Ruime belangstelling voor dialoogmarkt Geel over regioverkeer

publish date
21.11.2018
???module.newsItem.label.themes???

Liefst 228 nieuwsgierigen maakten de eerste dialoogmarkt over het regioverkeer een succes. In CC De Werft in Geel presenteerde de provincie Antwerpen de resultaten van haar zomerbevraging, waaraan 2.220 mensen deelnamen. Ook ging zij een open gesprek aan over de verkeerssituatie in de woonkernen van Geel, Mol, Dessel en Retie. Wie deze kans op inspraak miste, kan donderdag nog terecht in Mol.

Minder files en verkeersveilige wijken. Daarvoor werkt de provincie Antwerpen aan een provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (PRUP). Zij kiest daarbij voor een nieuwe aanpak in open communicatie.

Frisse blik vanuit brede dialoog
Denkpistes over een nieuw PRUP-proces worden vanaf de start open op tafel gelegd. De bevolking denkt actief mee. Zulk participatief proces is niet evident. Toch zet de provincie Antwerpen hierop in. De online bevraging over regioverkeer leverde 2.220 reacties op. Belangrijke informatie voor de onderzoekers die info uit alle hoeken verzamelen en eerdere onderzoeken met een frisse blik herbekijken. De opkomst in Geel toont de interesse en de wil tot samenwerking van het publiek.

Informatie en interactie
Dinsdag bleek dat veel mensen bezorgd zijn over het verkeer in hun woonomgeving. Wie de online bevraging invulde, was nieuwsgierig naar de resultaten ervan. Behalve je informeren over het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) kon je actief meedenken en -praten over toekomstig regioverkeer. Een PRUP onderzoekt vanaf de start alle effecten tegelijk, onder meer in een milieu-effectenrapport. Daarover kon je je mening letterlijk op de kaart zetten. 
Posters en projecties toonden reacties uit de zomerbevraging. Wie vragen had, kon terecht bij het projectteam van de provincie Antwerpen. Je kon op diverse manier nog iets toevoegen. Je kon extra feedback geven of weerwoord bieden op de inbreng van anderen. Ook als je de online bevraging niet invulde, kon je nog reageren en waardevolle input aanbrengen. De provincie Antwerpen luisterde naar alle tips, bedenkingen en ideeën.

Met argumenten voor en tegen verdergaan
De zomerbevraging en de gesprekken in Geel tonen veel verschillende en uiteenlopende meningen. Velen duidden op de kaart dezelfde onveilige punten aan. Vooral over mogelijke tracés bestaan verschillende meningen. Posters toonden de meest gehoorde of verrassende argumenten voor of tegen specifieke tracés. Aanwezigen konden bijkomende pro of contra aanvullen.

Alle opmerkingen en suggesties worden nu door het projectteam en experten beoordeeld en verwerkt in een startnota. De bevolking kan zich uitspreken over geselecteerde alternatieven, en er nogmaals opmerkingen of suggesties aan toevoegen. Deze reacties worden meegenomen in een scopingnota. Ook in die procesfase organiseert de provincie inspraak. Dat inspraakmoment wordt voorzien in de zomer van 2019.

Donderdag 22 november in Mol: tweede kans
De bevraging of de dialoogkans in Geel gemist? Laat dan in de gemeente Mol nog je stem horen. De provincie organiseert er een inspraakkans volgens hetzelfde concept. Benieuwd of de dialoog donderdagavond (grote) verschillen of nieuwe ideeën oplevert!

Hoe dan ook, kan je alles in ongeveer een halfuurtje bekijken. Kom gerust langs zoals het jou past!

Waar en wanneer
Donderdag 22 november 2018 in de Raadzaal van het gemeentehuis, Molenhoekstraat 2 in Mol, vanaf 18 tot 21 uur.