De Averegten en Go! Atheneum Heist-op-den-Berg erkend als ‘Levend Erfgoedhof’

publish date
30.03.2022

Provinciaal Groendomein De Averegten werkt al enkele jaren samen met de afdeling ‘Landbouw’ van GO! Atheneum Heist-op-den-Berg voor het verzorgen van streekeigen dieren in het domein. Dit werpt zijn vruchten af, er zijn intussen zelfs al nieuwe dieren geboren. Steunpunt Levend Erfgoed vzw, dat opkomt voor oude en streekeigen rassen, erkent en ondersteunt het waardevolle werk dat hier is geleverd. Het erkenningsschild ‘Levend Erfgoedhof’ hangt aan de boerderij van De Averegten te pronken.

Sinds enkele jaren herbergt GO! Atheneum Heist-op-den-Berg verschillende dieren in De Averegten. De school verzorgt de dieren en er is ook een kweekprogramma voor de zeldzame soorten opgezet in samenwerking met Steunpunt Levend Erfgoed (SLE). Vorig jaar resulteerde dat in de geboorte van kalfje Dina van het Belgisch wit/blauw mixte-type. Vorige week volgde Elza van het zeldzame ras Kempens rund. Ze worden opgekweekt om een groter fokbestand in België mogelijk te maken.

Gedeputeerde Mireille Colson, bevoegd voor Groen- en Recreatiedomeinen: “De vruchtbare samenwerking tussen de provincie, het Atheneum en SLE wordt terecht bekroond met het erkenningsschild ‘Levend Erfgoedhof’. Voor De Averegten betekenen de dieren, zeker nu met de schattige kalfjes, een extra trekpleister voor bezoekers uit de ruime omgeving.”

Steunpunt Levend Erfgoed (SLE) is een vereniging die ijvert voor het behoud van onze oude lokale, streekeigen rassen van neerhof- en landbouwdieren: kippen, kalkoenen, eenden, ganzen, duiven, konijnen, honden, schapen, geiten, varkens, runderen en paarden. Ze kunnen daarbij rekenen op de steun van vrijwilligers, bedrijven, scholen en diverse overheden. Eind 2018 lanceerde SLE het Levend Erfgoedhoflabel, GO! Atheneum Heist-op-den-Berg is de eerste school die het label behaalde.

Steunpunt Levend Erfgoed: www.sle.be