastgelegd dat de Fortvlakte groen blijft en niet door bebouwing wordt ingenomen. Ook kan ANB nu echt van start gaan om de bestaande ideeën voor de heraanleg te verfijnen. 

Volgens die plannen wordt de buitenrand van de huidige grasvlakte een vrij toegankelijke parkzone met bomen en natuurlijke recreatie. Het centrale deel blijft afgesloten voor het publiek. De bodem van de Fortvlakte is heel geschikt om water te laten insijpelen. Door te kiezen voor een gepaste beplanting en door met hoogteverschillen te spelen, kan de Fortvlakte uitgroeien tot een echt sponspark. Een 'sponspark' houdt water vast in een gebied, zuivert het water en vult er lokaal de grondwatervoorraad mee aan.

Door ons veranderend klimaat krijgen we steeds meer te maken met grote hoeveelheden regen én met lange droogteperiodes. Sponsparken zijn dan belangrijke plekken om een grote hoeveelheid regenwater op te slaan, zodat enerzijds het risico op wateroverlast lokaal verkleint en anderzijds de bodem meer grondwater 'in reserve heeft zitten' om droge periodes te overbruggen. 

Meer over de geschiedenis van de Fortvlakte lees je in dit bericht.