Verbindende communicatie in de praktijk

Datum/uur
 • donderdag 18 maart 2021 van 13 uur tot 16 uur
Doelgroepen
 • Leerkrachten

 • Lerarenopleiding

 • Secundair onderwijs

 • Lager onderwijs

 • Kleuteronderwijs

 • BuO Leerzorg

Prijs

25 €

Inhoud?

Verbindende Communicatie is gebaseerd op de theorie van  Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg. Deze manier van communiceren helpt om  duidelijk te beseffen wat voor jou belangrijk is en wat je nodig hebt en hoe je dit kan overbrengen naar anderen. Het inspireert je om op een effectieve en respectvolle manier te zeggen wat je van anderen verwacht, wat je lastig vindt of anders wil en ook wat je waardeert. 

Op deze manier geraak je minder in een conflictsituatie terecht. Tenslotte geeft het verbindend communiceren ook inzicht in hoe je empathisch kan luisteren. Je leert de echte boodschap te capteren die vaak verhuld zit in verwijt of boosheid. 

Concreet zullen we deze voormiddag kort de theorie opfrissen. Daarna gaan we aan de slag om die theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden te oefenen.  Indien er voorbeelden zijn uit jouw eigen praktijksituatie, mogen deze op voorhand doorgestuurd worden naar kris.degroot@amohele.be maar ook ter plekke kunnen we ze behandelen.

Door wie? 

Kris De Groot is auticoach in Groepspraktijk The Mind Academy, waar ze zowel kinderen, jongeren als volwassenen met ASS begeleidt.  Ze is ook mama en partner van personen met ASS en ze is regioverantwoordelijke en opleider binnen de Vlaamse Vereniging Autisme.  In totaal heeft ze zowat 26 jaar ervaring op de teller staan en elke dag komen er nog nieuwe ervaringen bij.

Voor wie? 

Alle geïnteresseerden uit het onderwijswerkveld en sociale sector die werken met kinderen of jongeren tussen 6 en 18 jaar. 

Coronamaatregelen

Deze workshop zal online plaatsvinden. Er wordt geen opname van de sessie gemaakt.

 

Hoe stimuleer je woordenschatverwerving bij OKAN-leerlingen?

Datum/uur
 • dinsdag 26 januari 2021 van 17 uur tot 19 uur
Doelgroepen
 • Leerkrachten

 • Lerarenopleiding

 • Secundair onderwijs

Prijs

20 €

Peter Schoenaerts ©Stefanie Geerts

Inhoud?

In het onderwijs aan anderstalige jongeren is een systematische aanpak van woordenschatonderwijs belangrijk. De omvang van hun woordenschatkennis is in hoge mate bepalend voor hun prestaties op het gebied van lezen, luisteren, spreken en schrijven. In deze workshop leren de deelnemers hoe ze kunnen ‘zorgen voor woorden’. Dat doen we met voorbeelden uit het woordenschatpakket 'Plein 16' (uitgeverij Boom), waarin o.a. speelse dialogen, liedjes, taalraps en communicatieve opdrachten de leerlingen helpen te motiveren. 

Er is ruimte voor het delen van eigen ervaringen en het beantwoorden van vragen.

Door wie?

Kim Koelewijn en Peter Schoenaerts.

Kim Koelewijn studeerde in 2000 af als klinische kinderpsycholoog aan de Universiteit van Amsterdam. In 2001 verhuisde ze naar New York, waar ze nog steeds woont. Ze voltooide de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs aan de Hogeschool Inholland en was ze als docent Nederlands jarenlang verbonden aan de Nederlandse Taal- en Cultuurschool ’t Klokhuis in de VS. Ze maakte 'Hotel Hallo', een woordenschatpakket voor kinderen die Nederlands leren. Naast het schrijven van verhalen voor kinderen schrijft ze ook graag liedjes. Ze schreef o.a. nummers voor Ruth Jacott en voor het theater.

Peter Schoenaerts studeerde Germaanse Talen aan de KU Leuven, en volgde een drama-opleiding aan de American Academy of Dramatic Arts in New York. Hij was lange tijd als docent Nederlands verbonden aan het Instituut voor Levende Talen in Leuven. Peter werkte ook als expert Nederlands als vreemde taal voor de Taalunie en was eindredacteur bij het weekblad Humo. Momenteel is hij dagelijks leider van theatergroep ‘Theater van A tot Z’ en zaakvoerder van uitgeverij Boeklyn. Taal is zijn passie!

 

Voor wie?

Dit is een nascholing voor:

 • beginnende en gevorderde OKAN-leerkrachten 
 • leerkrachten die lesgeven aan (hoofdzakelijk) anderstalige tieners die Nederlands leren
 • studenten lerarenopleiding secundair onderwijs

 

Coronamaatregelen

De vorming zal doorgaan via een webinar op hetzelfde tijdstip. De sessie wordt niet opgenomen en kan dus niet nadien worden bekeken.

 

Workshop dramatische expressie voor NT2 met 'Romeo en Julia'

Datum/uur
 • dinsdag 9 november 2021 van 17 uur tot 19 uur
Doelgroepen
 • Leerkrachten

 • Lerarenopleiding

 • Secundair onderwijs

 • Volwasseneneducatie

Prijs

15 € (inclusief boek)

 

Tijdens deze workshop reikt Peter Schoenaerts praktische tips en werkvormen aan om met tieners en/of volwassenen aan de hand van dramatische expressie taal te oefenen (NT2 of vreemde talen).

Het toneelstuk ‘Romeo en Julia’ werd speciaal geschreven voor anderstalige tieners en volwassenen die Nederlands leren. Sinds vorig jaar februari is ‘Theater van A tot Z’ ermee op tournee door heel het land. Op 1 april 2020 is de voorstelling te zien in de Rode Zaal van het Fakkeltheater in Antwerpen. Bij ‘Romeo en Julia’ is een boek verschenen met daarin het scenario en didactische tips om op een speelde manier Nederlands te oefenen met tekstfragmenten en dialogen in de NT2-klas: ‘Romeo en Julia, theater in eenvoudig Nederlands’ (uitgeverij Boeklyn). 

 

Door wie?

Auteur Peter Schoenaerts was zelf jarenlang NT2-docent. Hij werkt tegenwoordig vooral als taalexpert en acteur. Hij komt een twee uur durende workshop dramatische expressie geven voor iedereen die NT2 of vreemdetaallessen geeft aan tieners of volwassenen.

Voor wie?

leerkrachten OKAN, NT2-docenten, leerkrachten Nederlands en vreemde talen uit het secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs, en studenten lerarenopleiding

Kostprijs?

15€ inclusief boek

Extra info?

Acteerervaring is niet nodig.

Gelijke kansen in jouw (genderbewuste) klas

Doelgroepen
 • Leerkrachten

 • Lerarenopleiding

 • Kleuteronderwijs

 • Lager onderwijs

Prijs

40 €

Eva Dierickx

Inhoud?

 

‘Poppen zijn niet voor jongens’, ‘Juf, waarom is dat meisje zo vuil?’, ‘jij mag hier niet spelen, jij bent een meisje’ …  

 

Als kinderen dergelijke uitspraken doen, zijn we geneigd ze af te wimpelen, de schuld bij de ouders te leggen  of algemeen af te keuren (‘dat mag je niet zeggen, dat is niet lief’). We veronderstellen dat kinderen opgroeien tot onbevooroordeelde volwassenen als we niet praten over gender en huidskleur. In tegenstelling tot wat we veronderstellen zijn jonge kinderen niet helemaal onbevooroordeeld. De kleuterjaren zijn daarbij dé vormende jaren voor identiteitsontwikkeling. 

In deze vorming staan we eerst stil bij de ontwikkeling van vooroordelen bij kinderen. Wanneer ontwikkelen die ideeën zich, en hoe komt dit? We doen dit aan de hand van een speelse quiz, waarbij voorbeelden uit de praktijk en onderzoek elkaar afwisselen en versterken. 

Hierna kijken we kritisch naar onze eigen klaspraktijk: welke stereotypes sluipen in het spel en materiaal van élke leerkracht? We screenen daarbij onze leermaterialen en hoeken op genderbias, we kijken naar observatieformulieren en gaan met elkaar in gesprek. Hoe reageer je op onverwachtse uitspraken en waar kan jij nog meer klemtoon op leggen? Doorheen de hele workshop is er ruimte voor interactie, snuisteren in materialen uit het leercentrum en het delen van eigen ervaringen. 

Door wie?

Eva Dierickx is zowel kleuterleerkracht als onderwijskundige. Na enkele jaren in de kleuterklas geeft ze nu les in de lerarenopleiding kleuteronderwijs aan de AP-hogeschool. Daarnaast blogt ze geregeld op kleutergewijs.be. Artikels van haar hand over de kleuterklas verschenen eerder onder meer De wereld van Het Jonge Kind en Zorgbreed.

Voor wie?

leerkrachten kleuter- en lager onderwijs, directie, zorgleerkrachten, pedagogisch begeleiders, …

Datum?

Omwille van de afstandsregels kan deze vorming momenteel niet plaatsvinden. Van zodra samen en in grotere groepen van vormingen genieten in ons leercentrum weer op een veilige manier kan, brengen wij ingeschreven deelnemers op de hoogte.

Inschrijven kan via deze link. Toch nog annuleren omdat de geprikte datum voor jou niet passend is, kan kosteloos tot 7 dagen voor de leeractiviteit.

Spits je oren, open je ogen: interactieve workshop storytelling

Doelgroepen
 • Leerkrachten

 • Lerarenopleiding

 • Secundair onderwijs

 • Volwasseneneducatie

 • Lager onderwijs

Prijs

40€

Omschrijving workshop

De masterclass Spits je oren, open je ogen focust op het origineel prikkelen van de aandacht en op spanningsopbouw. Docent Carmien Michels daagt je uit om je non-verbale en verbale vaardigheden te versterken en reikt je methodieken aan die je in een klascontext kan inzetten.

Hoe kan je op verrassende wijze een verhaal introduceren aan een meertalige groep? Hoe trek je non-verbaal de aandacht? Hoe prikkel je de zintuigen van je luisteraars? In een speelse, veilige en stapsgewijze sessie komen enerzijds deze vragen aan bod. De deelnemers beleven de kracht en het plezier van non-verbaal communiceren, proeven van verschillende zintuiglijke prikkelingen, oefenen op introducties  en wisselen ervaringen met elkaar uit.

Anderzijds kijken we naar de spanningsopbouw van verhalen in een notendop. Welke structuur kan je volgen bij de opbouw van een verhaal? Hoe houd je de aandacht van een meertalig publiek vast? Hoe wissel je feit en fictie af?

De deelnemers krijgen gemakkelijk hanteerbare technieken aangeboden, die ze meteen kunnen uitproberen. Aan het einde van de masterclass volgen een reflectie en evaluatie. De workshop versterkt het algemeen bewustzijn van de deelnemers op vlak van non-verbale en verbale expressie, en maakt de brug naar hun eigen praktijk.

 

Over de docent

Carmien Michels  is een Belgische schrijver en performer. Aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen studeerde ze Woordkunst, volgde ze de Specifieke Lerarenopleiding Drama en voerde ze onderzoek naar taalstimulering, meertaligheid en vertelmethodieken. Haar bevindingen vertaalde ze naar een workshoptrajecten voor kinderverzorgers, gidsen en NT2-docenten. Als ambassadeur van Antwerpen Vertelt en Capital Slam trok ze naar NT2- en OKAN klassen om samen met de studenten tot fantasierijke verhalen te komen. In 2016 werd ze Huisverteller van M Museum Leuven en Europees Kampioen Poetry Slam. Sindsdien reist ze de wereld rond met haar boeken en gedichten. Haar bevlogenheid en veelzijdige ervaring als schrijver, performer en docent neemt ze mee naar iedere masterclass .

 

Doelgroep

OKAN-leerkrachten, (toekomstige) leerkrachten lager, secundair en volwassenenonderwijs, zorgleerkrachten

Kortom: iedereen die geïnteresseerd is in storytelling en (in de toekomst) voor de klas staat.

Locatie

Deze workshop gaat door in zaal Canvas, in het Atlasgebouw, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen

Datum?

Omwille van de afstandsregels kan deze vorming momenteel niet plaatsvinden. Van zodra samen en in grotere groepen van vormingen genieten in ons leercentrum weer op een veilige manier kan, brengen wij ingeschreven deelnemers op de hoogte.

Inschrijven kan via deze link. Toch nog annuleren omdat de geprikte datum voor jou niet passend is, kan kosteloos tot 7 dagen voor de leeractiviteit.

 

 

Talig aan de slag met muzische impulsen

Doelgroepen
 • Lager onderwijs

 • Leerkrachten

 • Lerarenopleiding

 • Secundair onderwijs

Prijs

20 €

Karen Reekmans en Elisabeth Henry

Inhoud?

De focus van deze workshop is ontwikkelingsgericht muzisch taalonderwijs. We inspireren je met enkele praktijkvoorbeelden van multidisciplinaire workshops beeld, muziek, drama en beweging die we ontwierpen voor meertalige basisscholen met schooltaal Nederlands. De zelfsturende, interactieve werkvormen zijn tevens betekenisvol voor vroeg vreemdetalenonderwijs in de basisschool. We kiezen voor impliciet taal leren door taal als middel te gebruiken om de activiteiten aan te kondigen, erover in interactie te gaan en te reflecteren op het creatieve proces.

De workshops werden gebundeld in het boek ‘Taalduiken en artisticuleren’ van auteurs Karen Reekmans, Elisabeth Henry en Anne-Lore Baeckeland. Meer informatie vind je hier

 

Wat mag je verwachten?

 • We duiken samen in enkele interactieve, muzische werkvormen en bespreken de meerwaarde voor zowel muzische vorming als taalstimulering.
 • We lichten de principes van muzisch taalonderwijs en taalontwikkelend lesgeven in meertalige klassen toe. We zoomen in op het belang van onvoorspelbaarheid in het creatieve proces.  
 • Je gaat naar huis met een gratis exemplaar van het boek ‘Taalduiken en artisticuleren’ van auteurs Karen Reekmans, Elisabeth Henry en Anne-Lore Baeckeland

Door wie?

Karen Reekmans is lector-onderzoeker aan de Hogeschool PXL in Hasselt. Ze geeft vakdidactiek vroeg vreemdetalenonderwijs Frans en meertaligheid aan de studenten van de lerarenopleiding PXL-Education lager en kleuteronderwijs. Verder begeleidt ze studenten die stage lopen in het immersieonderwijs Nederlands in Luik en is zij verbonden aan PXL-Research voor praktijkgericht onderzoek over schooltaal Nederlands in meertalige klassen. Haar werk werd bekroond met het Europees talenlabel 2019, een kwaliteitslabel voor innovatief talenonderwijs.

Elisabeth Henry is docent aan de Haute Ecole de la Ville de Liège. Als musicologe en musicus geeft ze muziekles aan toekomstige docenten, maar ook kunst- en cultuureducatie. Ze geeft ook muziekles aan de studenten van de Academie voor Schone Kunsten van Luik (École Supérieure des Arts de la Ville de Liège= ESAVL).

Jeux de sons, jeux de voix, jeux de soi : haar professionele artistieke opleiding (muziek, piano, zang en theater) moedigt haar aan om voortdurend het luisteren en improviseren te ontwikkelen, essentieel voor de opvoeding van kinderen (jong en oud).

 

Coronamaatregelen?

Deze vorming kan omwille van het interactieve karakter enkel fysiek in onze vestiging plaatsvinden. De datum van deze sessie is nog te bepalen en zal afhangen van hoe de situatie verandert.

Inschrijven voor deze sessie kan via deze link. We brengen je op de hoogte van zodra er een datum kan worden geprikt. Past het uitgekozen moment voor jou niet? Dan kan je uiteraard tot 7 dagen voor de workshop nog kosteloos uitschrijven.

 

Voor wie?

(toekomstige) leerkrachten basisonderwijs en eerste graad secundair onderwijs

 

Welbevinden van (ex-)OKAN leerlingen in de klas - ook in tijden van pandemie | Aan de slag met materialen van docAtlas

Datum/uur
 • vrijdag 26 februari 2021 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Doelgroepen
 • Secundair onderwijs

 • Leerkrachten

 • BuO Leerzorg

 • Lerarenopleiding

Prijs

40€

Marie-Claude Gevaert

Inhoud?

Het aantal (ex-)OKAN leerlingen op school neemt toe. Hoe kan je ze als leerkracht goed verwelkomen en hen de nodige zorg en begeleiding bieden?

Deze workshop geeft praktische handvaten om (ex-)OKAN leerlingen te ondersteunen. Als leerkracht kan je zo de veerkracht van jongeren versterken, zodat zij zich veilig voelen en (opnieuw) kunnen leren.

Nu Corona het welbevinden van al onze leerlingen sinds maanden meebepaalt starten wij deze workshop met een aantal tips om het welbevinden en de veerkracht van de hele klas te bevorderen.

DocAtlas beschikt over een koffer met materialen voor de socio-emotionele opvang van (ex-)OKAN leerlingen in de klas.

Aan de hand van de materialenkoffer ‘Onthaalkoffer socio-emotioneel: secundair onderwijs ’ van docAtlas gaan wij aan de slag rond de thema’s veilig klasklimaat, emoties, trauma, gedrag, sociale vaardigheden en grenzen bewaken.

Door wie?

Marie-Claude Gevaert heeft een jarenlange ervaring in thema's als taal, interculturele competentie, diversiteit, transculturele psychologie, meertaligheid, geweldloze communicatie en geeft al zo'n 17 jaar vormingen aan leerkrachten en begeleiders over deze thema's... Ze tracht met haar opleidingen in groeiende verbondenheid de uitdagingen van deze diverse wereld aan te gaan.

Voor wie?

OKAN-leerkrachten, leerkrachten secundair onderwijs, zorgleerkrachten, studenten lerarenopleiding, CLB medewerkers.

Coronamaatregelen

Deze sessie zal als webinar worden aangeboden. De sessie wordt niet opgenomen en kan dus niet nadien worden bekeken.

Welbevinden van AN-leerlingen in de klas - ook in tijden van pandemie | Aan de slag met materialen van docAtlas

Datum/uur
 • woensdag 27 januari 2021 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Doelgroepen
 • Leerkrachten

 • Lerarenopleiding

 • Lager onderwijs

 • BuO Leerzorg

Prijs

40€

Inhoud?

Het aantal AN-leerlingen op school neemt toe. Hoe kan je hen als leerkracht goed verwelkomen en de nodige zorg en begeleiding bieden?

Deze workshop geeft praktische handvaten om AN-leerlingen te steunen. Als leerkracht kan je zo de veerkracht van kinderen versterken, zodat zij zich veilig voelen en (opnieuw) kunnen leren.

Nu Corona het welbevinden van al onze leerlingen sinds maanden meebepaalt starten wij deze workshop met een aantal tips om het welbevinden en de veerkracht van de hele klas te bevorderen.

DocAtlas beschikt over een koffer met materialen voor de socio-emotionele opvang van AN- leerlingen in de klas.

Aan de hand van de materialenkoffer ‘Onthaalkoffer socio-emotioneel: lager onderwijs ’ van docAtlas gaan wij aan de slag rond de thema’s veilig klasklimaat, emoties, trauma, gedrag, sociale vaardigheden en grenzen bewaken.

Door wie?

Marie-Claude Gevaert heeft een jarenlange ervaring in thema's als taal, interculturele competentie, diversiteit, transculturele psychologie, meertaligheid, geweldloze communicatie en geeft al zo'n 17 jaar vormingen aan leerkrachten en begeleiders over deze thema's... Ze tracht met haar opleidingen in groeiende verbondenheid de uitdagingen van deze diverse wereld aan te gaan.

Voor wie?

AN-leerkrachten (lager onderwijs), zorgleerkrachten, directies, studenten lerarenopleiding, CLB medewerkers.

Coronamaatregelen

Deze sessie zal als webinar worden aangeboden. De sessie wordt niet opgenomen en kan dus niet nadien worden bekeken.

Zinvol inzetten van spelmateriaal i.f.v. taal- en/of leerproblemen (herneming)

Datum/uur
 • dinsdag 2 februari 2021 van 16 uur tot 18 uur
Doelgroepen
 • Kleuteronderwijs

 • BuO Leerzorg

 • Lager onderwijs

 • Leerkrachten

 • Lerarenopleiding

Prijs

10€

© Foto Karen Nachtergaele

INHOUD

Kinderen zijn fan van gezelschapsspelletjes, dat is geen geheim. Ze worden vaak gebruikt als beloningsmateriaal of als er wat tijd over is. Maar hoe kan je spelletjes zinvol inzetten in de klas/ therapie bij kinderen met taal- en/of leerproblemen?  

Welke spelletjes bestaan er om woordenschat uit te breiden en te automatiseren? Hoe kan je onthoudwoorden op een aangename manier inoefenen zonder kostbare tijd verliezen? Zijn er alternatieven om werkwoordspelling op een speelse manier in te oefenen? En op welke manier kan je correcte zinsbouw oefenen aan hand van een spel?

Dit en nog veel meer zal beantwoord worden tijdens de workshop. We nemen je mee op sleeptouw en stellen op interactieve wijze een ruim aanbod spelmateriaal voor. 

Daarnaast krijgen jullie ook suggesties mee om spelletjes aan te passen om ze individueel of in groep te kunnen gebruiken, voor verschillende niveaus en doelen. 

DOOR WIE?

Emmelie werkt als logopediste in een zelfstandige prakijk en vanuit haar passie voor spelletjes ontstond De Speelbode: een winkel met spelmateriaal voor logopedisten.

VOOR WIE?

 • Leerkachten kleuter en lagere school ( van 2de kleuterklas tot en met 4e leerjaar) en studenten lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs
 • Zorgleerkrachten
 • Logopedisten en studenten logopedie
 • Ondersteuners

CORONAMAATREGELEN?

De workshop zal via Zoom worden aangeboden op 2 februari van 16.00 tot 18.00 uur. De sessie wordt niet opgenomen en kan dus niet nadien worden bekeken.

Coronaproof educatief aanbod Rivierenhof

Thema's

Veilig educatief aanbod voor klassen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar van het basisonderwijs.

Datum/uur
 • van 14 september 2020 tot 30 juni 2021
Doelgroepen
 • Lager onderwijs

Prijs

Gratis

Weldra nog meer leuke zelf-doe initiatieven!


Zelf-doe-wandeling 'Samen de natuur in'

Rivierenhof maar ook Kesselse Heide en Vrieselhof dagen jullie uit: 10 natuuropdrachtjes voor jou en je klas!

Een eekhoorn spotten, een regenworm op je hand voelen, muziek maken mét de natuur … Is jouw klas klaar voor een echte natuur-uitdaging? Verwacht geen echte les maar kom samen kijken, luisteren, bewegen en genieten in de frisse lucht, midden in de natuur. Natuurlijk steken je leerlingen daar ook veel van op!

Download de bundel met 10 uitdagingen en lees aandachtig de instructies.
Er is een beetje voorbereiding nodig in de klas. Want je moet kiezen natuurlijk.
Ga je naar het Rivierenhof in Deurne, met speeltuin, rozentuin en twee kastelen?
Of naar het rustige Vrieselhof met speelbos in Ranst (Oelegem)?
Of wil je bos, zand en heide ... ga dan naar de Kesselse Heide in Nijlen!
Kies – bij voorkeur in samenspraak met de klasgroep - welke uitdagingen jullie gaan doen en stippel een wandeling uit op de plattegrond.
Jullie hebben niet veel materiaal nodig. De meeste dingen vinden de kinderen gewoon in de natuur, sommige dingen moet je voor vertrek printen en soms moet iedereen iets van thuis meebrengen.
Klaar? Vertrekken maar!

Team Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen wenst jullie veel plezier!  

Toegankelijkheid
3/4e van de wegen in het park zijn verhard. Er is aangepaste parkeergelegenheid.

Reserveren? 
Niet nodig om te reserveren, enkel afdrukken en op stap gaan.

Coronaproof educatief aanbod Vrieselhof

Thema's

Veilig educatief aanbod voor klassen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar van het basisonderwijs.

Datum/uur
 • van 14 september 2020 tot 30 juni 2021
Doelgroepen
 • Lager onderwijs

Prijs

Gratis


Zelf-doe-wandeling 'Samen de natuur in'

Vrieselhof en ook Rivierenhof en Kesselse Heide dagen jullie uit: 10 natuuropdrachtjes voor jou en je klas!

Een eekhoorn spotten, een regenworm op je hand voelen, muziek maken mét de natuur … Is jouw klas klaar voor een echte natuur-uitdaging? Verwacht geen echte les maar kom samen kijken, luisteren, bewegen en genieten in de frisse lucht, midden in de natuur. Natuurlijk steken je leerlingen daar ook veel van op!

Download de bundel met 10 uitdagingen en lees aandachtig de instructies.
Er is een beetje voorbereiding nodig in de klas. Want je moet kiezen natuurlijk.
Ga je naar het Rivierenhof in Deurne, met speeltuin, rozentuin en twee kastelen?
Of naar het rustige Vrieselhof met speelbos in Ranst (Oelegem)?
Of wil je bos, zand en heide ... ga dan naar de Kesselse Heide in Nijlen!
Kies – bij voorkeur in samenspraak met de klasgroep - welke uitdagingen jullie gaan doen en stippel een wandeling uit op de plattegrond.
Jullie hebben niet veel materiaal nodig. De meeste dingen vinden de kinderen gewoon in de natuur, sommige dingen moet je voor vertrek printen en soms moet iedereen iets van thuis meebrengen.
Klaar? Vertrekken maar!

Team Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen wenst jullie veel plezier!

Toegankelijkheid
3/4e van de wegen in het park zijn verhard. Er is aangepaste parkeergelegenheid.

Reserveren?
Niet nodig om te reserveren, enkel afdrukken en op stap gaan.

Coronaproof educatief aanbod Kesselse Heide

Thema's

Veilig educatief aanbod voor klassen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar van het basisonderwijs.

Datum/uur
 • van 14 september 2020 tot 30 juni 2021
Doelgroepen
 • Lager onderwijs

Prijs

Gratis


Zelf-doe-wandeling 'Samen de natuur in'

Kesselse Heide en ook Rivierenhof en Vrieselhof dagen jullie uit: 10 natuuropdrachtjes voor jou en je klas!

Een eekhoorn spotten, een regenworm op je hand voelen, muziek maken mét de natuur … Is jouw klas klaar voor een echte natuur-uitdaging? Verwacht geen echte les maar kom samen kijken, luisteren, bewegen en genieten in de frisse lucht, midden in de natuur. Natuurlijk steken je leerlingen daar ook veel van op!

Download de bundel met 10 uitdagingen en lees aandachtig de instructies.
Er is een beetje voorbereiding nodig in de klas. Want je moet kiezen natuurlijk.
Ga je naar het Rivierenhof in Deurne, met speeltuin, rozentuin en twee kastelen?
Of naar het rustige Vrieselhof met speelbos in Ranst (Oelegem)?
Of wil je bos, zand en heide ... ga dan naar de Kesselse Heide in Nijlen!
Kies – bij voorkeur in samenspraak met de klasgroep - welke uitdagingen jullie gaan doen en stippel een wandeling uit op de plattegrond.
Jullie hebben niet veel materiaal nodig. De meeste dingen vinden de kinderen gewoon in de natuur, sommige dingen moet je voor vertrek printen en soms moet iedereen iets van thuis meebrengen.
Klaar? Vertrekken maar!

Team Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen wenst jullie veel plezier!

Toegankelijkheid
3/4e van de wegen in het park zijn verhard. Er is aangepaste parkeergelegenheid.

Reserveren?
Niet nodig om te reserveren, enkel afdrukken en op stap gaan.

 

Omgaan met kansarmoede en kwetsbaarheid in de kleuterklas

Datum/uur
 • woensdag 3 maart 2021 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Doelgroepen
 • Kleuteronderwijs

 • Leerkrachten

 • Lerarenopleiding

Prijs

45 €

Jan De Mets

Inhoud?

Het project ‘Kleine Kinderen Grote Kansen’ (KKGK – 2017-2020) bracht alle Vlaamse bacheloropleidingen Kleuteronderwijs bijeen in Lerende Netwerken. Daaruit ontstond een kader dat de basis vormde voor de website www.grotekansen.be. Het geeft op een toegankelijke manier aan waar we als kleuterleerkracht best op inzetten om kwaliteitsvol met kinderen te werken, in het bijzonder met kinderen uit kansengroepen. Het kader focust enerzijds op 4 hefbomen voor kwaliteitsvolle interacties en anderzijds op 3 hefbomen over onze ‘beeldvorming’ op kwetsbaarheid en kansarmoede. Het geheel biedt een meerwaarde voor de praktijk omdat we op deze manier ons eigen handelen onder de loep kunnen nemen.
Enkele hefbomen waren bovendien aanleiding voor Klasse om er videoreportages rond te maken: “De Klas van Juf Jelke” 
In deze sessie geven we toelichting bij het KKGK-kader en gaan we in op elk van de zeven aangereikte ‘hefbomen’. We zoomen in op één specifieke hefboom, met name ‘kwaliteitsvolle interactie op vlak van rijke taal’. Daarvoor kun je als voorbereiding naar de ‘rijke taal’-video van Juf Jelke kijken. We nemen enkele fragmenten hieruit als aanleiding voor de vertaalslag naar jouw kleuterklaspraktijk: hoe en wanneer kunnen we nog meer inzetten op ‘rijke taal’?

Werkwijze?

Introductie over dit kader – fragmenten uit de videoreportage van ‘Juf Jelke’ – linken aan eigen klaspraktijken – groeikansen voor (toekomstige) professionals ontdekken – ervaringsuitwisseling en intervisie.

Door wie? 

Jan De Mets is sinds 2011 medewerker bij het Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent). Hij is onder meer verantwoordelijk voor de vertaalslag van allerlei onderzoeksresultaten naar het brede (onderwijs)werkveld in tools, artikels, brochures edm. Zijn 'dada' de voorbije jaren is 'partnerschap met ouders' en 'kwaliteitsvolle interacties/transities van, naar en in de kleuterklas'. Hij heeft verder de coördinatie over enkele lopende Europese projecten i.h.k.v. werken met anderstalige nieuwkomers, warme transities naar het kleuteronderwijs en video coaching als professionaliseringsinstrument.

Voor wie?

(toekomstige) leerkrachten kleuteronderwijs 

Coronamaatregelen

Deze sessie zal als webinar worden aangeboden. De sessie wordt niet opgenomen en kan dus niet nadien worden bekeken.

 

Taalspelletjes, leren door te spelen!

Op speelse manier taalvaardigheid in de OKAN-klas en in het secundair onderwijs bevorderen.

Datum/uur
 • vrijdag 19 maart 2021 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Doelgroepen
 • Leerkrachten

 • Lerarenopleiding

 • Secundair onderwijs

 • Volwasseneneducatie

 • BuO Leerzorg

Prijs

40€

Inhoud?

Speel je mee?

Bij deze workshop staat het vormingslokaal boordevol taalspelletjes en speelse werkvormen om de Nederlandse taalvaardigheid te stimuleren. Marie-Claude Gevaert loodst je doorheen het aanbod. Je krijgt tips om zowel voor OKAN’ers als voor leerlingen van het SO via spel en werkvormen taal te verankeren. Taal leren door in interactie te treden. Zelfs de minst sterke of de minder taalvaardige leerlingen vinden het leuk en fijn om aan het woord te komen en meer taal te ontdekken en te leren. 

Tijdens deze sessie ontdek je heel wat spelmateriaal. Je krijgt een duidelijk overzicht van de mogelijke speelse taalactiviteiten die je kan inbouwen in je lessen en hoe ze de taalvaardigheid van taalzwakke en/of anderstalige leerlingen stimuleren. 

Door wie?

Marie-Claude Gevaert heeft een jarenlange ervaring in thema's als taal, interculturele competentie, diversiteit, transculturele psychologie, meertaligheid, geweldloze communicatie en geeft al zo'n 17 jaar vormingen aan leerkrachten en begeleiders over deze thema's... Ze tracht met haar opleidingen in groeiende verbondenheid de uitdagingen van deze diverse wereld aan te gaan.

Voor wie?

OKAN-leerkrachten, leerkrachten secundair onderwijs en volwassenenonderwijs, zorgleerkrachten, studenten lerarenopleiding

Coronamaatregelen

Deze sessie zal als webinar worden aangeboden. De sessie wordt niet opgenomen en kan dus niet nadien worden bekeken.

 

 

Evaluatie & gelijke kansen: meer leren door breed evalueren

Datum/uur
 • vrijdag 22 januari 2021 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Status
Volzet
Datum/uur
 • woensdag 3 februari 2021 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Datum/uur
 • woensdag 28 april 2021 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Datum/uur
 • vrijdag 7 mei 2021 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Doelgroepen
 • Lager onderwijs

 • Leerkrachten

 • Lerarenopleiding

 • Secundair onderwijs

Prijs

70€

Koen Mattheeuws

Inhoud?

In het onderwijs besteden we veel tijd en zorg aan evaluatie. Hoeveel van die tijd besteden we aan het eigenlijke leerproces van de leerlingen? Zeg maar, aan het evalueren om te leren. In deze workshop krijgen deelnemers zicht op wat volgens onderzoeksliteratuur belangrijk is om leerlingen meer te laten leren uit evalueren. Vanuit een sociaal-constructivistisch kader op leren en evaluatie gaan we concreet in op het belang van feedback geven, de betrokkenheid van leerlingen bij evaluatie,… Meer en beter leren door breed te evalueren is onze doelstelling. 

We overlopen de zes ambities die eigen zijn aan het concept breed evalueren en proberen die te verbinden aan de werkwijze die jij op jouw school hanteert. Daarnaast kijken we aan de hand van de WWHWW-bril hoe we een hoger rendement uit onze evaluaties kunnen halen. Deze letterreeks verwijzen naar de vijf vragen die een leidraad zijn voor elke krachtige evaluatievorm. Waartoe evalueer je? Wat evalueer je? Hoe evalueer je? Wie evalueert mee? En wanneer evalueer je? 

Werkwijze?

We staan stil bij het evalueren van het leren en evalueren om te leren. 

We lichten de zes ambities van Breed evalueren toe. 

Je leert de WWHWW-bril kennen en we verbinden die aan voorbeelden die de deelnemers aanreiken. 

Je ziet een aantal praktijkvoorbeelden passeren.

Door wie?

Koen Mattheeuws is trainer/coach sinds 1999 en ondersteunt nu scholen vanuit het Steunpunt Diversiteit en leren (UGent). Hij focust zich de laatste jaren op meertaligheid, evaluatiebeleid, inclusie, brede school en overgangsmomenten in het onderwijs. Als coach begeleidt hij steden en gemeenten, schoolteams, directieleden. 

Voor wie?

Elke leerkracht die de ambitie heeft om zo veel mogelijk rendement te halen uit het evaluatieproces. Directies, beleidsondersteuners en zorgcoördinatoren die kritisch naar hun evaluatiebeleid willen kijken. Ondersteuners en pedagogische begeleiders die het evaluatiebeleid van hun scholen mee helpen ontwikkelen. Studenten bachelor lager –en secundair onderwijs. 

Input deelnemers?

Tijdens deze vorming willen we zo veel mogelijk aansluiten op de vragen die jij hebt. We geven je graag de kans om ons jouw vragen over het evaluatiebeleid op jouw school op voorhand aan te reiken. Je mag deze mailen naar koena.mattheeuws@ugent.be voor 13/01/2021 (sessies 22/01 en 3/02/2021) of 19/04/2021 (sessies 28/04 en 7/05/2021) .

Let wel: Hoewel we er alles aan willen doen om op maat te werken moeten we realistisch blijven. We kunnen niet garanderen dat we elke vraag even diepgaand zullen kunnen beantwoorden. Ook voor ons blijft het soms zoeken. 

Coronamaatregelen

VOLZET: De herneming van deze vorming zal doorgaan via twee webinars.

Hou hier rekening mee en hou alvast ook beide momenten vrij.

Webinar deel 1: vrijdag 22 januari van 09.30 tot 12.30 uur

Webinar deel 2: woensdag 3 februari 09.30 tot 12.30 uur

________________________________________________________________________________________________________

De herneming van deze vorming zal doorgaan via twee webinars.  De sessies worden niet opgenomen en kunnen dus niet nadien worden bekeken.

Hou hier rekening mee en hou alvast ook beide momenten vrij.

Webinar deel 1: woensdag 28 april van 09.30 tot 12.30 uur

Webinar deel 2: vrijdag 7 mei 09.30 tot 12.30 uur

 

De overgang basis naar secundair onderwijs: hoe ondersteun je leerlingen?

Datum/uur
 • woensdag 10 februari 2021 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Doelgroepen
 • Lager onderwijs

 • Leerkrachten

 • Lerarenopleiding

Prijs

gratis

Inhoud?

Door het Transbaso onderzoek hebben we een goed beeld op de uitdagingen en valkuilen die eigen zijn aan de overgang van het basis naar het secundair onderwijs. Het Transfair-Project dat erop volgde gaf ons de kans om na te gaan wat die overgang betekent voor de meest kwetsbare leerlingen en hun ouders. Met de kennis en ervaringen die we uit deze twee projecten putten kunnen we nu scholen en leerkrachten heel gericht ondersteunen als het over onderwijsloopbaanbeleid gaat. 

In deze workshop krijgen deelnemers inzichten mee uit onderzoek over de positie van de leerling in de overgang van basis- naar secundair en introduceren we bruikbare tools om kinderen meer te betrekken in het keuzeproces, onder andere een serious game Kr8cht en een website vol leuke filmpjes (zie www.vanbasisnaarsecundair.be).

Werkwijze?

De trainer loodst je door de voornaamste onderzoeksbevindingen en linkt die aan werkbare adviezen voor de scholen en coaches. Omdat een school meer nodig heeft dan advies reiken we een aantal tools en inspirerende praktijkvoorbeelden aan waardoor jij straks aan de slag kunt op jouw school. Waar het mogelijk is gaan we in op leervragen uit de groep. 

Door wie?

Koen Mattheeuws is trainer/coach sinds 1999 en ondersteunt nu scholen vanuit het Steunpunt Diversiteit en leren (UGent). Hij focust zich de laatste jaren op meertaligheid, evaluatiebeleid, inclusie, brede school en overgangsmomenten in het onderwijs. Als coach begeleidt hij steden en gemeenten, schoolteams, directieleden. 

Voor wie?

Leerkrachten basisonderwijs die les geven in de derde graad. Beleidsondersteuners, zorgcoördinatoren en directies die hun onderwijsloopbaanbeleid tegen het licht willen houden. Ondersteuners en pedagogisch begeleiders die scholen willen coachen rond het thema transitiemomenten. Studenten bachelor Lager onderwijs. 

Input deelnemers?

Tijdens deze vorming willen we zo veel mogelijk aansluiten op de vragen die jij hebt. We geven je graag de kans om ons jouw vragen over het onderwijsloopbaanbeleid op voorhand aan te reiken.

sessie 10/02/2021: Je mag deze mailen naar koena.mattheeuws@ugent.be voor 27/01/2021.

 

Let wel: Hoewel we er alles aan willen doen om op maat te werken moeten we realistisch blijven. We kunnen niet garanderen dat we elke vraag even diepgaand zullen kunnen beantwoorden. Ook voor ons blijft het soms zoeken. 

Coronamaatregelen

Deze sessies zullen doorgaan via webinar en worden niet opgenomen. Achteraf de sessie bekijken zal dus niet mogelijk zijn.

 

 

Anderstalige nieuwkomers procesgericht evalueren

Datum/uur
 • donderdag 4 maart 2021 van 09.30 uur tot 15 uur
Status
Uiterste inschrijfdatum
donderdag 25 februari 2021
Doelgroepen
 • Lerarenopleiding

 • Secundair onderwijs

 • Leerkrachten

Prijs

55 euro

Inhoud?

Tijdens deze workshop ontdek je verschillende mogelijkheden om het leerproces van jouw anderstalige leerlingen op een brede en permanente manier in kaart te brengen. Voorbeelden van observatie-instrumenten, toetsen en portfolio’s worden besproken en samen met andere collega's reflecteer je over wat jullie kunnen meenemen naar je eigen praktijk.

 

Daarnaast wordt aandacht besteed aan initiatieven die je als OKAN-school kan nemen om de doorstroming van je leerlingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

 

In de namiddag biedt docAtlas jou een Welkom@docAtlas aan. Tijdens een welkom word je rondgeleid in ons leercentrum. Materialen die aansluiten bij het thema van de vorming worden geselecteerd en uitgestald. Je krijgt uitgebreid de kans om hierin te grasduinen en de bruikbaarheid voor jou klaspraktijk te onderzoeken.

Voor wie?

OKAN-leerkrachten, zorgleerkrachten en -coördinatoren, beleidsondersteuners, directies, pedagogisch begeleiders en andere geïnteresseerden uit het secundair onderwijs.

Duur?

1 dagdeel van 3 uur + 2 uur grasduinen

Datum?

Donderdag 4 maart 2021 van 9.30 tot 15.00 uur

Deelnameprijs?

55€/persoon

Coronamaatregelen

Indien er op het moment van de leeractiviteit nog steeds een afstand van anderhalve meter moet bewaard blijven tussen deelnemers kan de leeractiviteit helaas niet doorgaan in ons lokaal in docAtlas Antwerpen. De vorming zal dan doorgaan via een webinar op hetzelfde tijdstip, maar zonder grasduinen.

 

 

Sterk taalonderwijs op de basisschool

Datum/uur
 • dinsdag 19 januari 2021 van 16.30 uur tot 19 uur
Doelgroepen
 • Lager onderwijs

 • Leerkrachten

 • Lerarenopleiding

 • BuO Leerzorg

 • Kleuteronderwijs

Prijs

40€

Carolien Frijns

Inhoud?

Hoe kunnen we anderstalige kinderen het best helpen met het leren van het Nederlands? Hoe ziet een krachtige taalleeromgeving eruit? Kan een school meer een thuis worden, een “woonkamerschool” als het ware, om taal maximaal te stimuleren?

In deze interactieve workshop kom je alles te weten over taal leren op de basisschool aan de hand van mijn recente boek De vliegtuigklas. Naar sterk taalonderwijs op de basisschool. We duiken in recent onderzoek én warmen ons aan literaire verhalen over minderbedeelde gezinnen in een diverse maatschappij.

Na deze workshop weet je hoe een krachtige taalleeromgeving in elkaar zit en hoe je er concreet mee aan de slag kunt in jouw school. We werken met concrete praktijkvoorbeelden uit het boek De vliegtuigklas.

Na de vorming bestaat de mogelijkheid het boek ter plaatse aankopen.

 

Door wie?

Carolien Frijns is postdoctoraal onderzoeker en lerarenopleider. Haar meest recente boek is De vliegtuigklas. Naar sterk taalonderwijs op de basisschool (Pelckmans Pro, 2019). In 2019 werd haar werk bekroond met de Jaarprijs Wetenschapscommunicatie 2019.    

 

Voor wie?

Leraren basisonderwijs, zorgcoördinatoren, directeurs, pedagogisch begeleiders, lerarenopleiders en iedereen die naar gelijke onderwijskansen streeft

 

Coronamaatregelen?

Deze sessie zal als webinar worden aangeboden. De sessie wordt niet opgenomen en kan dus niet nadien worden bekeken.

Aan de slag met het Sensoa Vlaggensysteem in het secundair onderwijs

Datum/uur
 • maandag 1 februari 2021 van 10 uur tot 12 uur
Doelgroepen
 • Leerkrachten

 • Lerarenopleiding

 • Secundair onderwijs

 • BuO Leerzorg

Prijs

10€

Inhoud?

Het Sensoa Vlaggensysteem is een methodiek voor begeleiders van kinderen en jongeren om seksueel gedrag bespreekbaar te maken, correct in te schatten en er gepast op te reageren. We maken aan de hand van zes criteria en een aantal concrete casussen een inschatting van het gedrag en gaan hierover in discussie. We bekijken enkele relevante tips om het gesprek aan te gaan met de jongere en de situatie verder op te volgen.

Voor wie?

Leerkrachten, zorgleerkrachten en -coördinatoren, directies, pedagogisch begeleiders en andere geïnteresseerden uit het secundair onderwijs.

Coronamaatregelen?

Deze sessie zal als webinar worden aangeboden. De sessie wordt niet opgenomen en kan dus niet nadien worden bekeken.

Aan de slag met het Sensoa Vlaggensysteem in het lager onderwijs

Datum/uur
 • maandag 8 februari 2021 van 10 uur tot 12 uur
Doelgroepen
 • Lerarenopleiding

 • Leerkrachten

 • Lager onderwijs

Prijs

10€

Inhoud?

Het Sensoa Vlaggensysteem is een methodiek voor begeleiders van kinderen en jongeren om seksueel gedrag bespreekbaar te maken, correct in te schatten en er gepast op te reageren. We maken aan de hand van zes criteria en een aantal concrete casussen een inschatting van het gedrag en gaan hierover in discussie. We bekijken enkele relevante tips om het gesprek aan te gaan met het kind en de situatie verder op te volgen. 

Voor wie?

Leerkrachten, zorgleerkrachten en -coördinatoren, directies, pedagogisch begeleiders en andere geïnteresseerden uit het lager onderwijs.

Coronamaatregelen?

Deze sessie zal als webinar worden aangeboden. De sessie wordt niet opgenomen en kan dus niet nadien worden bekeken.

Maak je eigen kaas in de kinderboerderij van het Rivierenhof

Thema's

Ontdek de kaasboer(in) in jezelf!

Datum/uur
 • van 28 oktober 2019 tot 30 maart 2020
Datum/uur
 • van 4 januari 2021 tot 30 maart 2021
 • Enkel op dinsdag, donderdag en vrijdag
Doelgroepen
 • Lager onderwijs

Prijs

20 euro per klas na het bezoek te betalen via factuur met overschrijving.

Een kalfje drinkt

 

Voor leerlingen van het Lager derde graad.

Uur: 9.30-15 uur 

Dit aanbod brengt ons bij de koe en haar verhaal.
In de wei, in de stal: kijken en voelen doen we allemaal.
We maken samen kaas van rauwe melk.
Een portie witte kruidenkaas voor elk.

Voor deze activiteit kun je gebruik maken van de MOS-pas.

Je kan op verschillende locaties in het park picknicken of gebruik maken van de WC. Bekijk hiervoor onderstaand plannetje.

 

Lees zeker de nieuwe afspraken rond het klasbezoek


Hoe en wanneer inschrijven?

De inschrijfperiode voor schooljaar 2020-2021 liep van 20 april tot en met 28 mei 2020.
Enkel tijdens die periode kon je on-line voor jouw school je aanvragen indienen. Daarna kan dit enkel nog via mail en kom je waarschijnlijk op de wachtlijst terecht.

Meer uitleg en de juiste link vind je hier.

Aantal deelnemers

Maximaal 24 leerlingen

Toegankelijkheid
De boerderij is toegankelijk voor rolstoelgebruikers behalve in de leslokalen boven.

Vertelling 'Een wonder van een nacht'

Thema's

Het hele schooljaar door kunnen klassen van de 1ste graad zich komen onderdompelen in de sprookjesachtige sfeer van het sprookjeshuis.

Datum/uur
 • van 7 september 2020 tot 25 juni 2021
Doelgroepen
 • Lager onderwijs

Prijs

Gratis


Lees zeker de nieuwe afspraken rond het klasbezoek

De nacht valt geruisloos als een dik zacht deken over de aarde.
Alles slaapt, behalve de maan. De maan kriebelt de nachtwezens wakker.
Daar vliegt een uil door het bladerdek, de vuurvliegjes dansen vurig en wild, de vossenjongen spelen verstoppertje, een bloemenelf strijkt haar vleugels glad…klaar voor een wonder van een nacht. 

De vertellers van het Sprookjeshuis gidsen je klas door het duister, langs verhalen over het leven in de maneschijn.

De vertelling in het Sprookjeshuis wordt omgevormd naar een Vertelwandeling. De klas
komt toe in de tuin naast het Sprookjeshuis en brengt een kort bezoekje aan het huisje.
Vervolgens gaat de klas op stap met de verteller naar verschillende locaties in het park. Waar
mogelijk gaan we zitten op overdekte/beschutte plaatsen in het park. Bij heel slecht weer
trekt de klas naar de Oostvleugel van het kasteel.
Laat de kinderen aangepaste kledij en schoeisel (laarsjes) aandoen!

Uur: 9.30-11.30 uur | 13-15 uur

Voor deze activiteit kun je gebruik maken van de MOS-pas.

Deze halvedagactiviteit wordt ook als dagprogramma aangeboden in combinatie met een andere activiteit in het park.

Je kan op verschillende locaties in het park picknicken of gebruik maken van de WC. Bekijk hiervoor onderstaand plannetje.

Hoe en wanneer inschrijven?

De inschrijfperiode voor schooljaar 2020-2021 liep van 20 april tot en met 28 mei 2020.
Enkel tijdens die periode kon je on-line voor jouw school je aanvragen indienen. Daarna kan dit enkel nog via mail en kom je waarschijnlijk op de wachtlijst terecht.

Meer uitleg en de juiste link vind je hier.

In het Sprookjeshuis zijn ook vertellingen voor het publiek op zondagnamiddag, kijk eens bij 'Sprookjes op zondag'.

Toegankelijkheid

3/4e van de wegen in het park zijn verhard. Er is aangepaste parkeergelegenheid bij de domeinwachters, Turnhoutsebaan 246, 2100 Deurne.

VCA examen

Dankzij een jarenlange ervaring kunnen we ons bij het Veiligheidsinstituut gerust een gespecialiseerd VCA-examencentrum voor het onderwijs noemen. Bovendien leveren we extra inspanningen om leerkrachten te ondersteunen zodat zij hun leerlingen optimaal kunnen voorbereiden op het examen. Je kan bij ons terecht voor Basisveiligheid VCA-examens, VOL-VCA examens en een opleiding Train de opleider VCA.

Doelgroepen
 • Secundair onderwijs

Prijs

variabel

VCA attest: meerwaarde op de arbeidsmarkt

Wie de schoolbanken kan verlaten met als extraatje een persoonlijk VCA attest, heeft hiermee een mooie troef in handen in de zoektocht naar een job. De (toekomstige) werkgever moet immers niet meer investeren in een VCA-opleiding of -examen. Zijn nieuwe medewerker heeft bovendien al een basiskennis van welzijn op het werk. 

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Bedrijven die VCA gecertificeerd zijn, kunnen hiermee aantonen dat ze op een groot aantal punten voldoen aan de huidige eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Eén van de voorwaarden voor VCA certificatie is dat de medewerkers en leidinggevenden beschikken overwelbepaalde kennis van welzijn op het werk; dit wordt afgetoetst via een examen bij een erkend examencentrum.

Onze vlotte dienstverlening

Nadat je met ons een datum en tijdstip hebt afgesproken, komt onze VCA-ploeg ter plaatse om - in de vertrouwde schoolomgeving - het examen af te nemen. Binnen de 5 werkdagen krijgt de school feedback over de resultaten. We bezorgen de diploma's daarna per post, gesorteerd per klas. 

Onze scherpe prijs

Eénzelfde basisprijs per leerling voor een (her)examen VCA:

 • Basisveiligheid VCA standaard of voorlees: € 30. Vanaf 1/1/2021: € 31.

Het voorleesexamen is bedoeld voor leerlingen met dyslexie en/of BSO en BuSO-richtingen.

 • VOL-VCA : € 45. Vanaf 1/1/2021: € 46.

De verplaatsingsvergoeding bedraagt € 0,60 per kilometer, heen en terug van Antwerpen tot de plaats van het examen. Vanaf 1/1/2021: verplaatsingsvergoeding € 0,70 per kilometer.
Voor examens op verplaatsing worden minimum 10 personen aangerekend (Basis = min. € 310 en VOL = min. € 460).

Vraag je VCA-examen(s) aan

Goed om te weten: een VCA-examen op je school is mogelijk vanaf 20 deelnemers. Tot 25 deelnemers kunnen op hetzelfde moment het examen afleggen; uiteraard is het mogelijk om meerdere examenmomenten achter elkaar in te plannen. Contacteer ons even, dan bekijken we samen de mogelijkheden.

Ondersteunend lesmateriaal

 • Opleiding voor leerkrachten, principe 'train the trainer'.
 • Cursusboeken Basisveiligheid VCA en VOL-VCA kan je bij het Veiligheidsinstituut bestellen.
 • Een educatief groepsbezoek aan het Veiligheidsinstituut is een uitstekende manier om je klasgroep(en) de leerstof blijvend bij te brengen. Onze docent trakteert hen op proefjes, beeldmateriaal en oefeningen op maat van jongeren.
 • Ben je als leerkracht op zoek naar materialen om je les te ondersteunen? Neem vrijblijvend contact op met ons informatiecentrum voor advies.

VCA-Examencentrum

T
03 203 42 01

Hoe krijg ik mijn anderstalige kleuters aan de praat?

Doelgroepen
 • Kleuteronderwijs

 • BuO Leerzorg

 • Leerkrachten

 • Lerarenopleiding

Prijs

65€

Greet Verbeken

Hoe krijg ik mijn anderstalige en taalzwakke kleuters aan de praat?

 

Krijg kleuters aan het spreken door interactieve en coöperatieve werkvormen.

 

Inhoud?

Een taal leren vraagt oefening, oefening, oefening. Bij jonge kinderen gebeurt dit heel spontaan tijdens spelen en werken. Toch zijn het vaak de taalsterkere kleuters die het woord nemen in je klas. Afhankelijk van je begeleidersstijl en werkvormen kun je meer spreekkansen creëren voor de taalzwakkere kleuters. De spreekdurf neemt dan toe en de woordenschat breidt uit. Maak kennis met interactieve en coöperatieve werkvormen. Concrete praktijkvoorbeelden, video en lesmaterialen ‘live’ uit de kleuterklas illustreren dit. Ga naar huis met een pak inspiratie om in je klas mee aan de slag te gaan!

Wat leer je?

• het taalverwervingsproces begeleiden en stimuleren d.m.v. kwaliteitsvolle interactie;
• een waaier van coöperatieve werkvormen voor de kleuterklas kennen;
• werken vanuit praktijkvoorbeelden en toepasbare info over werkvormen.

Door wie?

Greet Verbeken is kleuterleidster en zorgcoördinator in multiculturele school in Brussel, met vijfentwintig jaar ervaring
Pedagogisch taalbegeleider, met tien jaar ervaring
Gastdocent en coach Zorgverbreding, Thomas More Mechelen
Kwaliteitsbewaking kinderdagverblijven en naschoolse opvang Infano vzw

Voor wie?

(toekomstige) leerkrachten kleuteronderwijs

Inschrijven?

Deze vorming wordt aangeboden door TENZ. Inschrijvingen verlopen dan ook via deze onderwijsondersteunende organisatie.

Coronamaatregelen?

Deze vorming zou doorgaan in Syntra Berchem op 18 november. Helaas en door de huidige maatregelen moet deze leeractiviteit worden uitgesteld. Van zodra de nieuwe datum bekend is brengen we je op de hoogte.

Koffieklets@docAtlas Zorgzaam & Uitdagend: inspelen op het potentieel van élke leerling

Doelgroepen
 • Leerkrachten

 • Lerarenopleiding

 • Lager onderwijs

Prijs

Gratis

Wissel met andere leerkachten en collega’s uit het onderwijsveld kennis, vaardigheden, inspiratie, werkvormen, leermiddelen, enz. bij een kop koffie of thee. Tijdens deze editie inspireren we elkaar rond het thema: het begeleiden van begaafde leerlingen in het lager onderwijs.

(Hoog)begaafde kinderen worden soms beschouwd als getalenteerde leerlingen die zelf hun weg wel vinden binnen het onderwijs. Onderzoek en ervaring wijst echter uit dat ook deze leerlingen specifieke noden hebben, zowel op vlak van didactiek als zorg. Vaak treden specifieke sociaal-emotionele problemen op zoals faalangst of een sociaal onveilig gevoel. Of leerlingen gaan onderpresteren, of missen motivering om te leren.

In de eerste sessie op 18 oktober 2019 leren we elkaars kennis en vragen rond het thema beter kennen. We stellen elk individueel een actieplan op waarmee we de volgende maanden in onze praktijk aan de slag gaan met behulp van materialen uit de bibliotheek.

In de tweede sessie op 7 februari 2020 koppelen terug over onze ervaringen en concretiseren we hoe we in de toekomst verder aan de slag willen gaan met het thema.

In de derde sessie  duiken we in individuele casussen. De intervisiemethodiek zal met ingeschreven deelnemers gedeeld worden. Elke deelnemer bereidt dan minstens twee casussen voor: eentje waarbij je zelf zoekend bent en eentje waarbij je het gevoel hebt dat je het goed hebt aangepakt. Omwille van de huidige afstandsregels kan de koffieklets in oktober niet plaatsvinden. Van zodra het opnieuw in ons leercentrum kan, prikken we een nieuwe datum! Inschrijven kan nog steeds. Je wordt dan op de hoogte gebracht van de gekozen datum. 

Deelnemers kunnen er voor opteren om slechts aan één sessie deel te nemen.

Er is een Facebookgroep gekoppeld aan deze koffiekletsen. Deze is openbaar en iedereen kan dus aansluiten.

 

 

Hertberg-ganzenbord

De derde kleuterklas en de eerste graad lager onderwijs gaan op een belevende speelse manier op pad. Ontdekken, vertellen, samenwerken, ervaren en directe beleving staan hierbij centraal. 

Datum/uur
 • van 1 oktober 2020 tot 31 maart 2021
Doelgroepen
 • Kleuteronderwijs

 • Lager onderwijs

Prijs

Gratis

Loop als ganzen in de pas

Wapen je met een dobbelsteen uit de klas

Doe je opdrachten in een zak

en ga volledig uit je dak!

Buiten leren was nog nooit zo leuk! Combineer een wandeling in de frisse buitenlucht met rekenvaardigheden, muzische vorming en wereldoriëntatie.  Kinderen zijn de pionnen in dit levend Hertberg-ganzenbord! Ze gebruiken al hun zintuigen en beleven het mooie bos.

 

Plaats van afspraak: Provinciaal Groendomein Hertberg, HET SPEELBOS, Diestsebaan 28, 2230 Herselt.

Deze niet-begeleide wandeling kan je zelf met je klas doen van 1 oktober tot 31 maart 2021. Download hier de opdrachtenkaartjes om er een geslaagde en leerrijke uitstap van te maken en een didactische fiche voor de begeleider(s).

Deelname is gratis, maar verwittig ons van je komst via hertberg@provincieantwerpen.be. Zo zijn we zeker dat het domein niet overspoeld wordt en iedereen kan genieten van de uitstap. 

Opgelet

 • De grote parking aan Mie Maan is tot de laatste week van oktober afgesloten. Enkel een kleinere parking achteraan biedt parkeermogelijkheid.
 • Er zijn geen openbare toegankelijke toiletten, het sanitair bij Mie Maan is gesloten omwille van de coronamaatregelen.
 • Enkel de route van het ganzenbord is verhard. 

Categorie

Uitstap - Studie- of schoolreis

Toegankelijkheid

 • Gepaste parkeerplaatsen
 • Aangepaste toiletten in brasserie Mie Maan
 • De Ganzenbordroute is verhard

You vs Wild

Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar gaan actief aan de slag in de natuur. Ze speuren naar sporen, meten de hoogte van de bomen en determineren, kunnen vogelgeluiden bestuderen en paddenstoelen in alle vormen en kleuren,... elk seizoen staat er een nieuw thema centraal.

Datum/uur
 • van 1 oktober 2020 tot 31 maart 2021
Doelgroepen
 • BuO Leerzorg

 • Lager onderwijs

Prijs

Gratis

Ben jij ook een superfan van de Netflix-reeks YOU versus WILD? Dan hebben wij fantastisch nieuws voor jou! Vanaf 1 oktober komt YOU versus WILD naar Hertberg! De hele herfst- en winterperiode kan je jouw survivalkennis komen testen in het bos. Volg de borden en los de survivalproblemen op. Vind jij de weg uit het bos?

Buiten leren was nog nooit zo leuk! Combineer een wandeling in de frisse buitenlucht met kennis, oriëntatie en uitdagende opdrachten.

Plaats van afspraak: Provinciaal Groendomein Hertberg, ontvangstplein tegenover Mie Maan, Diestsebaan 28, 2230 Herselt. Volg de pijlen tot aan het startbord! 

Deze niet-begeleide wandeling kan je zelf met je klas doen van 1 oktober tot 31 maart 2021. Download hier alle informatie om er een geslaagde en leerrijke uitstap van te maken.

Deelname is gratis, maar verwittig ons van je komst via hertberg@provincieantwerpen.be. Zo zijn we zeker dat het domein niet overspoeld wordt en iedereen kan genieten van de uitstap. 

Opgelet

 • De grote parking aan Mie Maan is tot de laatste week van oktober afgesloten. Enkel een kleinere parking achteraan biedt parkeermogelijkheid.
 • Er zijn geen openbare toegankelijke toiletten, het sanitair bij Mie Maan is gesloten omwille van de coronamaatregelen.
 • Enkel de route van het ganzenbord is verhard. 

Categorie

Uitstap - Studie- of schoolreis

Toegankelijkheid

 • Gepaste parkeerplaatsen
 • Aangepaste toiletten in brasserie Mie Maan

Stoerparcours

Leerlingen van het derde en vierde leerjaar gaan actief aan de slag in de natuur. Ze speuren naar sporen, meten de hoogte van de bomen en determineren, kunnen vogelgeluiden bestuderen en paddenstoelen in alle vormen en kleuren,... elk seizoen staat er een nieuw thema centraal. 

Datum/uur
 • van 1 oktober 2020 tot 31 maart 2021
Doelgroepen
 • BuO Leerzorg

 • Lager onderwijs

Prijs

Gratis

Midden in het mooie bos van Hertberg kan je klimmen, klauteren, springen, vliegen, kruipen, bouwen en nog veel meer.

In Hertberg willen we gezond buitenspelen stimuleren met een natuurbelevingspad.  Het parcours is geïntegreerd in het reliëf en het aanwezige groen en maakt gebruik van zand en water en boomstammen, aangevuld met nieuwe speeltoestellen.

Wist je trouwens dat elk toestel gebaseerd is op een specifieke bewoner uit het bos? Tijdens deze wandeling kom jij veel meer te weten over deze dieren! 

Buiten leren was nog nooit zo leuk! Combineer een wandeling in de frisse buitenlucht met kennis, sport en spel. We zullen je uitdagen en je kennis testen in een quiz!

Plaats van afspraak: Provinciaal Groendomein Hertberg, ontvangstplein tegenover Mie Maan, Diestsebaan 28, 2230 Herselt.

Deze niet-begeleide wandeling kan je zelf met je klas doen van 1 oktober tot 31 maart 2021. Download hier alle informatie om er een geslaagde en leerrijke uitstap van te maken.

Deelname is gratis, maar verwittig ons van je komst via hertberg@provincieantwerpen.be. Zo zijn we zeker dat het domein niet overspoeld wordt en iedereen kan genieten van de uitstap. 

Opgelet

 • De grote parking aan Mie Maan is tot de laatste week van oktober afgesloten. Enkel een kleinere parking achteraan biedt parkeermogelijkheid.
 • Er zijn geen openbare toegankelijke toiletten, het sanitair bij Mie Maan is gesloten omwille van de coronamaatregelen.
 • Enkel de route van het ganzenbord is verhard. 

Categorie

Uitstap - Studie- of schoolreis

Toegankelijkheid

 • Gepaste parkeerplaatsen
 • Aangepaste toiletten in brasserie Mie Maan
 

Wistjedatjes-route

Leerlingen uit het lager onderwijs ontdekken allerlei zaken uit de natuur op een speelse manier langs de speelroute.

Datum/uur
 • van 1 oktober 2020 tot 30 juni 2021
Doelgroepen
 • BuO Leerzorg

 • Lager onderwijs

Prijs

Gratis

Op de speelroute kom je langs 6 verschillende speelzones.

Verder vind je er 11 nestkastjes met telkens een “wist je datje” en een letter in verstopt. Met de letters kan je een magisch woord vormen.

Start ter hoogte van de speelroute. Volg het speelroutepad ter hoogte van het speelbos.

Download hier het leerkrachtendraaiboek-wistjedatje.

Categorie

Uitstap - Studie- of schoolreis

Toegankelijkheid

 • Aangepaste parkeergelegenheid
 • Aangepaste toiletten
 • Rode wandelroute is volledig toegankelijk voor mensen met een rolstoel.

Veldkoffers ontlenen

Leerlingen uit het lager onderwijs gaan actief aan de slag in de natuur. Ze speuren naar sporen, meten de hoogte van de bomen en determineren, kunnen vogelgeluiden bestuderen en paddenstoelen in alle vormen en kleuren,... elk seizoen staat er een nieuw thema centraal.

Datum/uur
 • van 1 oktober 2020 tot 30 juni 2021
Doelgroepen
 • BuO Leerzorg

 • Lager onderwijs

Prijs

Gratis

Veldkoffer biologisch wateronderzoek
open velkdkoffer met materiaal voor biologisch onderzoek

Ga dit najaar zelf met je leerlingen aan de slag. Met onze veldkoffers en bijhorende draaiboeken beschik je over al het materiaal en de kennis die nodig is om samen met je leerlingen een biotoopstudie of wateronderzoek uit te voeren.

Om je als leerkracht optimaal te ondersteunen werkten we per veldkoffer een draaiboek uit. Deze draaiboeken bevatten handleidingen van de materialen, verschillende proeven en achtergrondinformatie. Gebruik het draaiboek als inspiratie om jullie eigen onderzoek vorm te geven.

De draaiboeken zitten telkens in de veldkoffers en zijn ook vrij te downloaden op onze website.

 

Categorie

Uitstap - Studie- of schoolreis

Toegankelijkheid

 • Aangepaste parkeergelegenheid
 • Aangepaste toiletten
 • Rode wandelroute is volledig toegankelijk voor mensen met een rolstoel.

Bijzondere Bomenwandeling

Leerlingen uit alle klassen van het lager onderwijs gaan actief aan de slag in de natuur. Ze speuren naar sporen, meten de hoogte van de bomen en determineren, kunnen vogelgeluiden bestuderen en paddenstoelen in alle vormen en kleuren,... elk seizoen staat er een nieuw thema centraal.

Datum/uur
 • van 1 oktober 2020 tot 30 juni 2021
Doelgroepen
 • BuO Leerzorg

 • Lager onderwijs

Prijs

Gratis

Je hoeft geen bomenknuffelaar te zijn om te weten dat in een bos verbazingwekkende dingen gebeuren. Op deze bomenwandeling ontdek je fascinerende verhalen over de ongelooflijke vaardigheden van bomen. Want net als ons wonen bomen samen met hun kinderen, communiceren ze met elkaar en zorgen ze voor elkaar. Ontdek het verborgen leven van bomen en bekijk het bos met andere ogen.

Buiten leren was nog nooit zo plezant! Combineer een wandeling in de frisse buitenlucht met taal, rekenen, wero, muzische vorming en gebruik daarbij al je zintuigen.

Deze wandeling vol leuke weetjes en opdrachten is ongeveer 3 km lang en voor iedereen toegankelijk!

Start ter hoogte aan de speelzones(zandbak) aan het STARTBORD en volg de rode pijltjes met een blad op. 

Download hier het leerkrachtendraaiboek - Bijzondere Bomenwandeling.

Categorie

Uitstap - Studie- of schoolreis

Vak/leergebied

Niet vakgebonden

Toegankelijkheid

Hoge Mouw is een ruw bosgebied. Enkel bij droog en koud weer is een gedeelte van de fiets – en wandelwegen toegankelijk voor mensen met rolstoelen en –wagens.

Bijzondere Bomenwandeling

Leerlingen van het vierde t.e.m. zesde leerjaar gaan actief aan de slag in de natuur. Ze speuren naar sporen, meten de hoogte van de bomen en determineren, kunnen vogelgeluiden bestuderen en paddenstoelen in alle vormen en kleuren,... elk seizoen staat er een nieuw thema centraal.

Datum/uur
 • van 1 oktober 2020 tot 30 juni 2021
Doelgroepen
 • BuO Leerzorg

 • Lager onderwijs

Prijs

Gratis

Je hoeft geen bomenknuffelaar te zijn om te weten dat in een bos verbazingwekkende dingen gebeuren. Op deze bomenwandeling ontdek je fascinerende verhalen over de ongelooflijke vaardigheden van bomen. Want net als ons wonen bomen samen met hun kinderen, communiceren ze met elkaar en zorgen ze voor elkaar. Ontdek het verborgen leven van bomen en bekijk het bos met andere ogen.

Buiten leren was nog nooit zo plezant! Combineer een wandeling in de frisse buitenlucht met taal, rekenen, wero, muzische vorming en gebruik daarbij al je zintuigen.

Deze wandeling vol leuke weetjes en opdrachten is ongeveer 3 km lang en voor iedereen toegankelijk!

Start ter hoogte aan de speelzones (zandbak) aan het STARTBORD en volg de rode pijltjes met een blad op. 

 

Download hier het leerkrachtendraaiboek-Bijzondere bomenwandeling.

Categorie

Uitstap - Studie- of schoolreis

Toegankelijkheid

 • Aangepaste parkeergelegenheid
 • Aangepaste toiletten
 • Rode wandelroute is volledig toegankelijk voor mensen met een rolstoel.

Doe-koffer Amai mijn (h)oren!

Wat als je oren niet meer horen wat ze moeten horen? Wanneer verandert geluid in lawaai? Wat doet een mp3-speler met je oren? Deze educatieve doe-koffer maakt jongeren bewust van de impact van geluid en lawaai. ‘Amai, mijn (h)oren!’ is vernieuwd en nu ook beschikbaar voor leerlingen van de derde graad basisonderwijs, met aangepaste methodieken.

Doelgroepen
 • Lager onderwijs

 • Secundair onderwijs

Prijs

Gratis

MemOORie spel uit de doe-koffer Amai mijn (h)oren

Inhoud van de koffer Amai mijn (h)oren!

In deze doe-koffer komen vier thema's aan bod:

 • decibels
 • gehoorverlies
 • preventie
 • gehoorbescherming

Als je de handleiding leest, krijg je meer inzicht in de thema's en bijhorende methodieken. Je kan deze onderaan downloaden.

Methodieken op 2 niveaus

Elk thema komt aan bod in de vorm van spelletjes, verhalen en quizzen. Grofweg onderscheiden we methodieken op 2 niveaus:

 • voor de 3e graad van het basisonderwijs en de 1e graad van het secundair onderwijs
 • voor de 2e en 3e graad van het secundair onderwijs

Je kan een programma op maat van jouw groep samenstellen. Sommige methodieken zijn voor alle leeftijden, andere specifiek voor tieners (3e graad basis tot 1e graad secundair) of jongeren (2e en 3e graad secundair). Combineer de verschillende invalshoeken en moeilijkheidsgraden tot je een lespakket hebt dat aansluit bij jouw groep.

De doe-koffer Amai mijn (h)oren ontlenen

Wil je deze doe-koffer reserveren, bekijk dan eerst even de praktische info
De koffer heeft een uitschuifbaar handvat en twee wieltjes. Hij meet (b x h x d) 50 x 70 x 40 cm.

Categorie

Klasactiviteit

Koffer

Bijkomende info

Je kan deze doe-koffer ook aankopen. Neem contact op met Danny Raymaekers voor een offerte: danny.raymaekers@provincieantwerpen.be.

Annick Scheynen

Functie
Administratief medewerker
T
03 203 42 11
F
03 203 42 50

voorstelling zorgmateriaal De Taalkanjers - taalstimulerende zorg op elk niveau

Datum/uur
 • dinsdag 29 september 2020 van 17 uur tot 19 uur
Status
Afgelast
Doelgroepen
 • Leerkrachten

 • Lager onderwijs

Prijs

Gratis

Inhoud?

Uitgeverij Plantyn wil elke leerkracht, elke zorgondersteuner en elk team zo goed mogelijk ondersteunen bij het realiseren van een geïntegreerde aanpak waarbij elke leerling optimale ontwikkelkansen krijgt in de klas. 

Bij het basisaanbod van Taalkanjers heeft Plantyn nu een extra aanbod ontwikkeld specifiek om leerlingen te ondersteunen die op verschillende taalniveaus werken.

Dit aanbod focust op (taalarme) leerlingen die een extra duwtje nodig hebben maar ook op diegene die een grotere taalachterstand hebben opgelopen ten opzichte van de klasgroep.

Daarnaast is er ook motiverend en heel gevarieerd materiaal voor anderstalige leerlingen om hen naast de taalbadklas ook zelfstandig te laten werken in de klas.

In de workshop pakken we elk onderdeel vast en tonen we hoe je je als leerkracht als octopus kunt opstellen zonder uren voor te bereiden.

Waar?

docAtlas Antwerpen, zaal Kasjmier

Wanneer?

dinsdag 29 september van 17.00 tot 19.00 uur

Kostprijs?

deelname is gratis, registratie is wel verplicht

Coronamaatregelen

De vorming zal doorgaan via een webinar op dinsdag 29 september van 17.00 tot 19.00 uur

 

 

 

 

Heide-eXPerts

tweede graad secundair onderwijs

Datum/uur
 • van 15 maart 2021 tot 28 mei 2021
Doelgroepen
 • Secundair onderwijs

Prijs

4 euro per leerling

Wat?

De leerlingen trekken, gewapend met een tabletcomputer, het provinciaal domein ‘Kesselse heide’ in. Een unieke 'heide-app' schotelt hen opdrachten voor bij elk van de vijf biotopen. Ze zoeken fauna en flora op in de veldgids, leren over het beheer van de heide. Het digitale excursieverslag met hun eigen foto’s wordt na afloop automatisch per e-mail doorgestuurd.

Combineren kan met

 

Vervoer?

Voor deze activiteit kun je gebruik maken van de MOS-pas.

Veldwerk water in het PIME

Eerste en tweede graad secundair onderwijs

Datum/uur
 • van 15 maart 2021 tot 28 mei 2021
Doelgroepen
 • Secundair onderwijs

Prijs

4 euro per leerling

Inhoud

De leerlingen voeren zelfstandig een wateronderzoek uit dat niet moet onderdoen voor het echte werk. Ze vangen en determineren waterdieren uit de PIME-vijver, waarna ze een voedselkringloop opstellen (eerste graad) of de Belgische biotische index bepalen (tweede graad). Met professionele toestellen meten ze de chemische kwaliteit van het Nete- en vijverwater. Langs het staalnameponton kunnen de leerlingen op een veilige en realistische manier stalen nemen van het rivierwater. We bespreken wat hun metingen betekenen en komen samen tot een besluit over de chemische en biologische kwaliteit het water.

Voor deze activiteit kun je gebruik maken van de MOS-pas.

Combineren kan met

1ste graad: 

2de graad: 

Ontleenbaar veldwerkmateriaal bij PIME

Wil je als leerkracht of vereniging met kinderen en jongeren aan de slag in de natuur?
Dan kun je gratis veldkoffers en losse veldwerkmaterialen ontlenen bij het Antwerpse provinciebestuur.
Een overzicht van het aanbod vind je op de veldkofferpagina.

Doelgroepen
 • Niet niveaugebonden

Prijs

Gratis

NIEUW! Om je als leerkracht optimaal te ondersteunen bieden we per veldkoffer een draaiboek aan. Gebruik het draaiboek ter inspiratie om je wateronderzoek, biotoopstudie of uitstap vorm te geven. 

Er zijn vier uitleenposten waar je het materiaal, na reservatie, kunt afhalen. Het  PIME is er één van.
In september, oktober, maart, april en mei kun je het materiaal één week ontlenen, daarbuiten kan het twee weken.

Reserveren doe je rechtstreeks bij de uitleenpost van je keuze.

Voor het PIME gaat dit via het  online reservatieformulier of telefonisch via het administratieve team. Je kunt het materiaal, na bevestiging van je reservatie, op weekdagen afhalen op het PIME tussen 8.30 en 16.30 uur.

Voedselkringloop: leven in, op en rond het water

Datum/uur
 • van 15 maart 2021 tot 28 mei 2021
Datum/uur
 • van 12 september 2021 tot 29 oktober 2021
Doelgroepen
 • Secundair onderwijs

Prijs

4 euro per leerling

Inhoud

De activiteit veldwerk water voedselkringloop zit in een nieuw jasje en werd omgedoopt tot ‘Voedselkringloop: leven in, op en rond het water’. Leerlingen onderzoeken met behulp van een handig draaiboek de leefbaarheid van onze PIME vijver. Ze gaan daarbij enkele fysische en chemische parameters na en determineren de oeverplanten en waterdieren in, op en rond de vijver. 

Hun onderzoeksbevindingen vormen de rode draad in het opstellen van de voedselkringloop. 

Determineren

De leerlingen gaan op zoek naar waterdieren en -planten. Daarna bekijken ze de waterdieren nauwkeurig in een loeppot of onder een binoculair. Met behulp van determinatietabellen brengen ze de waterdieren en -planten op naam. 

Chemisch onderzoek

De leerlingen onderzoeken de chemische kwaliteit van de vijver. Met professionele instrumenten meten ze de temperatuur, hardheid, zuurstofgehalte en helderheid van het water.

Voedselkringloop

We bekijken samen of de waterkwaliteit geschikt is voor de waterdieren en –planten. Vervolgens verdiepen de leerlingen zich meer in de waterdieren die ze gedetermineerd hebben. Aan de hand van de verzamelde info zijn ze in staat om de plaats van de waterdieren en -planten in de voedselkringloop te bepalen. 

Te combineren met 

 

Expeditie Ruimte voor Water

Datum/uur
 • van 18 januari 2021 tot 28 mei 2021
Doelgroepen
 • Secundair onderwijs

Prijs

4 euro per leerling

Inhoud

De excursie wordt begeleid door een gids die regelmatig stopt op interessante plekken langs het parcours. De leerlingen werken in groepjes met een iPad en leren al doende over het landschap. Zo werken ze onder andere met een kompas, gaan ze aan de slag met een interactieve watertafel en bestuderen ze de typische fauna en flora van het wetland. 

Deze activiteit is een echte aanrader voor leerkrachten die vakoverschrijdend rond het thema ruimte en klimaat willen werken aan de hand van een specifieke case. 

Combineren kan met:

Natuursafari in de PIME-tuin

Thema's

Derde tot en met zesde leerjaar basisonderwijs

Datum/uur
 • van 14 september 2020 tot 23 oktober 2020
Datum/uur
 • van 1 juni 2021 tot 18 juni 2021
Doelgroepen
 • Lager onderwijs

Prijs

Gratis

Inhoud

Op safari in de PIME-tuin! De leerlingen leren op een speelse manier de natuur kennen en waarderen. Met een ervaren begeleider gaan ze op ontdekkingstocht: op zoek naar dierensporen, insectenhotels, konijnentoiletten en bijzondere planten. Ze meten weerselementen, proeven het landschap en leren over de rivier. Hun uitvalsbasis is daarbij een echte buitenklas.

Voor deze activiteit kun je gebruik maken van de MOS-pas.

Combineren kan met

Maak je eigen brood in de kinderboerderij van het Rivierenhof

Thema's

Wat ruikt er heerlijker dan versgebakken brood? Kom een dagje naar onze boerderij en ga als een echte bakker zelf aan de slag. Graan malen, je handen vuil maken en uiteraard een bezoekje brengen aan al onze dieren… De ingrediënten voor een geweldige dag zijn allemaal aanwezig!

Datum/uur
 • van 6 september 2020 tot 25 juni 2021
Doelgroepen
 • Lager onderwijs

Prijs

20 euro per klas na het bezoek te betalen via factuur met overschrijving.

Kinderen kneden brooddeeg

 

Lees zeker de nieuwe afspraken rond het klasbezoek

Kinderen gaan op ambachtelijke wijze zelf een broodje bakken. Ze leren waar meel vandaan komt en maken kennis met verschillende graansoorten en bakkersproducten. Ze maken kennis met de dieren van de boerderij.

Maak je eigen brood is een dagprogramma voor het Lager 2de graad.

Uur: 9.30-15 uur

Voor deze activiteit kun je gebruik maken van de MOS-pas.

Je kan op verschillende locaties in het park picknicken of gebruik maken van de WC. Bekijk hiervoor onderstaand plannetje.

Hoe en wanneer inschrijven?

De inschrijfperiode voor schooljaar 2020-2021 liep van 20 april tot en met 28 mei 2020.
Enkel tijdens die periode kon je on-line voor jouw school je aanvragen indienen. Daarna kan dit enkel nog via mail en kom je waarschijnlijk op de wachtlijst terecht.

Meer uitleg en de juiste link vind je hier.

Aantal deelnemers

maximum 24 leerlingen

Toegankelijkheid

3/4e van de wegen in het park zijn verhard. Er is aangepaste parkeergelegenheid.

 

Lentewandeling met de domeinwachter Vrieselhof 2021

Thema's

Bufo de pad

Datum/uur
 • van 19 april 2021 tot 7 juni 2021
Doelgroepen
 • Lager onderwijs

Prijs

Gratis

Een groot prentenboek is de leidraad van deze natuurtocht. Bufo is geboren in de vijver van het Vrieselhof en kijkt zijn ogen uit! Wie wordt zijn vriend, waar schuilt er gevaar en hoe kan hij zijn buikje vullen? Met spelletjes en opdrachten kunnen de kinderen zich inleven in het bijzondere leven van een kleine pad en andere waterdieren.

Voor kinderen van het lager 1ste graad en het derde leerjaar.

Uur: 9.30-11.30 uur | 13-15 uur

Lees zeker de nieuwe afspraken rond het klasbezoek
 

Aantal deelnemers

Maximum 24 kinderen.

Toegankelijkheid

3/4e van de wegen in het park zijn verhard. Er is aangepaste parkeergelegenheid.

Bijkomende info

Een flesje muggenspray kan van pas komen. Laat de kinderen thuis nakijken op teken.

Hoe en wanneer inschrijven?

De inschrijfperiode voor schooljaar 2020-2021 liep van 20 april tot en met 28 mei 2020. Enkel tijdens die periode kon je on-line voor jouw school je aanvragen indienen. Daarna kan dit enkel nog via mail en kom je waarschijnlijk op de wachtlijst terecht.

Meer uitleg en de juiste link vind je hier.

Herfstwandeling met de domeinwachter in het Vrieselhof

Thema's

Speuren naar sporen

Datum/uur
 • van 14 september 2020 tot 16 oktober 2020
Doelgroepen
 • Lager onderwijs

Prijs

Gratis


Lees zeker de nieuwe afspraken rond het klasbezoek

Ook al zie je ze niet altijd, in het bos van het Vrieselhof leven vele dieren van klein tot groot. Kever, slak, muis, mol, eekhoorn, specht, vleermuis, vos en ree … allemaal laten ze sporen achter wanneer ze hun hol of nest verlaten.
Tijdens deze wandeling stuurt de gids de kinderen als echte speurneuzen op pad om pootafdrukken, voedselresten, slaapplaatsen of uitwerpselen te vinden en de eigenaars de identificeren.

Voor leerlingen van het vierde leerjaar en het Lager 3de graad.

Uur: 9.30-11.30 uur | 13-15 uur

Voor deze activiteit kun je gebruik maken van de MOS-pas.

Je kan op verschillende locaties in het park picknicken of gebruik maken van de WC. Bekijk hiervoor onderstaand plannetje.

Hoe en wanneer inschrijven?

De inschrijfperiode voor schooljaar 2020-2021 liep van 20 april tot en met 28 mei 2020. Enkel tijdens die periode kon je on-line voor jouw school je aanvragen indienen. Daarna kan dit enkel nog via mail en kom je waarschijnlijk op de wachtlijst terecht.

Meer uitleg en de juiste link vind je hier.

Aantal deelnemers

Maximum 24 leerlingen

Toegankelijkheid

3/4e van de wegen in het park zijn verhard. Er is aangepaste parkeergelegenheid.

Kleuterkoffer 'Beestig Natuurpad' in het Vrieselhof

Doe het zelf - wandeling op eigen houtje: trek er met de klas op uit en neem onze kleuterkoffer mee.

Datum/uur
 • van 7 september 2020 tot 30 juni 2021
Doelgroepen
 • Kleuteronderwijs

Prijs

Gratis

Spelende kinderen in het bos
Spelende kleuters in het Vrieselhof


Lees zeker de nieuwe afspraken rond het klasbezoek

Samen met de leerkracht ontdekken de kinderen het leven en de eigenschappen van de zandbij, het konijn, het schaap, de mol, de eekhoorn, de kikker en het lieveheersbeestje. Per diertje is er een handpop, een versje, leuke inleefspelletjes, kleine opdrachtjes en prachtige foto’s.

Voorzie zeker ook nog wat tijd om achteraf in het bos te spelen.

Voor kleuters van de 2de en 3de kleuterklas - dit aanbod loopt tijdens de herfst- en lenteperiodes.

Gratis afhalen en terugbrengen: van 9 tot 12 uur en van 12.30 tot 15.30 uur aan het Bezoekerscentrum, Schildesteenweg 95, 2520 Ranst.

Hieronder vind je een duidelijke handleiding en plattegrond van het domein die je op voorhand kunt downloaden.

Voor deze activiteit kun je gebruik maken van de MOS-pas.

Je kan op verschillende locaties in het park picknicken of gebruik maken van de WC. Bekijk hiervoor onderstaand plannetje.

Hoe en wanneer inschrijven?

De inschrijfperiode voor schooljaar 2020-2021 liep van 20 april tot en met 28 mei 2020. Enkel tijdens die periode kon je on-line voor jouw school je aanvragen indienen. Daarna kan dit enkel nog via mail en kom je waarschijnlijk op de wachtlijst terecht.

Meer uitleg en de juiste link vind je hier.

Aantal deelnemers

24 kinderen

Toegankelijkheid

3/4e van de wegen in het park zijn verhard. Er is aangepaste parkeergelegenheid.

Oriëntatietocht dwars door de Kesselse Heide

Thema's

Dwars door de heide: oriëntatietocht met kaart, kompas en gps 

Datum/uur
 • van 3 september 2020 tot 26 november 2020
Datum/uur
 • van 8 maart 2021 tot 18 juni 2021
Doelgroepen
 • Lager onderwijs

Prijs

Gratis

 

Lees zeker de nieuwe afspraken rond het klasbezoek


De Kesselse Heide verrast altijd weer met mooie vergezichten en dromerige hoekjes. De gids leert de kinderen om hier als echte natuurverkenners hun bestemming te vinden met kaart, kompas of gps. Ze ploeteren door het zand en tussen de struikheide. Onderweg ontdekken ze de typische heidebiotoop.

Loopt over heel het schooljaar met uitzondering van de wintermaanden.

Voor leerlingen van het Lager derde graad.

Uur: 9.30-11.30 uur | 13-15 uur

Voor deze activiteit kun je gebruik maken van de MOS-pas.

Aantal deelnemers
maximum 24 leerlingen

Toegankelijkheid
niet geschikt voor rolwagens
3/4e van de wegen in het park zijn verhard. Er is aangepaste parkeergelegenheid.

Bijkomende info
Aangepaste kledij en schoeisel zijn een aanrader.

Je kan op verschillende locaties in het park picknicken of gebruik maken van de WC. Bekijk hiervoor onderstaand plannetje.

Hoe en wanneer inschrijven?

De inschrijfperiode voor schooljaar 2020-2021 liep van 20 april tot en met 28 mei 2020. Enkel tijdens die periode kon je on-line voor jouw school je aanvragen indienen. Daarna kan dit enkel nog via mail en kom je waarschijnlijk op de wachtlijst terecht.

Meer uitleg en de juiste link vind je hier.

Kleuterkoffer 'Beestig Natuurpad' in de Kesselse Heide

Neem je kleuters mee voor een 'Doe het zelf-wandeling' op eigen houtje.

Datum/uur
 • van 7 september 2020 tot 30 juni 2021
Doelgroepen
 • Kleuteronderwijs

Prijs

Gratis

 

Lees zeker de nieuwe afspraken rond het klasbezoek


Trek er op eigen houtje met de klas op uit en neem onze kleuterkoffer 'Beestig Natuurpad' - Kesselse Heide mee.

Voor de 2de en 3de kleuterklas, enkel tijdens de herfst- en lenteperiodes.

Kleuters leren de dieren van bos en heide kennen. Samen met de leerkracht ontdekken de kinderen het leven en de eigenschappen van de zandbij, het konijn, het schaap, de mol, de eekhoorn, de kikker en het lieveheersbeestje. Per diertje is er een handpop, een versje, leuke inleefspelletjes, kleine opdrachtjes en prachtige foto’s. Voorzie zeker ook nog wat tijd om achteraf in de zandvlakte te spelen.

Voor de leerkracht is er een duidelijke handleiding die je op voorhand kan downloaden.

Voor deze activiteit kun je gebruik maken van de MOS-pas.

Je kan op verschillende locaties in het park picknicken of gebruik maken van de WC. Bekijk hiervoor onderstaand plannetje.

Hoe en wanneer inschrijven?

De inschrijfperiode voor schooljaar 2020-2021 liep van 20 april tot en met 28 mei 2020. Enkel tijdens die periode kon je on-line voor jouw school je aanvragen indienen. Daarna kan dit enkel nog via mail en kom je waarschijnlijk op de wachtlijst terecht.

Meer uitleg en de juiste link vind je hier.

Toegankelijkheid

3/4e van de wegen in het park zijn verhard. Er is aangepaste parkeergelegenheid

Bijkomende info

Afhalen en terugbrengen: van 9 tot 12 uur en van 12.30 tot 15.30 uur aan het onthaalgebouw Doefoepdhei, Vaerestraat 4

Herfstwandeling met de domeinwachter in de Kesselse Heide

Thema's

Wandelen en werken op de hei

Datum/uur
 • van 3 september 2020 tot 16 oktober 2020
Doelgroepen
 • Lager onderwijs

Prijs

Gratis

 

Lees zeker de nieuwe afspraken rond het klasbezoek

Wat is er zo speciaal aan de heide? Welke bijzondere planten en dieren leven hier? Hoe is dit heidelandschap ontstaan? Is dit puur natuur of steekt de mens er voor iets tussen? Willen we dat dit blijft bestaan? En wat moet daarvoor allemaal gebeuren? Samen met de domeinwachter gaan de leerlingen op verkenning in deze bijzondere heidebiotoop én kunnen ze ook zelf de handen uit de mouwen steken bij de beheerwerken.

Voor deze activiteit kun je gebruik maken van de MOS-pas.

Voor leerlingen van het Lager 3de graad.

Uur: 9.30-11.30 uur | 13-15 uur

Je kan op verschillende locaties in het park picknicken of gebruik maken van de WC. Bekijk hiervoor onderstaand plannetje.

Hoe en wanneer inschrijven?

De inschrijfperiode voor schooljaar 2020-2021 liep van 20 april tot en met 28 mei 2020. Enkel tijdens die periode kon je on-line voor jouw school je aanvragen indienen. Daarna kan dit enkel nog via mail en kom je waarschijnlijk op de wachtlijst terecht.

Meer uitleg en de juiste link vind je hier.

Toegankelijkheid

3/4e van de wegen in het park zijn verhard. Er is aangepaste parkeergelegenheid. 

Lentewandeling met de domeinwachter Kesselse Heide 2021

Thema's

Geboren op de heide

Datum/uur
 • van 19 april 2021 tot 7 juni 2021
Doelgroepen
 • Lager onderwijs

Prijs

Gratis

 

Lees zeker de nieuwe afspraken rond het klasbezoek

Wat is de beste plek voor een baby? Is dat voor een konijnenbaby of een pasgeboren koolmees of roodborst hetzelfde als voor een mensenbaby? Hoe brengen de dieren van het bos en de heide hun kleintjes groot? Tijdens een kleine verrekijkertraining gaan de kinderen nestkasten observeren maar samen met de gids gaan ze ook op zoektocht naar natuurlijke nesten en leren heel wat bij over het nieuwe leven op de hei.

Voor leerlingen van het Lager 2de graad.

Uur: 9.30-11.30 uur | 13-15 uur

Hoe en wanneer inschrijven?

De inschrijfperiode voor schooljaar 2020-2021 liep van 20 april tot en met 28 mei 2020. Enkel tijdens die periode kon je on-line voor jouw school je aanvragen indienen. Daarna kan dit enkel nog via mail en kom je waarschijnlijk op de wachtlijst terecht.

Meer uitleg en de juiste link vind je hier.

Toegankelijkheid

3/4e van de wegen in het park zijn verhard. Er is aangepaste parkeergelegenheid. 

Boom viert feest: wandeling met de domeinwachter Rivierenhof

Thema's

Leuke opdrachten en materialen prikkelen de kinderen om de natuur in het park zelf te ontdekken.

Datum/uur
 • van 8 maart 2021 tot 18 juni 2021
Doelgroepen
 • Lager onderwijs

Prijs

Gratis

 

Lees zeker de nieuwe afspraken rond het klasbezoek

Een domeinwachter zet de groep op weg en de kinderen worden aangemoedigd zelf de weg te zoeken.
Toevallig is een oude, bijzondere boom in het park jarig … We versieren hem met cadeautjes uit de natuur. Hoe oud zou hij worden? Welk seizoen zou hij het leukst vinden? Welke gasten zou hij uitnodigen op zijn feest? Wie leeft er eigenlijk tussen zijn voeten of in zijn kruin?

Voor leerlingen van het Lager tweede graad.

Uur: 9.30-11.30 uur | 13-15 uur

Voor deze activiteit kun je gebruik maken van de MOS-pas.

Aantal deelnemers
maximum 24 leerlingen

Toegankelijkheid
3/4e van de wegen in het park zijn verhard. Er is aangepaste parkeergelegenheid.

Bijkomende info
Aangepaste kledij en schoeisel zijn een aanrader.
Je kan op verschillende locaties in het park picknicken of gebruik maken van de WC. Bekijk hiervoor onderstaand plannetje.

Hoe en wanneer inschrijven?

De inschrijfperiode voor schooljaar 2020-2021 liep van 20 april tot en met 28 mei 2020.
Enkel tijdens die periode kon je on-line voor jouw school je aanvragen indienen. Daarna kan dit enkel nog via mail en kom je waarschijnlijk op de wachtlijst terecht.

Meer uitleg en de juiste link vind je hier.

Workshop 'Vertel een verhaal' in het Sprookjeshuis Rivierenhof

Thema's

De leerlingen ontdekken de kunst van het vertellen van verhalen. 

Datum/uur
 • van 12 oktober 2020 tot 25 juni 2021
 • Enkel op maandag, dinsdag en donderdag
Doelgroepen
 • Lager onderwijs

Prijs

Gratis

 

Lees zeker de nieuwe afspraken rond het klasbezoek

Tijdens de workshop luisteren de leerlingen naar een sprookje en houden we samen vertel- en verzinoefeningen. De vertellers van het Sprookjeshuis begeleiden de kinderen op het pad van hun verbeelding. Als afsluiter vertellen de kinderen de verhalen die ze hebben voorbereid.

De workshop sluit aan bij de eindtermen Nederlands en Muzische vorming, het kennismaken met ons immaterieel erfgoed is een bonus. Het stimuleren van verbeelding is een belangrijk component van Educatie Duurzame Ontwikkeling.

Voor leerlingen van het Lager tweede graad.

Uur: 9.30-12 uur

Je kan op verschillende locaties in het park picknicken of gebruik maken van de WC. Bekijk hiervoor onderstaand plannetje.
 

Aantal deelnemers

Maximum 24 leerlingen

Toegankelijkheid

In het Sprookjeshuis is enkel de benedenkamer toegankelijk voor rolstoelen.


Hoe en wanneer inschrijven?

De inschrijfperiode voor schooljaar 2020-2021 liep van 20 april tot en met 28 mei 2020.
Enkel tijdens die periode kon je on-line voor jouw school je aanvragen indienen. Daarna kan dit enkel nog via mail en kom je waarschijnlijk op de wachtlijst terecht.

Meer uitleg en de juiste link vind je hier.

Natuurwandeling voor AN-klassen in het Rivierenhof

Laat je prikkelen door de natuur!

Datum/uur
 • van 14 september 2020 tot 27 november 2020
Datum/uur
 • van 8 maart 2021 tot 18 juni 2021
Doelgroepen
 • Niet niveaugebonden

Prijs

Gratis


Lees zeker de nieuwe afspraken rond het klasbezoek


Voor lagereschoolgroepen anderstalige nieuwkomers met nog weinig kennis van het Nederlands is er een aangepaste natuurtocht. Een domeinwachter zet de groep op weg en de kinderen worden aangemoedigd zelf de weg te zoeken. Leuke opdrachten en materialen prikkelen de kinderen om de natuur in het park zelf te ontdekken.

Uur: 9.30-11.30 uur | 13-15 uur

Voor deze activiteit kun je gebruik maken van de MOS-pas.

Aantal deelnemers
maximum 23 leerlingen

Toegankelijkheid
niet geschikt voor rolwagens
3/4e van de wegen in het park zijn verhard. Er is aangepaste parkeergelegenheid.

Bijkomende info
Aangepaste kledij en schoeisel zijn een aanrader

Je kan op verschillende locaties in het park picknicken of gebruik maken van de WC. Bekijk hiervoor onderstaand plannetje.

Hoe en wanneer inschrijven?

De inschrijfperiode voor schooljaar 2020-2021 liep van 20 april tot en met 28 mei 2020.
Enkel tijdens die periode kon je on-line voor jouw school je aanvragen indienen. Daarna kan dit enkel nog via mail en kom je waarschijnlijk op de wachtlijst terecht.

Meer uitleg en de juiste link vind je hier.

Kinderboerderij Kleuterpad

Samen met de klasleerkracht volgen de kleuters sporen doorheen de boerderij ...

Datum/uur
 • van 1 september 2020 tot 30 juni 2021
 • Enkel op maandag, dinsdag en donderdag
Doelgroepen
 • Kleuteronderwijs

Prijs

Gratis


Lees zeker de nieuwe afspraken rond het klasbezoek
 
De dieren van de kinderboerderij zijn erop uit getrokken. Vinden jullie hun sporen terug?

Bezoek samen met je kleuters het kleuterpad op de kinderboerderij. Volg de sporen en voer onderweg toffe dierenopdrachten uit. Je ontmoet al onze dieren en je beleeft een leuke tijd. Zo vang je twee vliegen in één klap.

Uur: 15u30-17 uur op maandag, dinsdag en donderdag.

Aantal deelnemers

Zijn er meer dan 25 kinderen in de klas? Splits ze dan op in kleinere groepjes en start op verschillende plaatsen. Het pad vormt een lus.

Toegankelijkheid

Het erf is verhard maar in de moestuin wordt het bij nat weer wel duwen met de rolwagen.

Er is een ruime WC voor rolstoelgebruikers (met verzorgingskussen voor jonge kinderen).

Bijkomende info

Een handig plannetje wijst je de weg zodat verloren lopen onmogelijk is ...

Lentewandeling met de domeinwachter Rivierenhof 2021

Thema's

Daar is de lente, daar is de zon ... en heks Riezelebies ...

Datum/uur
 • van 19 april 2021 tot 18 juni 2021
Doelgroepen
 • Lager onderwijs

Prijs

Gratis


Lees zeker de nieuwe afspraken rond het klasbezoek


De lente komt eraan en er staat veel te gebeuren in het park: nieuwe dieren worden geboren en planten krijgen weer bladeren en bloemen. Voelen jullie de lente al kriebelen? Maar oh nee, heks Riezelebies toverde de lente weg.
Kom ons helpen om de betovering te verbreken!

Voor leerlingen van het Lager 1ste graad.

Uur: 9.30-11.30 uur | 13-15 uur

Aantal deelnemers

Maximum 23 leerlingen

Toegankelijkheid

moeilijk toegankelijk voor rolwagens

Bijkomende info

Doe aangepaste kledij en schoeisel aan

Halvedagprogramma's kunnen gecombineerd worden op de inschrijvingsaanvraag.

Hoe en wanneer inschrijven?

De inschrijfperiode voor schooljaar 2020-2021 liep van 20 april tot en met 28 mei 2020.
Enkel tijdens die periode kon je on-line voor jouw school je aanvragen indienen. Daarna kan dit enkel nog via mail en kom je waarschijnlijk op de wachtlijst terecht.

Meer uitleg en de juiste link vind je hier.

Natuurschatten van vroeger en nu in het Rivierenhof

Thema's

Leerlingen van de derde graad en bewoners van een woonzorgcentrum maken samen een wandeling in het park Rivierenhof onder begeleiding van een natuurgids.  

Datum/uur
 • van 22 april 2021 tot 10 juni 2021
 • Enkel op donderdag
Doelgroepen
 • Lager onderwijs

Prijs

Gratis

 

Lees zeker de nieuwe afspraken rond het klasbezoek

Natuurschatten van vroeger en nu
– halvedagprogramma enkel op donderdagnamiddag tijdens de herfst- en lenteperiode.

Ouderen en kinderen ontdekken samen de natuur in het Rivierenhof. Deze activiteit is vooral verrijkend doordat drie generaties er samen op uittrekken, voor elkaar zorgen en van elkaar leren. De wandeling is in samenwerking met o.a. woonzorgcentra De Tol, Burgemeester De Boeylaan 2 en Europasquare, Ruggeveldlaan 26 allebei te Deurne.
Vertrek en einde zijn bij het woonzorgcentrum en wordt via mail tijdig aan de school doorgegeven..
Vanaf 12u30 wordt geoefend met de rolwagen.
Om 13u worden er trio’s gemaakt van telkens één oudere en twee kinderen. De kinderen duwen om beurt de rolwagens en de ouderen zorgen voor de kinderen door opdrachtmateriaal vast te houden en door te vertellen over de natuur vroeger. Deze rondleiding volgt de seizoenen. Onderweg wordt gekeken wat de natuur op dat moment te bieden heeft, er zijn spelletjes en opdrachten. 

Hou er rekening mee dat deze activiteit niet vroeger kan stoppen. De volledige tijd tot 15u is nodig : de route is niet in te korten en sneller stappen kunnen we niet garanderen. Rustig en veilig stappen met de rolwagens heeft voorrang. 

In de buurt vind je volgende haltes van de Lijn: Deurne Van Riel (lijnen 9, 19), Deurne Ruggeveldlaan Zuid en Deurne Esdoorndreef (lijnen 42, 420, 421).

Bij annulering door het woonzorgcentrum wegens slecht weer, verwittigen we de school ten laatste om 9.30 uur.

Uur: 12.30-15 uur 

Hoe en wanneer inschrijven?

De inschrijfperiode voor schooljaar 2020-2021 liep van 20 april tot en met 28 mei 2020.
Enkel tijdens die periode kon je on-line voor jouw school je aanvragen indienen. Daarna kan dit enkel nog via mail en kom je waarschijnlijk op de wachtlijst terecht.

Meer uitleg en de juiste link vind je hier.

Aantal deelnemers

Maximum 23 leerlingen per groep

Bijkomende info

Trek aangepaste kledij aan.
Voor deze activiteit kun je gebruik maken van de MOS-pas.

Zintuigentocht in het Rivierenhof met de domeinwachter

Thema's

Ontdek op een speelse manier hoe dieren zich voelen in de natuur...

Datum/uur
 • van 14 september 2020 tot 27 november 2020
Datum/uur
 • van 8 maart 2021 tot 18 juni 2021
Doelgroepen
 • Lager onderwijs

Prijs

Gratis


Lees zeker de nieuwe afspraken rond het klasbezoek


Als een vos in het wild … Net als de vos en andere wilde parkbewoners verkennen de kinderen het park met àl hun zintuigen: ze volgen een geurspoor net als een vos, testen uit of ze even goed horen als een konijn, volgen een voelparcours met hun ogen dicht, zoeken geursporen … Deze actieve wandeling brengt kinderen dicht in contact met de natuur. Door het beleven van de natuur op een directe en speelse manier en door zich in te leven in de dieren die er wonen, groeit bij de kinderen vaak de belangstelling en respect voor die natuur vlakbij huis.

Voor leerlingen van het Lager tweede graad.

Uur: 9.30-11.30 uur | 13-15 uur

Voor deze activiteit kun je gebruik maken van de MOS-pas.

Aantal deelnemers
maximum 24 leerlingen

Toegankelijkheid
3/4e van de wegen in het park zijn verhard. Er is aangepaste parkeergelegenheid.

Bijkomende info
Aangepaste kledij en schoeisel zijn een aanrader.

Je kan op verschillende locaties in het park picknicken of gebruik maken van de WC. Bekijk hiervoor onderstaand plannetje.

Hoe en wanneer inschrijven?

De inschrijfperiode voor schooljaar 2020-2021 liep van 20 april tot en met 28 mei 2020.
Enkel tijdens die periode kon je on-line voor jouw school je aanvragen indienen. Daarna kan dit enkel nog via mail en kom je waarschijnlijk op de wachtlijst terecht.

Meer uitleg en de juiste link vind je hier.

Kleuterwandeling ‘Kabouter Wiebel is jarig’

Er was eens...een jarige kabouter Wiebel...

Datum/uur
 • van 7 september 2020 tot 25 juni 2021
Doelgroepen
 • Kleuteronderwijs

Prijs

Gratis

 

Lees zeker de nieuwe afspraken rond het klasbezoek

Samen met de kleuterklas op stap in het park.

Met de rode bolderkar vol verhalen is het een spannende tocht.
Kabouter Wiebel wordt 100 en geeft een groot feest.
We helpen hem om zijn verjaardag heel leuk te maken.
In het houten boek vind je alle opdrachten, zodat verhalen en de natuur hand in hand gaan.

De juf krijgt een startblad mee en dan kun je met je klas er helemaal alleen op uit.
De route is aangegeven met rode mutsjes en een plannetje.
De tocht duurt 2 uur, maar kan wat langer of korter gemaakt worden.
Je kunt alle opdrachten reeds op voorhand even lezen.
Veel plezier met jullie zoektocht.

Gratis afhalen bij de domeinwachters, Turnhoutsebaan 246, 2100 Deurne

Uur: 10-11.30 uur | 13.30-15 uur

Aantal deelnemers
maximum 23 kleuters

Toegankelijkheid

niet geschikt voor rolwagens
3/4e van de wegen in het park zijn verhard. Er is aangepaste parkeergelegenheid.

Bijkomende info
Waterdichte schoenen of laarsjes meebrengen.
Dit programma kan het hele jaar doorgaan met uitzondering van de wintermaanden. Buiten komen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.  

Je kan op verschillende locaties in het park picknicken of gebruik maken van de WC. 

Hoe en wanneer inschrijven?

De inschrijfperiode voor schooljaar 2020-2021 liep van 20 april tot en met 28 mei 2020.
Enkel tijdens die periode kon je on-line voor jouw school je aanvragen indienen. Daarna kan dit enkel nog via mail en kom je waarschijnlijk op de wachtlijst terecht.

Meer uitleg en de juiste link vind je hier.

Weet wat je eet

Thema's

Is de koe gelukkiger in de weide dan in de stal? En de kip, loopt ze liever op het erf dan in een hokje te zitten? Iets om over na te denken wanneer we in groepjes aan de slag gaan ...

Datum/uur
 • van 6 september 2020 tot 25 juni 2021
Doelgroepen
 • Lager onderwijs

Prijs

Gratis

 

Lees zeker de nieuwe afspraken rond het klasbezoek


Bijna elke dag ligt er een lekker stuk vlees op je bord. Maar waar komt dit vandaan?
Ontdek met de klas verschillende soorten boerderijen en hoe de dieren daar leven voordat er een eitje of een stuk kaas op je bord beland. Je leert dat jij mee kan bepalen hoe je voedsel geproduceerd wordt.

Voor leerlingen van het Lager derde graad.

Uur: 9.30-11.30 uur | 13-15 uur

Voor deze activiteit kun je gebruik maken van de MOS-pas.

Je kan op verschillende locaties in het park picknicken of gebruik maken van de WC. Bekijk hiervoor onderstaand plannetje.

Hoe en wanneer inschrijven?

De inschrijfperiode voor schooljaar 2020-2021 liep van 20 april tot en met 28 mei 2020.
Enkel tijdens die periode kon je on-line voor jouw school je aanvragen indienen. Daarna kan dit enkel nog via mail en kom je waarschijnlijk op de wachtlijst terecht.

Meer uitleg en de juiste link vind je hier.

Aantal deelnemers

Maximaal 24 leerlingen

Toegankelijkheid

De boerderij is toegankelijk voor rolstoelgebruikers behalve in de leslokalen boven.

Herfstwandeling met de domeinwachter in het Rivierenhof

Thema's

Paddenstoelen: hekserij of lekkernij?

Datum/uur
 • van 14 september 2020 tot 16 oktober 2020
Doelgroepen
 • Lager onderwijs

Prijs

Gratis

Herfst in het RivierenhofLees zeker de nieuwe afspraken rond het klasbezoek

Wist je dat paddenstoelen:
• heel lekker, maar soms ook dodelijk giftig zijn?
• soms heel rare namen hebben zoals: aardappelbovist, rodekoolzwam, judasoor of biefstukzwam?
• In verband gebracht werden met heksen omdat ze plots – als uit het niets - verschijnen?
In het park groeien paddenstoelen in vele kleuren, vormen en groottes . Zijn ze echt zo geheimzinnig? Met loepen, spiegels en zoekkaarten gaan jullie al die zwammen zelf bestuderen om zo alvast een tipje van de sluier op te lichten.

Begeleide wandeling voor leerlingen van het Lager 3de graad.

Uur: 9.30-11.30 uur | 13-15 uur

Deze halvedagactiviteit wordt ook als dagprogramma aangeboden in combinatie met een andere activiteit in het park.

Voor deze activiteit kun je gebruik maken van de MOS-pas.

Je kan op verschillende locaties in het park picknicken of gebruik maken van de WC. Bekijk hiervoor onderstaand plannetje.

Aantal deelnemers

Maximaal 24 leerlingen

Toegankelijkheid

3/4e van de wegen in het park zijn verhard. Er is aangepaste parkeergelegenheid.

Hoe en wanneer inschrijven?

De inschrijfperiode voor schooljaar 2020-2021 liep van 20 april tot en met 28 mei 2020.
Enkel tijdens die periode kon je on-line voor jouw school je aanvragen indienen. Daarna kan dit enkel nog via mail en kom je waarschijnlijk op de wachtlijst terecht.

Meer uitleg en de juiste link vind je hier. 

Midden in de moestuin van het Rivierenhof

Thema's

Samen met de leerlingen van het 4de leerjaar duiken we de groententuin van de kinderboerderij Rivierenhof in om er de geheimen te ontdekken van het zaaien, groeien en oogsten. 

Datum/uur
 • van 6 september 2020 tot 25 juni 2021
Doelgroepen
 • Lager onderwijs

Prijs

Gratis

 

Lees zeker de nieuwe afspraken rond het klasbezoek


We gebruiken al onze zintuigen: proeven van een blaadje eeuwig moes, ruiken aan verse soep, woelen met de handen in de aarde, luisteren naar het kakelen van de kippen ...

De leerlingen ontdekken wat ‘ecologisch tuinieren’ is, benoemen de groenten en oogsten soepgroenten en kruiden. Hiervan maken ze heerlijke soep. Na de middag werken ze onder begeleiding in kleine groepen in de moestuin.
Hieronder kun je de rollups over herkomst van de groenten en een tuinkalender downloaden.

Voor leerlingen van het 4de leerjaar.

Deze activiteit gaat door in de maanden september-oktober en mei-juni van elk schooljaar.

Uur: 9.30-15 uur

Doelstellingen

• Leerlingen ontdekken de moestuin met al hun zintuigen (proeven, ruiken, voelen aan de planten).
• Leerlingen weten wat seizoengroenten (en groenten van eigen bodem, niet exotisch) zijn, kunnen die onder begeleiding zelf oogsten en er soep van maken.
• Leerlingen denken na over wat gezonde groenten zijn, voor mens en milieu.
• Leerlingen ondervinden dat om succesvol te tuinieren er naast kennis ook tijd, inspanning en volhouden nodig is. Concreet moeten ze minstens een uur werken, één taak volledig afwerken en mogen één ding oogsten en opeten of meenemen.
• Leerlingen maken kennis met een ecologische moestuin (!) en kunnen in eigen woorden 3 kenmerken benoemen (volgt de seizoenen, respecteert de planten/bodem, we vervangen pesticiden door andere producten, compost gebruiken i.p.v. meststoffen en de structuur van je grond respecteren bijvoorbeeld de ‘tuinklauw’ gebuiken om enkel de bovenste laag van je grond om te zetten ipv het diepe spitten dat alle diertjes ondersteboven haalt in de grond) …

Voor deze activiteit kun je gebruik maken van de MOS-pas

Hoe en wanneer inschrijven?

De inschrijfperiode voor schooljaar 2020-2021 liep van 20 april tot en met 28 mei 2020.
Enkel tijdens die periode kon je on-line voor jouw school je aanvragen indienen. Daarna kan dit enkel nog via mail en kom je waarschijnlijk op de wachtlijst terecht.

Meer uitleg en de juiste link vind je hier.

Aantal deelnemers

Maximaal 24 leerlingen

Toegankelijkheid

3/4e van de wegen zijn verhard en in de moestuin is er gazon tussen de velden. Er is aangepaste parkeergelegenheid.

Bijkomende info

Zorg voor laarzen en aangepast kledij om in de tuin te werken.

Boer voor 1 dag in de kinderboerderij van het Rivierenhof

Thema's

Ontdek de boer(in) in jezelf!

Datum/uur
 • van 6 september 2020 tot 25 juni 2021
 • Enkel op dinsdag en donderdag
Doelgroepen
 • Lager onderwijs

Prijs

Gratis

Boer voor één dag


Lees zeker de nieuwe afspraken rond het klasbezoek

Een dag 'boerderij' die je best zal bevallen want je gaat aan het werk in hokken en stallen.
En na een drukbezette morgen mag je 's middags ook dieren verzorgen.
Voederen, wandelen, borstelen, aaien.
En misschien in de moestuin iets planten of zaaien ...

Voor leerlingen van het Lager tweede en derde graad.

Uur: 9.30-15 uur

Voor deze activiteit kun je gebruik maken van de MOS-pas.

Je kan op verschillende locaties in het park picknicken of gebruik maken van de WC. Bekijk hiervoor onderstaand plannetje.

Hoe en wanneer inschrijven?

De inschrijfperiode voor schooljaar 2020-2021 liep van 20 april tot en met 28 mei 2020.
Enkel tijdens die periode kon je on-line voor jouw school je aanvragen indienen. Daarna kan dit enkel nog via mail en kom je waarschijnlijk op de wachtlijst terecht.

Meer uitleg en de juiste link vind je hier.

Aantal deelnemers

maximum 24 leerlingen

Toegankelijkheid

3/4e van de wegen in het park zijn verhard. Er is aangepaste parkeergelegenheid.

Begeleid bezoekje aan de kinderboerderij van het Rivierenhof

Thema's

Van geitenwei tot koeienstal, de kinderen komen overal.

Datum/uur
 • van 6 september 2020 tot 25 juni 2021
Doelgroepen
 • Lager onderwijs

Prijs

Gratis

Een bezoek aan de kinderboerderij van het Rivierenhof


Lees zeker de nieuwe afspraken rond het klasbezoek

We starten met een spelletje over de bekendste boerderijdieren. Tijdens het bezoek aan de dieren vertellen we hoe die ooit in het wild hebben geleefd en overleefd.

Een begeleid bezoekje is voor kinderen van het Lager 1ste graad. 

Uur: 9.30-11.30 uur | 13-15 uur 

Deze halvedagactiviteit wordt ook als dagprogramma aangeboden in combinatie met een andere activiteit in het park.

Voor deze activiteit kun je gebruik maken van de MOS-pas.

Je kan op verschillende locaties in het park picknicken of gebruik maken van de WC. Bekijk hiervoor onderstaand plannetje.

Hoe en wanneer inschrijven?

De inschrijfperiode voor schooljaar 2020-2021 liep van 20 april tot en met 28 mei 2020.
Enkel tijdens die periode kon je on-line voor jouw school je aanvragen indienen. Daarna kan dit enkel nog via mail en kom je waarschijnlijk op de wachtlijst terecht.

Meer uitleg en de juiste link vind je hier.

Aantal deelnemers

maximum 24

Toegankelijkheid

3/4e van de wegen in het park zijn verhard. Er is aangepaste parkeergelegenheid.

Doe-boerderij in het Rivierenhof

Thema's

Bij doe-boerderij gaan de kinderen in kleine groepjes aan de slag om zo te proeven van het boerenleven! 

Datum/uur
 • van 6 september 2020 tot 25 juni 2021
Doelgroepen
 • Lager onderwijs

Prijs

Gratis


Lees zeker de nieuwe afspraken rond het klasbezoek

De klas wordt verdeeld in 4 groepen en krijgen elk een kleurrijk sjaaltje aan. Onder begeleiding van een boerderijvrijwilliger werken ze 4 taakjes af. Dieren voederen, geitjes kammen of misschien wel graan malen ... de activiteiten verschillen van dag tot dag. Na 2 taakjes is er tijd voor een gezonde knabbel. 

Voor leerlingen van het Lager 1ste graad. 

Uur: 9.30-11.30 uur | 13-15 uur

Deze halvedagactiviteit wordt ook als dagprogramma aangeboden in combinatie met een andere activiteit in het park.

Voor deze activiteit kun je gebruik maken van de MOS-pas.

Je kan op verschillende locaties in het park picknicken of gebruik maken van de WC. Bekijk hiervoor onderstaand plannetje.

Hoe en wanneer inschrijven?

De inschrijfperiode voor schooljaar 2020-2021 liep van 20 april tot en met 28 mei 2020.
Enkel tijdens die periode kon je on-line voor jouw school je aanvragen indienen. Daarna kan dit enkel nog via mail en kom je waarschijnlijk op de wachtlijst terecht.

Meer uitleg en de juiste link vind je hier.

Toegankelijkheid

3/4e van de wegen in het park zijn verhard. Er is aangepaste parkeergelegenheid.  

Boerenleven

Thema's

Wat heeft mijn boterham, wollen handschoen of leder jack te maken met de boerderij?        

Datum/uur
 • van 7 september 2020 tot 25 juni 2021
Doelgroepen
 • Lager onderwijs

Prijs

Gratis


Lees zeker de nieuwe afspraken rond het klasbezoek

Welke producten, die we bijna dagelijks gebruiken, vinden we terug op de boerderij? Na een korte inleiding trekken de leerlingen per twee de boerderij rond. In de klasgroep bespreken we de antwoorden: een ruim aanbod van vlees maar ook fruit en granen, bloemen, stro en wol voor kledij...
De kinderen leren zo een aantal producten uit het dagelijkse leven te linken aan de boerderij.
Er is tijd voor een gezonde knabbel om daarna bij de dieren langs te gaan.

Voor leerlingen van het lager onderwijs - tweede graad.

Uur: 9.30-11.30 uur | 13-15 uur

Deze halvedagactiviteit wordt ook als dagprogramma aangeboden in combinatie met een andere activiteit in het park.

Voor deze activiteit kun je gebruik maken van de MOS-pas.

Je kan op verschillende locaties in het park picknicken of gebruik maken van de WC. Bekijk hiervoor onderstaand plannetje.

Hoe en wanneer inschrijven?

De inschrijfperiode voor schooljaar 2020-2021 liep van 20 april tot en met 28 mei 2020.
Enkel tijdens die periode kon je on-line voor jouw school je aanvragen indienen. Daarna kan dit enkel nog via mail en kom je waarschijnlijk op de wachtlijst terecht.

Meer uitleg en de juiste link vind je hier.

Toegankelijkheid

3/4e van de wegen in het park zijn verhard. Er is aangepaste parkeergelegenheid. 

Kleuterkoffer 'Tuin van Zip' in het Rivierenhof

'Tuin van Zip' is een educatief zelf-doe-pakket zonder gids voor kleuters. 

Datum/uur
 • van 7 september 2020 tot 30 juni 2021
Doelgroepen
 • Kleuteronderwijs

Prijs

Gratis

 

Lees zeker de nieuwe afspraken rond het klasbezoek

Deze koffer is ontworpen voor kinderen van de 2de en 3de kleuterklas. Ter plaatse krijgen jullie het materiaal en de handleiding. Hierbij zit onder andere de leuke handpop Zip die de leerkracht kan hanteren. Indien je liever niet met een handpop werkt, kun je gebruik maken van een handig voorleesboekje.

Gratis afhalen: van 10 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15 uur bij de domeinwachters (op 20 meter van de ingang van 'de tuin van Zip') Turnhoutsebaan 246, 2100 Deurne

TIPS:
waterdichte schoenen of laarsjes meebrengen
dit programma kan doorgaan in de herfst- en lenteperiode

De tekeningen kun je hieronder downloaden. De handleiding ook maar wij voorzien exemplaren die je in bruikleen krijgt, samen met de rest van het materiaal.

Voor deze activiteit kun je gebruik maken van de MOS-pas.

Je kan op verschillende locaties in het park picknicken of gebruik maken van de WC. Bekijk hiervoor onderstaand plannetje.

OPMERKING:
Bouwwerken aan de school naast de educatieve tuin kunnen de rust verstoren. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Hoe en wanneer inschrijven?
De inschrijfperiode voor schooljaar 2020-2021 liep van 20 april tot en met 28 mei 2020.
Enkel tijdens die periode kon je on-line voor jouw school je aanvragen indienen. Daarna kan dit enkel nog via mail en kom je waarschijnlijk op de wachtlijst terecht.

Meer uitleg en de juiste link vind je hier.

Toegankelijkheid

3/4e van de wegen in het park zijn verhard. Er is aangepaste parkeergelegenheid. 

workshop KlasCement voor OKAN-leerkrachten in het secundair onderwijs

Datum/uur
 • dinsdag 9 februari 2021 van 13 uur tot 16 uur
Doelgroepen
 • Lerarenopleiding

 • Leerkrachten

 • Secundair onderwijs

Prijs

Gratis

Tina Van de Wauwer

Inhoud?

KlasCement: dat zijn meer dan 60 000 gratis leermiddelen gedeeld door meer dan 250 000 leraren. Bekijk ons filmpje.

Zoek je op KlasCement af en toe naar lesmateriaal, maar ken je de andere functionaliteiten van de site niet?

Tijdens deze workshop leer je:

 • efficiënt OKAN-leermiddelen zoeken en zoekacties bewaren;
 • leermiddelen bewaren en delen via favorieten en -mappen;
 • minder gekende KlasCementfuncties gebruiken;
 • websites, toffe apps of eigen lesmateriaal toevoegen;
 • alle KlasCementopties naar je hand zetten.

Tijdens de workshop wordt er steeds tijd voorzien om alle functies meteen uit te proberen. Wees daarom goed voorbereid!

 • Breng zeker jouw laptop (of tablet)  met een up-to-date browser (Firefox, Chrome) mee en zorg ervoor dat je weet hoe je op jouw toestel het draadloze netwerk moet selecteren en het wachtwoord daarvan invult. Tijdens de workshop zal je namelijk surfen via het draadloze netwerk van docAtlas.
 • Zorg er ook voor dat je laptop niet te strikt beveiligd is. Bij schoollaptops kan dat het geval zijn. Je moet voldoende rechten hebben om te surfen via andere netwerken.
 • Kijk ook even na of je al lid bent van KlasCement en je jouw aanmeldingsgegevens kent. Die heb je natuurlijk nodig tijdens de workshop. Zo verliezen we geen tijd met registreren en vergeten wachtwoorden opnieuw instellen.

 

Door wie?

Tina Van de Wauwer heeft meer dan 10 jaar ervaring als taalleerkracht. Ze focust zich op taalverwerving, in het bijzonder Nederlands als tweede taal, en meertaligheid. Bij KlasCement houdt ze zich bezig met alle taalgerelateerde leermiddelen en beheert ze de deelsite De lat hoog voor talen.

 

Voor wie?

(toekomstige) OKAN-leerkrachten in het secundair onderwijs

 

Extra?

Deze workshop is gratis. We vragen je wel om de annuleringsprocedure te respecteren zodat anderen je plaats kunnen innemen indien je toch niet kunt deelnemen.

Coronamaatregelen

Indien er op het moment van de leeractiviteit nog steeds een afstand van anderhalve meter moet bewaard blijven tussen deelnemers kan de leeractiviteit helaas niet doorgaan in ons lokaal in docAtlas Antwerpen. De vorming zal dan doorgaan via een webinar op hetzelfde tijdstip.

 

workshop KlasCement voor leerkrachten basisonderwijs die lesgeven aan anderstalige nieuwkomers

Datum/uur
 • dinsdag 9 maart 2021 van 13 uur tot 16 uur
Doelgroepen
 • Leerkrachten

 • Lerarenopleiding

 • Lager onderwijs

Prijs

Gratis

Tina Van de Wauwer

Inhoud?

KlasCement: dat zijn meer dan 60 000 gratis leermiddelen gedeeld door meer dan 250 000 leraren. Bekijk ons filmpje.

Zoek je op KlasCement af en toe naar lesmateriaal, maar ken je de andere functionaliteiten van de site niet?

Tijdens deze workshop leer je:

 • efficiënt leermiddelen zoeken en zoekacties bewaren;
 • leermiddelen bewaren en delen via favorieten en -mappen;
 • minder gekende KlasCementfuncties gebruiken;
 • websites, toffe apps of eigen lesmateriaal toevoegen;
 • alle KlasCementopties naar je hand zetten.

Tijdens de workshop wordt er steeds tijd voorzien om alle functies meteen uit te proberen. Wees daarom goed voorbereid!

 • Breng zeker jouw laptop (of tablet)  met een up-to-date browser (Firefox, Chrome) mee en zorg ervoor dat je weet hoe je op jouw toestel het draadloze netwerk moet selecteren en het wachtwoord daarvan invult. Tijdens de workshop zal je namelijk surfen via het draadloze netwerk van docAtlas.
 • Zorg er ook voor dat je laptop niet te strikt beveiligd is. Bij schoollaptops kan dat het geval zijn. Je moet voldoende rechten hebben om te surfen via andere netwerken.

Kijk ook even na of je al lid bent van KlasCement en je jouw aanmeldingsgegevens kent. Die heb je natuurlijk nodig tijdens de workshop. Zo verliezen we geen tijd met registreren en vergeten wachtwoorden opnieuw instellen.

Door wie?

Tina Van de Wauwer heeft meer dan 10 jaar ervaring als taalleerkracht. Ze focust zich op taalverwerving, in het bijzonder Nederlands als tweede taal, en meertaligheid. Bij KlasCement houdt ze zich bezig met alle taalgerelateerde leermiddelen en beheert ze de deelsite De lat hoog voor talen.

Voor wie?

(toekomstige) Leerkrachten basisonderwijs die lesgeven aan anderstalige nieuwkomers

Extra?

Deze workshop is gratis. We vragen je wel om de annuleringsprocedure te respecteren zodat anderen je plaats kunnen innemen indien je toch niet kunt deelnemen.

Coronamaatregelen

Indien er op het moment van de leeractiviteit nog steeds een afstand van anderhalve meter moet bewaard blijven tussen deelnemers kan de leeractiviteit helaas niet doorgaan in ons lokaal in docAtlas Antwerpen. De vorming zal dan doorgaan via een webinar op hetzelfde tijdstip.

Vrij bezoek Kinderboerderij

De boerderij bezoeken op je eigen manier, in elke wei of stal een dier.

Gaan onze varkens in bad en hebben al onze koeien vlekken? Kom zelf kijken en ontdekken.

Datum/uur
 • van 1 september 2020 tot 30 juni 2021
Doelgroepen
 • Kleuteronderwijs

 • Lager onderwijs

Prijs

Gratis

Klassen lager onderwijs: 
Zolang de pandemie niet onder controle is gelden andere openingstijden tijdens schooldagen:
tussen 13 uur en 17 uur open op zondag en woensdag
tussen 15u30 en 17 uur open op maandag, dinsdag en donderdag
op vrijdag en zaterdag is de Kinderboerderij gesloten

Een bezoek is gratis maar reserveren is voorlopig verplicht.

Kleuterklassen: 
Speciaal voor hen werd een 'Kleuterpad' met leuke opdrachtjes uitgewerkt en gelden dezelfde openingsuren:

De dieren van de kinderboerderij zijn erop uit getrokken. Vinden jullie hun sporen terug?
Bezoek samen met je kleuters het kleuterpad op de kinderboerderij. Volg de sporen en voer onderweg toffe dierenopdrachten uit. Je ontmoet al onze dieren en je beleeft een leuke tijd. Zo vang je twee vliegen in één klap.

Je kan in kleine groepjes op verschillende plaatsen starten want het pad vormt een lus.

Het erf is verhard maar stopt in de moestuin waar er gazon tussen de bedden ligt.

Er is een ruime WC voor rolstoelgebruikers (met verzorgingskussen voor jonge kinderen).

Op de boerderij hangt een handig plannetje zodat verloren lopen onmogelijk is ...

Een beestig overzicht van onze dieren kun je hieronder bekijken en afdrukken en zal de leerkracht zeker een handje helpen. 

Voor deze activiteit kun je gebruik maken van de MOS-pas.

Je kan op verschillende locaties in het park picknicken of gebruik maken van de WC. Bekijk hiervoor onderstaand plannetje.

De Kinderboerderij werd opgenomen in het aanbod van Toerisme voor Autisme. Je kan de stappenplannen downloaden via www.toerismevoorautisme.be alsook het aanbod bekijken.

Toegankelijkheid

3/4e van de wegen in het park zijn verhard. Er is aangepaste parkeergelegenheid bij de domeinwachters, Turnhoutsebaan 246, 2100 Deurne. 

Expeditie natuur in het PIME

Eerste graad secundair onderwijs

De leerlingen gaan zelfstandig op expeditie in het bos-, vijver- en graslandbiotoop in de PIME-tuin. Ze voeren metingen uit en zoeken verbanden tussen abiotische en biotische factoren. Hun uitvalsbasis is daarbij een echte buitenklas. De begeleider neemt hen vervolgens op sleeptouw en toont hen hoe dieren en planten aangepast zijn aan hun leefomgeving.

Je kunt ook kiezen voor het dagprogramma ‘Expeditie natuur’. In de namiddag staan dan de weer- en determineertuin op het programma.

Voor deze activiteit kun je gebruik maken van de MOS-pas.

Datum/uur
 • van 15 maart 2021 tot 28 mei 2021
Doelgroepen
 • Secundair onderwijs

Prijs

4 euro per leerling

Combineren kan met

Moord in de poel in het PIME

Thema's

Vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs

De leerlingen kruipen in de huid van professionele speurders. Ze ontrafelen de verdachte dood van één van de dieren uit de PIME-vijver. Om de dader op het spoor te komen, onderzoeken ze de waterkwaliteit, pluizen ze de omgeving uit en bestuderen ze de andere waterdieren. Ze vangen en determineren de dieren zelf en bekijken de voedselrelaties.

Voor deze activiteit kun je gebruik maken van de MOS-pas.

Datum/uur
 • van 14 september 2020 tot 23 oktober 2020
Datum/uur
 • van 1 juni 2021 tot 18 juni 2021
 • Enkel op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Doelgroepen
 • Lager onderwijs

Prijs

Gratis

Combineren kan met

Voor deze activiteit kun je gebruik maken van de MOS-pas.

Huis vol water in het PIME

Thema's

Vierde, vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs

De activiteit 'Huis vol water' bestaat uit twee spelen:

 • Tijdens ‘dure druppels’ varen de leerlingen naar vijf wereldhavens. Ze voeren er opdrachten uit en kunnen zo, afhankelijk van de lokale voorraden, water verdienen. Krijgen ze genoeg bij elkaar voor hun dagelijks verbruik?
 • Bij ‘huis vol water’ kiest elk groepje een gezinslid als mascotte. Tijdens hun tocht doorheen het huis voeren de leerlingen opdrachten uit. Voor elk juist antwoord of goed uitgevoerde opdracht krijgen ze een waterschijf. Het groepje met de meeste schijven wint.

Voor deze activiteit kun je gebruik maken van de MOS-pas.

Datum/uur
 • van 14 september 2020 tot 23 oktober 2020
Datum/uur
 • van 11 januari 2021 tot 26 februari 2021
 • Enkel op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Doelgroepen
 • Lager onderwijs

Prijs

Gratis

Combineren kan met

 

Winterse trukendoos in het PIME

Thema's

Derde en vierde leerjaar basisonderwijs

Klopt de weersvoorspelling voor vandaag? De leerlingen meten het zelf in de PIME-weertuin en maken een eigen weerbericht. Ze leren waarom er dag en nacht (derde leerjaar) en dat het klimaat en de seizoenen niet overal ter wereld hetzelfde zijn. Afsluiten doen we met de Belgische winter: de kinderen trekken de PIME-tuin in voor een speelse wandeling. Ze gaan op zoek naar de trucs die dieren, planten én Willy Winter gebruiken om zich te beschermen tegen de koude.

Voor deze activiteit kun je gebruik maken van de MOS-pas.

Datum/uur
 • van 1 december 2020 tot 11 december 2020
Datum/uur
 • van 11 januari 2021 tot 26 februari 2021
 • Enkel op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Doelgroepen
 • Lager onderwijs

Prijs

Gratis

Combineren kan met

Voor het vierde leerjaar kan je combineren met Huis vol water voor een dagprogramma.

Tjakkie de specht in het Rivierenhof wordt 'Samen de natuur in'

Thema's

Zelf-doe-wandeling "Tjakkie de Specht" is een wandeling zonder gids maar wordt dit schooljaar niet ter beschikking gesteld. Als alternatief kun je 'Samen de natuur in' met je klas.

Datum/uur
 • van 14 september 2020 tot 16 oktober 2020
Datum/uur
 • van 19 april 2021 tot 18 juni 2021
Doelgroepen
 • Lager onderwijs

Prijs

Gratis

Op zoek naar Tjakkie de specht


De domeinwachters hebben voor jou als leerkracht een doe-het-zelfpakket samengesteld met talrijke educatieve opdrachten. Met een handig wagentje gevuld met al het nodige materiaal en een routebeschrijving trek je er met de klas zelf op uit.

In de herfstperiode (september-oktober): voor leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar.

In de lenteperiode (april-mei-juni): voor kinderen van het Lager 1ste graad en het 3de leerjaar.

Uur: 9-12 uur | 12.30-15.30 uur

Binnen deze richttijden kun je het materiaal ophalen en terugbrengen bij de domeinwachters, Turnhoutsebaan 246, 2100 Deurne

Voor deze activiteit kun je gebruik maken van de MOS-pas.

Je kan op verschillende locaties in het park picknicken of gebruik maken van de WC. Bekijk hiervoor onderstaand plannetje.

Hoe en wanneer inschrijven?

De inschrijfperiode voor schooljaar 2020-2021 liep van 20 april tot en met 28 mei 2020.
Enkel tijdens die periode kon je on-line voor jouw school je aanvragen indienen. Daarna kan dit enkel nog via mail en kom je waarschijnlijk op de wachtlijst terecht.

Meer uitleg en de juiste link vind je hier.

Aantal deelnemers

Maximaal 24 leerlingen

Toegankelijkheid

3/4e van de wegen in het park zijn verhard. Er is aangepaste parkeergelegenheid.

Bouw aan een positieve groepsdynamiek in de klas

Verwerf inzichten en technieken zodat iedere leerling zich goed voelt en tot leren komt

Datum/uur
 • vrijdag 12 maart 2021 van 09.30 uur tot 16.30 uur
Doelgroepen
 • BuO Leerzorg

 • Kleuteronderwijs

 • Lager onderwijs

 • Leerkrachten

 • Lerarenopleiding

 • Secundair onderwijs

Prijs

120€ (inclusief broodjeslunch)

Pieter Mertens

Inhoud?

Een positieve dynamiek en warme relaties in je klas zijn essentieel om tot goed onderwijs te komen. Ze dragen bij aan een positief klasklimaat dat ervoor zorgt dat kinderen zich goed voelen en tot leren kunnen komen. De leerlingen in je klas en de sfeer in de groep kunnen sterk van elkaar verschillen. Maar een aantal theoretische inzichten inspireren om iedere groep op weg te zetten.

Wat leer je?

Inzichten:
• de preventiepiramide: wat betekent een positief klas- en schoolklimaat en wat draagt daartoe bij;
• groepsdynamische kaders: fasen in de groepsontwikkeling en de Roos van Leary;
• communicatie: het installeren van omgangsvormen en normen in de klasgroep: TOPOI-model.

Vaardigheden:
• herkennen en benoemen van bevorderende en belemmerende factoren in de klas en op school;
• hanteren van inzichten in je handelen: veel interactieve oefeningen;
• vertalen van de inzichten naar een concrete aanpak voor jouw klas en school, o.a. tips om bij een moeilijke groepsontwikkeling op een juiste manier te interveniëren.

Door wie?

Mertens Pieter

 

Werkte negen jaar op de Dienst Preventie van stad Mechelen (rond tienerwerking en project over omgaan met agressie en sociale vaardigheden)
Werkte als freelancer voor Gevangenis Brugge rond conflicthantering en communicatie
Op dit moment werkzaam bij hogeschool UCLL
Expert in omgaan met moeilijk gedrag en groepsdynamica

Voor wie?

begeleiders buitenschoolse opvang, (toekomstige) leerkrachten (buitengewoon) secundair onderwijs, lager onderwijs & kleuteronderwijs

Extra informatie?

Voormiddag:
Tijdens de eerste halve dag vertrekken we vanuit de preventiepiramide van Johan Declerck. Dit kader helpt om de factoren (op jouw school) die een positief school- en klasklimaat bevorderen en belemmeren in kaart te brengen. We gaan vervolgens aan de slag met kaders en inzichten uit de groepsdynamische wetenschappen (fasen in de groepsontwikkeling, Roos van Leary) en ervaren de impact ervan op onszelf en de groep via interactieve oefeningen. Tot slot staan we stil bij de vraag: wat betekenen deze inzichten voor ons team en voor onze klasgroepen op school?

Namiddag:
Dag twee bouwt verder op de inzichten uit dag een. We verdiepen ons in het installeren van positieve, verbindende contacten en omgangsvormen tussen leerlingen. We staan stil bij ons 'niet-onderhandelbaar kader': hoe willen we dat leerlingen met zichzelf, elkaar en ons als leerkracht omgaan? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dit oefenen en dat leerlingen zich deze omgangsvormen eigen maken? Het TOPOI-model van Hoffman helpt om te begrijpen wat vaak zorgt voor misverstanden. Inzichten uit o.a. Verbindend Communiceren bieden een alternatief voor de praktijk. Het einddoel: een fijne klas waar leerlingen zich goed voelen en zich kunnen vormen.

Inschrijven?

Deze vorming wordt aangeboden door TENZ. Inschrijven verloopt dan ook via deze onderwijsondersteunende organisatie.

Coronamaatregelen?

Indien deze vorming niet kan doorgaan in onze vestiging in Antwerpen zal de vorming deels als webinar doorgaan.

Het eerste deel wordt dan op 12 maart tussen 9.30 en 12.30 uur als webinar aangeboden. De andere halve dag wordt verplaatst naar een later tijdstip, waarop het opnieuw mogelijk is om live vorming te geven. 

De kleine zeppelin: muzisch werken met kleuters

Versterk je muzische praktijk met 7 belangrijke inzichten uit De kleine Zeppelin.

Datum/uur
 • vrijdag 30 april 2021 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Doelgroepen
 • Kleuteronderwijs

 • Leerkrachten

 • Lerarenopleiding

Prijs

65€

Inhoud?

De kleine Zeppelin biedt didactische ondersteuning bij het ontwerpen van muzische activiteiten voor kleuters. Je ontdekt de vier vormen van muzisch werken en past die toe in drama, dans, beeld, muziek en media. Je krijgt zicht op het concept van een activiteit, breed muzisch werken, muzische ontwikkeling, beschouwen met kleuters en het creatief proces. Je gaat naar huis met veel inzichten en concrete voorbeelden uit de kleuterpraktijk. Voor wie doelgericht muzisch wil werken en vertrouwd is met de basisdidactiek van Zeppelin.

Wat leer je?

• de didactische aanpak ontdekken van De kleine Zeppelin;
• zicht krijgen op de vier vormen van muzische activiteiten;
• concrete voorbeelden ontdekken in de vier vormen;
• verwoorden wat doelgericht werken is in muzische vorming met jonge kinderen.

Door wie?

Oetang ontwerpt en begeleidt leer- en veranderprocessen. Ze gaan met scholen aan de slag vanuit vorming, procesbegeleiding en tools. Gespecialiseerd in didactische werkvormen, creatieve processen, muzische vorming, media en Zin in Leren! Zin in Leven!

Voor wie?

(toekomstige) leerkrachten kleuteronderwijs

Boekentip?

De kleine Zeppelin, K. Crul en Oetang, Pelckmans Pro

Inschrijven?

Deze vorming wordt aangeboden door TENZ. Inschrijven verloopt dan ook via deze onderwijsondersteunende organisatie.

Coronamaatregelen?

Indien er op het moment van de leeractiviteit nog steeds een afstand van anderhalve meter moet bewaard blijven tussen deelnemers kan de leeractiviteit helaas niet doorgaan in ons lokaal in docAtlas Antwerpen. De vorming zal dan doorgaan via een webinar op hetzelfde tijdstip.

Taalbeleid: wat en hoe?

Datum/uur
 • dinsdag 27 april 2021 van 09.30 uur tot 15 uur
Status
Uiterste inschrijfdatum
dinsdag 20 april 2021
Doelgroepen
 • Leerkrachten

 • BuO Leerzorg

 • Secundair onderwijs

 • Lerarenopleiding

Prijs

55 euro

Inhoud?

Waarom voer je een taalbeleid? Voor wie? Waarover kan een taalbeleid gaan? Hoe begin je eraan?

 

In deze workshop verken je via interactieve oefeningen het begrip taalbeleid, zodat je kunt nadenken over het voeren van een taalbeleid in je eigen context. Voorbeelden van scholen die al een taalbeleid voeren bieden daarbij inspiratie.

 

In de namiddag biedt docAtlas jou een Welkom@docAtlas aan. Tijdens een welkom word je rondgeleid in ons leercentrum. Materialen die aansluiten bij het thema van de vorming worden geselecteerd en uitgestald. Je krijgt uitgebreid de kans om hierin te grasduinen en de bruikbaarheid voor jou klaspraktijk te onderzoeken.

Voor wie?

Leerkrachten, zorgleerkrachten en -coördinatoren, beleidsondersteuners, directies, pedagogisch begeleiders en andere geïnteresseerden uit het secundair onderwijs.

Duur?

1 dagdeel van 3 uur + 2 uur grasduinen

Datum?

Dinsdag 27 april 2021 van 9.30 tot 15.00 uur

Prijs?

55€

Coronamaatregelen

Indien er op het moment van de leeractiviteit nog steeds een afstand van anderhalve meter moet bewaard blijven tussen deelnemers kan de leeractiviteit helaas niet doorgaan in ons lokaal in docAtlas Antwerpen. De vorming zal dan doorgaan via een webinar op hetzelfde tijdstip, maar zonder grasduinen.

 

workshop KlasCement voor taalleerkrachten in het volwassenenonderwijs

Datum/uur
 • woensdag 24 maart 2021 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Doelgroepen
 • Leerkrachten

 • Lerarenopleiding

 • Volwasseneneducatie

Prijs

Gratis

Tina Van de Wauwer

Inhoud?

KlasCement: dat zijn meer dan 60 000 gratis leermiddelen gedeeld door meer dan 250 000 leraren. Bekijk ons filmpje.

Zoek je op KlasCement af en toe naar lesmateriaal, maar ken je de andere functionaliteiten van de site niet?

 

Tijdens deze workshop leer je:

 • efficiënt leermiddelen zoeken en zoekacties bewaren;
 • leermiddelen bewaren en delen via favorieten en -mappen;
 • minder gekende KlasCementfuncties gebruiken;
 • websites, toffe apps of eigen lesmateriaal toevoegen;
 • alle KlasCementopties naar je hand zetten.

Tijdens de workshop wordt er steeds tijd voorzien om alle functies meteen uit te proberen. Wees daarom goed voorbereid!

 • Breng zeker jouw laptop (of tablet)  met een up-to-date browser (Firefox, Chrome) mee en zorg ervoor dat je weet hoe je op jouw toestel het draadloze netwerk moet selecteren en het wachtwoord daarvan invult. Tijdens de workshop zal je namelijk surfen via het draadloze netwerk van docAtlas.
 • Zorg er ook voor dat je laptop niet te strikt beveiligd is. Bij schoollaptops kan dat het geval zijn. Je moet voldoende rechten hebben om te surfen via andere netwerken.

Kijk ook even na of je al lid bent van KlasCement en je jouw aanmeldingsgegevens kent. Die heb je natuurlijk nodig tijdens de workshop. Zo verliezen we geen tijd met registreren en vergeten wachtwoorden opnieuw instellen.

Door wie?

Tina Van de Wauwer heeft meer dan 10 jaar ervaring als taalleerkracht. Ze focust zich op taalverwerving, in het bijzonder Nederlands als tweede taal, en meertaligheid. Bij KlasCement houdt ze zich bezig met alle taalgerelateerde leermiddelen en beheert ze de deelsite De lat hoog voor talen.

 

Voor wie?

taalleerkrachten in het volwassenenonderwijs (NT2 en moderne vreemde talen)

 

Extra?

Deze workshop is gratis. We vragen je wel om de annuleringsprocedure te respecteren zodat anderen je plaats kunnen innemen indien je toch niet kunt deelnemen.

Coronamaatregelen

Indien er op het moment van de leeractiviteit nog steeds een afstand van anderhalve meter moet bewaard blijven tussen deelnemers kan de leeractiviteit helaas niet doorgaan in ons lokaal in docAtlas Antwerpen. De vorming zal dan doorgaan via een webinar op hetzelfde tijdstip.

Sleutel aan je toekomst in de haven

Kruip in de huid van pijpfitter, vrachtwagenchauffeur of kunststofbewerker! Leerlingen gaan zelf aan de slag met simulaties en materialen. Zo ontdekken ze de technische kant van de haven.

Datum/uur
 • van 1 september 2020 tot 30 juni 2021
Doelgroepen
 • Secundair onderwijs

Prijs

6€ per leerling voor het havenbezoek met gids (begeleiders gratis), exclusief busvervoer

Ga jij ook aan de slag in de haven?

Tijdens dit dagprogramma gaan de leerlingen gedurende een halve dag aan de slag met minstens vier beroepen. Dankzij gastlocatie Campus Leerhaven zitten ze meteen in de juiste sfeer en ontdekken ze hoe het er echt aan toe gaat in de haven.

De andere daghelft verkennen we samen de Waaslandhaven tijdens een boeiende rondrit. Zo kijken we onze ogen uit over de Schelde én rijden we langs torenhoge stapels containers aan de grootste sluis ter wereld: de Kieldrechtsluis.

Als afsluiter ontwerpen de leerlingen aan het einde van de dag hun eigen haven. Op die manier tonen ze wat zij hebben overgehouden.

Haven vol Techniek komt tot stand dankzij de steun van Talentenstroom en Talentenfabriek.

Ontdek de haven in landschappen

Ontdek de haven in al haar facetten tijdens een daguitstop op linker- of rechteroever. Je ontdekt hoe containers en andere goederen komen en gaan, hoe de haven groeit, welke industrie er aanwezig is en hoe er op verschillende manieren energie wordt opgewekt. Daarnaast komt de rol van de Schelde aan bod en zal je merken dat ook de natuur zijn plaats heeft in onze haven.

Datum/uur
 • van 15 september 2019 tot 30 juni 2021
Doelgroepen
 • Secundair onderwijs

Prijs

6 euro per leerling voor het havenbezoek met gids (begeleiders gratis), exclusief busvervoer

Landschappen Linkeroever

De havenexcursie Linkeroever toont je leerlingen alle aspecten van de haven van Antwerpen en de omliggende natuurgebieden. Samen met de gids ontdekken de leerlingen de haven door er midden in te gaan staan. De excursie is zeer divers, de volgende thema’s komen aan bod:

 • De Schelde een stroom met veel kanten: hoe werkt een rivier? Wat is holle- en bolle oever? En hoe heeft dit effect op de haven van Antwerpen?
 • De groene ring rond Kallo: Wat is het groot rietveld? Wat zijn tanks?
 • De sluis: Waarom hebben we een sluis nodig? En hoe werkt de sluis?
 • Het prachtig uitkijkpunt aan Deurganckdok: Hoe komen containers naar België? Hoe worden de vervoersmiddelen aangepast aan deze goederen? Wat is er zo speciaal aan dit dok?
 • De kerncentrale van Doel: Wat is een kerncentrale? Wat zijn die grote toren? Wat zijn de toekomst mogelijkheden?
 • Total en zijn industrie: Wat zijn tanks? Hoe worden gassen opgeslagen? Hoe kunnen we industrie herkennen?
 • Hedwig prosperpolder, een landschap in transitie: Wat is ontpolderen en inpolderen? Wat zijn de gevolgen hier van? Wat zijn de kenmerken van een landbouwlandschap?
 • Euroterminal (AET): Welke verschillende soorten goederen komen naar de haven en hoe worden deze bewaard en verplaats?

Tijdens deze excursie kunnen ook andere leerkrachten hun vakken terug vinden. Er is een digitale voorbereiding voor deze excursie die aansluit bij meerdere vakken: zoals techniek, wiskunde en natuurwetenschappen. Deze voorbereiding bestaat uit een webquest die 1 lesuur duurt. Er is een optionele uitbreiding op de webquest rond beroepen, begrippen, natuurgebieden en energie.

Landschappen Rechteroever

De havenexcursie Rechteroever toon je leerlingen alle aspecten van de haven van Antwerpen. Samen met de gids ontdekken de leerlingen de haven door er midden in te staan. Tijdens deze excursie vinden ook andere leerkrachten aspecten uit hun vakken terug. De excursie behandelt volgende thema’s:

 • Soorten goederen: recht de landschapsdijk op voor een prachtig uitzicht van de rechteroever dokhaven.
 • Containerterminal: bij het vervoeren van containers komen veel machines aan te pas die het uitzicht van de haven bepalen.
 • Sluizen: de Antwerpse haven is grotendeels een gesloten haven en heeft dus sluizen nodig.
 • De Schelde: de werking van de Schelde.
 • Energie: de kerncentrale is een markerend punt in de haven van Antwerpen.
 • Industrie: Total één van de grootste raffinaderijen in de wereld.
 • Oosterweel: een kerktoren midden in de haven, waarom?

We voorzien een digitale voorbereiding voor deze excursie die aansluit bij de begrippen die we tijdens de excursie zien. Ook andere vakkan zoals techniek, wiskunde en natuurwetenschappen komen hierin aan bod. Deze voorbereiding duurt 1 lesuur. Er is een optionele uitbreiding op de webquest rond beroepen, begrippen, natuurgebieden en energie.

Verkort programma

Wil je de haven verkennen, maar heb je maar een halve dag de tijd? Dan bieden we hiervoor drie mogelijkheden aan: Haven Noord en Langs de Schelde op rechteroever en de Waaslandhaven in een notendop. Let wel, sommige landschappen komen tijdens zo'n halve dagprogramma beperkter of niet aan bod.

Ontdek hier de mogelijkheden.

Lesmateriaal

Voorbereidende webquest

Bereid je excursie samen met je leerlingen voor aan de hand van onze webquest. Gedurende een lesuur maken je leerlingen alvast een eerste keer kennis met verschillende aspecten van de haven. We geven ook enkele excursietips mee om goed voorbereid aan de start te verschijnen zoals gratis apps die zeker van pas komen tijdens en na je havenbezoek.

www.haveninlandschappen.be

Excursiebundel

Onze excursiebundel stimuleert de leerlingen om tijdens de uitstap aan hun aardrijkskundige kennis & vaardigheden te werken. De bundel is ook een neerslag van de excursie zodat wat ze leren op het veld ook later in de klas nog aan bod kan komen.

Druk de bundel af voor elk van je leerlingen, tijdens de excursie vult de gids die samen met hen in. (In kleur zijn de diagrammen en afbeeldingen het duidelijkst.)

Praktische info

 • Doelgroep: 1ste graad secundair onderwijs
 • Prijs: 6 euro per leerling voor het havenbezoek met gids (min. 150 euro per groep, begeleiders gratis). Voor de rondrit heb je een bus nodig. We verwachten dat je deze zelf voorziet.
 • Lunch: Breng steeds je eigen picknick mee. Aankoop drankje op sommige externe lunchlocaties verplicht. Het eerste drankje wordt ter plaatse gemeenschappelijke afgerekend.
 • Vertrek- en aankomstplaats:
 • Lees dit vooraf:

Slim met energie in het PIME

Thema's

Vijde en zesde leerjaar basisonderwijs

De activiteit ‘Slim met energie’ bestaat uit twee delen:

 • Bij het bordspel slim met energie krijgen de leerlingen vragen en doe-opdrachten in de thema’s wonen, school, voeding, werken, verkeer en vrije tijd. Ze verzamelen ‘energie’ en leren meteen hoe je er zuinig mee kunt omspringen.
 • Tijdens de workshop zonne-energie gaan de leerlingen experimenteel na hoe je zonne-energie optimaal kunt laten renderen. Ze onderzoeken absorptie en reflectie, een zonneboiler en het serre-effect. We tonen ook gebruiksvoorwerpen die op zonne-energie werken.

Voor deze activiteit kun je gebruik maken van de MOS-pas.

Datum/uur
 • van 11 januari 2021 tot 26 februari 2021
 • Enkel op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Doelgroepen
 • Lager onderwijs

Prijs

Gratis

Combineren kan met

Spot op Veiligheid

Spot-op zet thema's rond veiligheid bij je thuis en op het werk 'in de spotlights'. Het is een heel toegankelijke publicatie, zeker nu ze werd omgezet in digitale vorm. In heldere taal en voorzien van aanvullende video's, foto's en links krijg je een goed algemeen beeld van een bepaald thema. 

Doelgroepen
 • Leerkrachten

 • Lerarenopleiding

 • Volwasseneneducatie

 • Niet niveaugebonden

Prijs

Gratis

Deze publicatie richt zich op een ruim publiek, maar je kan ze ook heel nuttig gebruiken in de klas. Je sensibiliseert de leerlingen en toont dat de school begaan is met de veiligheid en gezondheid van haar leerlingen en personeel. Spot-op is bovendien prima te gebruiken als voorbereiding voor een groepsbezoek aan onze didactische ruimte

Wil je een onderwerp uit Spot-op dieper uitspitten, neem dan contact op met ons informatiecentrum.

Informatiecentrum rond welzijn op het werk en thuis

In ons informatiecentrum vind je een schat aan informatie over welzijn op het werk. Of je nu professional, student of gewoon geïnteresseerd bent: contacteer ons, en vind gratis de informatie die je zoekt.

Doelgroepen
 • Volwasseneneducatie

 • Niet niveaugebonden

Prijs

Gratis

Zeg 'u' tegen onze collectie

Bij ons vind je

 • eindwerken van studenten preventieadviseur, milieucoördinator en adviseur ergonomie uit heel Vlaanderen
 • naslagwerken, brochures, tijdschriften, boeken
 • verslagen van studiedagen
 • instructie dvd's
 • abonnementen op gespecialiseerde internetdatabanken

De informatie die we in huis hebben, omvat een brede waaier van onderwerpen, zoals:

 • machinebeveiliging
 • stofexplosie
 • beeldschermergonomie
 • participatieve risicoanalyse
 • werken met elektrische handgereedschappen
 • veiligheid thuis
 • ongevallenonderzoek
 • ...

Weet je niet goed waar te beginnen? Onze medewerkers helpen je graag op weg.

Lees verder op onze pagina over het informatiecentrum.

Doe-koffer: Brand! Brand! Brand!

Lukt het om je leerlingen wakker te schudden over de gevaren van elke dag? Zoek je een leerrijke en vlotte manier om dat te doen? Breng je preventieboodschap met onze doe-koffers tot in de klas! Je kan er als leerkracht onmiddellijk mee aan de slag. De koffers bevatten leuke belevingsspellen en doe-opdrachten waardoor je verhaal beter zal blijven hangen.

Doelgroepen
 • Lager onderwijs

 • Kleuteronderwijs

 • Secundair onderwijs

Prijs

Gratis

Brandkoffer op bezoek in Mol (Copyright Bert De Deken)

De doe-koffer rond brand- en brandwondenpreventie bestaat voor elke graad van het basisonderwijs. Die voor de 1e graad kan je ook (gedeeltelijk) gebruiken in het laatste kleuterklasje. De koffer voor de 3e graad kan je eventueel ook gebruiken voor de 1e graad van het secundair onderwijs.

Inhoud van de koffer Brand!

Iedere koffer is specifiek aangepast aan het niveau en de interessesfeer van de leerlingen waarvoor hij bedoeld is. Onderaan deze pagina kan je voor elke koffer de inhoudsfiche en de handleiding downloaden.

De doe-koffer Brand! ontlenen

Je kan deze doe-koffer gratis ontlenen na reservatie. Hoe je dat aanpakt, lees je bij de praktische info. De koffers hebben een uitschuifbaar handvat en twee wieltjes, en hun afmeting is (b x h x d) 45 x 45 x 35 cm.

Categorie

Klasactiviteit
Koffer

Didactische tips

Brandpreventie stopt niet aan de schoolpoort. Daarom is het belangrijk ook ouders warm te maken voor de gevaren van brand. Voor hen bevatten de doe-koffers een folder. De leerlingen krijgen ook een checklist en brandveiligheidscontract mee naar huis. Het is de bedoeling dat zij samen met hun ouders aan de slag gaan om het thuis brandveiliger te maken.

Aansluitend op vorige schooljaren kunnen lagere scholen 2e graad zich ook dit schooljaar inschrijven voor de BRAVO preventieweken van Stichting Brandwonden. Nieuw is dat je kan kiezen om de doe-koffer 2e graad gratis te ontlenen via het Veiligheidsinstituut of een doe-doos aan te schaffen bij Stichting Brandwonden aan 80 euro. Tijdens zo'n preventieweek ga je aan de slag met je ontleende koffer of aangekochte doe-doos, komt een BRAVO-consulent de klas bezoeken en krijgen de leerlingen een rondleiding bij de lokale brandweer. Meer info vind je op de website van de Stichting Brandwonden.

Bijkomende info

Je kan deze doe-koffer ook aankopen. Neem contact op met Danny Raymaekers voor een offerte: danny.raymaekers@provincieantwerpen.be.

Annick Scheynen

Functie
Administratief medewerker
T
03 203 42 11
F
03 203 42 50

Een (half) dagje veiligheid in een interactief groepsbezoek

In onze didactische ruimtes ontdek je 7 modules rond welzijn op het werk en veiligheid thuis. Stuk voor stuk zijn ze verpakt in educatieve stands boordevol praktische proefjes, beeldmateriaal en verrassende toepassingen. Onze docent stemt zijn verhaal steeds af op de leef- en werkwereld van de bezoekers. A.d.h.v. praktijkvoorbeelden en experimenten leer je bewust om te gaan met gevaren en risico’s in je omgeving, zowel op het werk als thuis.

Doelgroepen
 • Volwasseneneducatie

 • Leerkrachten

 • Secundair onderwijs

Prijs

variabel

Hoe voelt het om lawaaidoof te zijn? Hoe kan een klein schepje stof ontploffen? Hoe creëren we een veiligere omgeving voor onze grootouders, kinderen of kleinkinderen? Zitten we te veel achter onze schermpjes? Waarom doet mijn rug dikwijls pijn … Enkele van de vele vragen waarover we ons kunnen buigen bij een bezoek aan onze didactische ruimte.

Ook kan je je keuze perfect  laten aansluiten bij je eventuele voorbereiding op een examen Basisveiligheid VCA. Heel wat van de daartoe behandelde items kunnen ook bij ons aan bod komen.

Bekijk de verschillende thema's en de mogelijkheid om ze te combineren op onze pagina groepsbezoeken

Categorie

Uitstap - Studie- of schoolreis

Vak/Leergebied

 Niet vakgebonden

Link/Download

www.provincieantwerpen.be/pvi

Aantal deelnemers

Groepen tellen minstens 8 en maximaal 25 deelnemers.

Annick Scheynen

Functie
Administratief medewerker
T
03 203 42 11
F
03 203 42 50

De kortste weg naar Timboektoe

Thema's

Een inleiding op wereldburgerschap voor alle leerkrachten (in opleiding), ongeacht welke graad. Je maakt op een speelse manier kennis met de thematische invalshoeken van wereldburgerschap en krijgt een impressie van diverse educatieve materialen. Je krijgt ook een korte introductie in de vaardigheden van wereldburgerschapseducatie. Deze workshop kan aangepast worden op maat van de school.

Doelgroepen
 • Leerkrachten

Prijs

Gratis

Duur: van 1,5 uur tot een halve dag
Locatie:  docAtlas Antwerpen of Turnhout of in de school
Prijs: gratis

MOS-pas

Ga je met je klas op uitstap naar een milieu-educatieve bestemming? Als MOS-school maak je dan gratis gebruik van het bestaande netwerk van De Lijn.

Datum/uur
 • van 1 september 2017 tot 30 juni 2020
Doelgroepen
 • Leerkrachten

 • Kleuteronderwijs

 • Lager onderwijs

 • Secundair onderwijs

Prijs

Gratis

MOS-pas

Op stap met je klas? Kies voor duurzame mobiliteit!

Ga je met je klas op stap naar een organisatie die rond duurzaamheid werkt? Dan kan je een  MOS-pas van De Lijn aanvragen, waarmee je met je leerlingen gratis gebruik kan maken van het bestaande netwerk van De Lijn (bus/tram). Vul daarvoor tenminste 10 werkdagen op voorhand het aanvraagformulier in.

Bezoek aan een MOS-schakel of andere MOSsige bestemming

Een MOS-schakel is een bestemming met een educatief aanbod in verband met duurzame ontwikkeling. Werd jouw bestemming niet opgenomen als MOS-schakel? Geen nood, we kunnen niet alle (tijdelijke) initatieven kennen of opnemen. Motiveer zelf waarom jouw uitstap past binnen MOS en omschrijf bij je aanvraag duidelijk wat je uitstap met duurzaamheid te maken heeft. De provinciale MOS-begeleiders beoordelen of jouw uitstap in aanmerking komt.

Voorwaarden

1 Je school is een MOS-school. Scholen die zich nog niet registreerden als MOS-scholen kunnen zich hier registreren.

2 De groep (leerlingen + begeleiders) bestaat uit maximaal 30 personen.

3 Je bezoekt een MOS-schakel of een andere MOSsige bestemming. Je uitstap staat in het teken van duurzame ontwikkeling.

4 Je reist op schooldagen en tijdens de daluren. Dit wil zeggen: tussen 9.00 u. en 15.30 u. en na 18.30 u. Op woensdagen kan je ook tussen 11:45 u. en 13.00 u. geen gebruik maken van de MOS-pas. De regioverantwoordelijke van De Lijn kan ritten weigeren tijdens verwachte piekmomenten en zal hiervoor contact opnemen met de school in kwestie.

5 De MOS-pas is niet geldig op de belbus.

Hoe ga je te werk?

1 Je plant een educatieve uitstap waarin een of meerdere duurzaamheidsthema's duidelijk aan bod komen. Denk op voorhand al eens goed na wat je uitstap met duurzaamheid te maken heeft. Is je uitstap een MOSsige uitstap? In het aanvraagformulier zal je op deze vraag moeten antwoorden.

2 Je stippelt je reisweg uit. Je kan hiervoor gebruik maken van de routeplanner van De Lijn of de app. Je kan ook bellen naar De Lijninfo: 070 220 200 (0.30€/minuut voor vaste lijn).

Noteer de namen van de opstap- en afstaphaltes, de uren en de lijnnummers. Tip: betrek je leerlingen hierbij. Op die manier werk je alvast aan enkele leerplandoelen en sleutelcompetenties.

3 Vul het online aanvraagformulier in en verzend het minstens 10 werkdagen voor de uitstap. De provinciale MOS-begeleiders bezorgen jullie per mail een antwoord. Bij een positief antwoord zit een MOS-pas die je afdrukt en aan de buschauffeur overhandigt. Aangezien de chauffeur dit document moet bewaren, is het niet voldoende om de MOS-pas enkel op een smartphone te tonen.

4 Zorg ervoor dat je op dag van de uitstap tijdig aan de juiste halte staat, met de juiste MOS-pas.

Denk eraan!

1 De Lijn is geen taxibedrijf dat je komt ophalen aan de schoolpoort. Op- en afstappen gebeurt op de normale halteplaatsen van De Lijn.

2 De MOS-pas is een vervoersbewijs, maar geldt niet als reservatiebewijs. Dit wil zeggen dat de bus of tram niet uitsluitend voor je school wordt gereserveerd.

3 Eten en drinken op bus en tram mag niet. Ook wie na jou meerijdt, zit graag in een proper voertuig.

4 Zwangere vrouwen, mensen met een beperking en senioren waarderen het als je je zitplaats aan hen afstaat.

5 Ondervind je om een of andere reden moeilijkheden tijdens het vervoer? Meld dit dan aan je MOS-begeleider en/of aan de MOS-coördinatie in Brussel ( 02 553 80 72 , mos@vlaanderen.be). Wij bezorgen klachten en opmerkingen aan De Lijn. Omgekeerd gebeurt hetzelfde. MOS staat in nauw contact met De Lijn. Een fijne opmerking, een bedankje is ook steeds prettig.

6 We vragen uitdrukkelijk om eerlijk met de MOS-pas om te springen en hem alleen maar te gebruiken waarvoor hij werkelijk dient, nl. voor een bezoek aan een MOS-schakel of andere MOSs