Anderstalige nieuwkomers alfabetiseren (6- tot 10-jarigen)

Datum/uur
  • donderdag 26 november 2020 van 09.30 uur tot 11.30 uur
Status
Uiterste inschrijfdatum
donderdag 19 november 2020
Doelgroepen
  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

  • Lager onderwijs

  • BuO Leerzorg

Prijs

55 €

Wat doe je wanneer een kind niet of nauwelijks kan lezen of schrijven als het op de lagere school aankomt? Hoe pak je het aan als je anderstalige nieuwkomers (AN) wel kunnen lezen en schrijven, maar enkel in een taal met een ander schrift? 

In deze workshop staan we stil bij begrippen als alfabetisering en geletterdheid. Wat verstaan we daaronder en wat betekent het voor je AN om als niet- of anders gealfabetiseerde leerling in de klas terecht te komen? We zoomen in op het taalverwervingsproces bij deze kinderen en bespreken tal van activiteiten om aan geletterdheid te werken. Door aan de slag te gaan met concreet lesmateriaal en in interactie te gaan met andere leerkrachten, krijg je praktische tips om een alfabetiseringstraject op te bouwen dat afgestemd is op de noden van deze diverse doelgroep. 

Hou (zelfgemaakt/door jou veelgebruikt) materiaal klaar voor het uitwisselen van ervaring met de andere deelnemers. Zo wordt de uitwisseling nog rijker en krijg je concrete tips om je eigen materiaal aan te passen waar nodig. 

DocAtlas zorgt voor een selectielijst met allerhande leermiddelen die aansluiten bij de vorming, omdat grasduinen in het leercentrum omwille van de coronamaatregelen momenteel niet mogelijk is.

Doelgroep: Leerkrachten, zorgleerkrachten en -coördinatoren, beleidsondersteuners, directies, pedagogisch begeleiders en andere geïnteresseerden uit het lager onderwijs.

Duur: 2 uur 

Datum: donderdag 26 november 2020 van 9.30 tot 11.30 uur

Prijs: € 55 per persoon 

Coronamaatregelen

De vorming zal dan doorgaan via een webinar op hetzelfde tijdstip.

 

Deze vorming is intussen VOLZET. Je kunt wel intekenen op de wachtlijst via de inschrijflink.

 

Volgende van de detaillijst