Anderstalige nieuwkomers alfabetiseren (6- tot 10-jarigen)

Datum/uur
  • vrijdag 6 maart 2020 van 09.30 uur tot 16 uur
Status
Volzet
Uiterste inschrijfdatum
vrijdag 28 februari 2020
Doelgroepen
  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

  • Lager onderwijs

  • BuO Leerzorg

Prijs

55 €

Wat doe je wanneer een kind niet of nauwelijks kan lezen of schrijven als het op de lagere school aankomt? Hoe pak je het aan als je anderstalige nieuwkomers (AN) wel kunnen lezen en schrijven, maar enkel in een taal met een ander schrift? 

In deze workshop staan we stil bij begrippen als alfabetisering en geletterdheid. Wat verstaan we daaronder en wat betekent het voor je AN om als niet- of anders gealfabetiseerde leerling in de klas terecht te komen? We zoomen in op het taalverwervingsproces bij deze kinderen en bespreken tal van activiteiten om aan geletterdheid te werken. Door aan de slag te gaan met concreet lesmateriaal en in interactie te gaan met andere leerkrachten, krijg je praktische tips om een alfabetiseringstraject op te bouwen dat afgestemd is op de noden van deze diverse doelgroep. 

We vragen de deelnemers om eigen materiaal dat je gebruikt met je nieuwkomers mee te brengen. Zo wordt de uitwisseling nog rijker en krijg je concrete tips om je eigen materiaal aan te passen waar nodig. 

In de namiddag biedt docAtlas jou een Welkom@docAtlas aan. Tijdens een welkom word je rondgeleid in ons leercentrum. Materialen die aansluiten bij het thema van de vorming worden geselecteerd en uitgestald. Je krijgt uitgebreid de kans om hierin te grasduinen en de bruikbaarheid voor jouw klaspraktijk te onderzoeken.

Vormer:  Julie Petitjean

Doelgroep: Alle leerkrachten die een anders-gealfabetiseerde of niet-gealfabetiseerde nieuwkomer van 6 tot 10 jaar begeleiden.

Duur: 2 dagdelen 

Datum(s): vrijdag 6 maart 2020, van 9.30 tot 12.30 uur workshop door het CTO; van 13.30 tot 16 uur: welkom@Docatlas

Prijs: € 55 per persoon (inclusief broodjeslunch, koffie, thee, water en fruitsap)

 

 

Volgende van de detaillijst