Recht op Liefde

Datum/uur
  • dinsdag 11 februari 2020 van 10 uur tot 16.30 uur
Datum/uur
  • donderdag 12 maart 2020 van 09.30 uur tot 16 uur
Doelgroepen
  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

  • Secundair onderwijs

  • Volwasseneneducatie

Prijs

65€

Opzet De handleiding Recht op Liefde werd ontwikkeld door ella vzw & Merhaba vzw om op een laagdrempelige manier rond seksuele en genderdiversiteit te werken met mensen met migratieachtergrond. Via een kader en methodieken leren we trainers hoe ze met groepen in dialoog kunnen gaan over identiteit, uitsluiting, gender en seksuele diversiteit

Doelgroep: Mensen die in groepsverband werken met mensen met migratieachtergrond (leerkrachten secundair onderwijs, leerkrachten maatschappelijke oriëntatie, sociaal-cultureel werkers, jeugdwerkers, e.a.). 

Doelstelling Oefeningen en perspectieven aanreiken om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken; leren omgaan met weerstand, en negatieve reacties ombuigen naar een meer open houding.

Leermethode We volgen de inhoud van de methodiek, die is opgebouwd rond vijf modules: identiteit en beeldvorming; interculturaliteit; gender; seksuele diversiteit; religie. Bij elke module hoort een woordje uitleg en vooral veel interactieve oefeningen.

Programma De vorming duurt 1 dag.

docAtlas Turnhout: dinsdag, 11februari, 2020 van 10:00 tot 16h30

docAtlas Antwerpen: donderdag, 12 maart , 2020 van 09:30 tot 16:00 uur

Prijs 65€, inclusief  lunch en Methodiekenbundel "Recht op Liefde" 

Inschrijven stuur een mail naar communicatie@merhaba.be, graag met vermelding van de context waarbinnen u actief bent, en waarom u deze vorming wil volgen. 

Volgende van de detaillijst