Provincie Antwerpen start met aanleg fietsostrade F105 Herentals-Balen in Geel

publish date
23.05.2019

27 mei 2019 start de aannemer met de aanleg van de fietsostrade tussen de Langstraat en Rauwelkoven in Geel. Hiermee wordt de eerste 2,7 kilometer van de fietsostrade F105 Herentals-Balen gerealiseerd. De kostprijs van deze aanleg bedraagt 2 miljoen euro.

Aanleggen van fietsweg tussen Langstraat en Rauwelkoven in Geel
Aanleg van de fietsweg tussen Langstraat en Rauwelkoven in Geel

 

De realisatie van de fietsostrade F105 Herentals-Balen draait eigenlijk al op volle toeren met de bouw van een fietstunnel aan de Koulaak in Herentals, een fietsbrug over het kanaal Bocholt-Herentals en de realisatie van de fietstunnel onder de Ring van Geel.

Op 27 mei 2019 start de aannemer met de werken, met uitzondering van de werken tussen Buiteneinde en Rauwelkoven. Daar starten de werken van zodra de provincie Antwerpen zekerheid heeft over de eigendomsstructuur. Tijdens de werken is geen omleiding voorzien. Het vrachtverkeer maakt gebruik van de bestaande wegen. Op kruispunten en spooroverwegen staan wel verkeersborden om de weggebruiker attent te maken op het werfverkeer.

De werken nemen zo’n 165 werkdagen in beslag. Uiteraard is dit onder voorbehoud en afhankelijk van weersomstandigheden en onvoorziene werken.