Evaluatie & gelijke kansen: meer leren door breed evalueren

Datum/uur
  • woensdag 28 april 2021 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Datum/uur
  • vrijdag 7 mei 2021 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Status
Afgelast
Doelgroepen
Prijs

70€

Koen Mattheeuws

Inhoud?

In het onderwijs besteden we veel tijd en zorg aan evaluatie. Hoeveel van die tijd besteden we aan het eigenlijke leerproces van de leerlingen? Zeg maar, aan het evalueren om te leren. In deze workshop krijgen deelnemers zicht op wat volgens onderzoeksliteratuur belangrijk is om leerlingen meer te laten leren uit evalueren. Vanuit een sociaal-constructivistisch kader op leren en evaluatie gaan we concreet in op het belang van feedback geven, de betrokkenheid van leerlingen bij evaluatie,… Meer en beter leren door breed te evalueren is onze doelstelling. 

We overlopen de zes ambities die eigen zijn aan het concept breed evalueren en proberen die te verbinden aan de werkwijze die jij op jouw school hanteert. Daarnaast kijken we aan de hand van de WWHWW-bril hoe we een hoger rendement uit onze evaluaties kunnen halen. Deze letterreeks verwijzen naar de vijf vragen die een leidraad zijn voor elke krachtige evaluatievorm. Waartoe evalueer je? Wat evalueer je? Hoe evalueer je? Wie evalueert mee? En wanneer evalueer je? 

Werkwijze?

We staan stil bij het evalueren van het leren en evalueren om te leren. 

We lichten de zes ambities van Breed evalueren toe. 

Je leert de WWHWW-bril kennen en we verbinden die aan voorbeelden die de deelnemers aanreiken. 

Je ziet een aantal praktijkvoorbeelden passeren.

Door wie?

Koen Mattheeuws is trainer/coach sinds 1999 en ondersteunt nu scholen vanuit het Steunpunt Diversiteit en leren (UGent). Hij focust zich de laatste jaren op meertaligheid, evaluatiebeleid, inclusie, brede school en overgangsmomenten in het onderwijs. Als coach begeleidt hij steden en gemeenten, schoolteams, directieleden. 

Voor wie?

Elke leerkracht die de ambitie heeft om zo veel mogelijk rendement te halen uit het evaluatieproces. Directies, beleidsondersteuners en zorgcoördinatoren die kritisch naar hun evaluatiebeleid willen kijken. Ondersteuners en pedagogische begeleiders die het evaluatiebeleid van hun scholen mee helpen ontwikkelen. Studenten bachelor lager –en secundair onderwijs. 

Input deelnemers?

Tijdens deze vorming willen we zo veel mogelijk aansluiten op de vragen die jij hebt. We geven je graag de kans om ons jouw vragen over het evaluatiebeleid op jouw school op voorhand aan te reiken. Je mag deze mailen naar koena.mattheeuws@ugent.be  19/04/2021.

Let wel: Hoewel we er alles aan willen doen om op maat te werken moeten we realistisch blijven. We kunnen niet garanderen dat we elke vraag even diepgaand zullen kunnen beantwoorden. Ook voor ons blijft het soms zoeken. 

Coronamaatregelen

Deze vorming zal doorgaan via twee webinars.  De sessies worden niet opgenomen en kunnen dus niet nadien worden bekeken.

Hou hier rekening mee en hou alvast ook beide momenten vrij.

Webinar deel 1: woensdag 28 april van 09.30 tot 12.30 uur

Webinar deel 2: vrijdag 7 mei 09.30 tot 12.30 uur