Omgaan met kansarmoede en kwetsbaarheid in de kleuterklas

Datum/uur
  • woensdag 3 maart 2021 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Doelgroepen
  • Kleuteronderwijs

  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

Prijs

45 €

Jan De Mets

Inhoud?

Het project ‘Kleine Kinderen Grote Kansen’ (KKGK – 2017-2020) bracht alle Vlaamse bacheloropleidingen Kleuteronderwijs bijeen in Lerende Netwerken. Daaruit ontstond een kader dat de basis vormde voor de website www.grotekansen.be. Het geeft op een toegankelijke manier aan waar we als kleuterleerkracht best op inzetten om kwaliteitsvol met kinderen te werken, in het bijzonder met kinderen uit kansengroepen. Het kader focust enerzijds op 4 hefbomen voor kwaliteitsvolle interacties en anderzijds op 3 hefbomen over onze ‘beeldvorming’ op kwetsbaarheid en kansarmoede. Het geheel biedt een meerwaarde voor de praktijk omdat we op deze manier ons eigen handelen onder de loep kunnen nemen.
Enkele hefbomen waren bovendien aanleiding voor Klasse om er videoreportages rond te maken: “De Klas van Juf Jelke” 
In deze sessie geven we toelichting bij het KKGK-kader en gaan we in op elk van de zeven aangereikte ‘hefbomen’. We zoomen in op één specifieke hefboom, met name ‘kwaliteitsvolle interactie op vlak van rijke taal’. Daarvoor kun je als voorbereiding naar de ‘rijke taal’-video van Juf Jelke kijken. We nemen enkele fragmenten hieruit als aanleiding voor de vertaalslag naar jouw kleuterklaspraktijk: hoe en wanneer kunnen we nog meer inzetten op ‘rijke taal’?

Werkwijze?

Introductie over dit kader – fragmenten uit de videoreportage van ‘Juf Jelke’ – linken aan eigen klaspraktijken – groeikansen voor (toekomstige) professionals ontdekken – ervaringsuitwisseling en intervisie.

Door wie? 

Jan De Mets is sinds 2011 medewerker bij het Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent). Hij is onder meer verantwoordelijk voor de vertaalslag van allerlei onderzoeksresultaten naar het brede (onderwijs)werkveld in tools, artikels, brochures edm. Zijn 'dada' de voorbije jaren is 'partnerschap met ouders' en 'kwaliteitsvolle interacties/transities van, naar en in de kleuterklas'. Hij heeft verder de coördinatie over enkele lopende Europese projecten i.h.k.v. werken met anderstalige nieuwkomers, warme transities naar het kleuteronderwijs en video coaching als professionaliseringsinstrument.

Voor wie?

(toekomstige) leerkrachten kleuteronderwijs 

Coronamaatregelen

Deze sessie zal als webinar worden aangeboden. De sessie wordt niet opgenomen en kan dus niet nadien worden bekeken.

 

Volgende van de detaillijst