Anderstalige nieuwkomers alfabetiseren (11- tot 15-jarigen)

Datum/uur
  • donderdag 19 november 2020 van 09.30 uur tot 11.30 uur
Status
Uiterste inschrijfdatum
donderdag 12 november 2020
Doelgroepen
  • BuO Leerzorg

  • Lager onderwijs

  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

  • Secundair onderwijs

Prijs

55 €

Hoe ga je in de derde graad lager onderwijs of de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers aan de slag met leerlingen (11-15-jarigen) die amper kunnen lezen of schrijven? Of wat doe je met jongeren die wel kunnen lezen of schrijven, maar dan in een taal met een ander schrift? 

In deze sessie staan we stil bij de begrippen alfabetisering en geletterdheid. Wat verstaan we hier juist onder en wat betekent het voor anderstalige nieuwkomers om als niet- of anders-gealfabetiseerde leerling in de onthaalklas terecht te komen? We zoomen in op het taalverwervingsproces van deze jongeren. Door te werken met concreet lesmateriaal en in interactie met andere (OKAN-)leerkrachten, krijg je praktische tips om jouw leertraject af te stemmen op de noden en diversiteit binnen deze doelgroep. 

Hou (zelfgemaakt/door jou veelgebruikt) materiaal klaar voor het uitwisselen van ervaring met de andere deelnemers. Zo wordt de uitwisseling nog rijker en krijg je concrete tips om je eigen materiaal aan te passen waar nodig. 

DocAtlas zorgt voor een selectielijst met allerhande leermiddelen die aansluiten bij de vorming, omdat grasduinen in het leercentrum omwille van de coronamaatregelen momenteel niet mogelijk is.

Doelgroep: Leerkrachten, zorgleerkrachten en -coördinatoren, beleidsondersteuners, directies, pedagogisch begeleiders en andere geïnteresseerden uit het lager onderwijs en OKAN-leerkrachten uit het secundair onderwijs.

Prijs: € 55 per persoon 

Datum: Donderdag 19 november 2020 van 9.30 tot 11.30 uur

Duur: 2 uur 

Coronamaatregelen

De vorming zal doorgaan via een webinar.

Volgende van de detaillijst