RouteplAN anderstalige nieuwkomers

Datum/uur
  • woensdag 23 september 2020 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Doelgroepen
  • Lager onderwijs

  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

Prijs

40 €

_Routeplanner_A4.indd

Inhoud?

Anderstalige nieuwkomers op school brengen heel wat teweeg. Heel wat scholen bouwden al veel expertise op, sommige staan aan het begin.

DoorElkaar maakte een stappenplan, een routeplan om op uw school professioneel, planmatig met het gegeven om te gaan.

Het routeplan bevat 9 concrete stappen. Elke stap nodigt uit om visie op te bouwen, om het beleid ivm nieuwkomers vorm te geven, te fine-tunen, kortom om uw werking te professionaliseren. De 9 stappen worden aangevuld door diverse bruikbare tips en tools.

In de vorming zal Lieve Lenaerts van DoorElkaar dit stappenplan toelichten en meer uitleg geven waar nodig.

Het is de bedoeling dat het een schooleigen document wordt. Tijdens de vorming is er ruimte voor uitwisseling en leren ‘van elkaar’.

Door wie?

Lieve Lenaerts, coördinator DoorElkaar Hivset Campus. Lieve was diverse jaren actief als coördinator OKAN, schreef het boek ‘Geen pANiek, snel op weg met anderstalige nieuwkomers' samen met Yasmine Wauthier. Ze geeft veel vormingen over het thema en was/is actief in diverse lerende netwerken anderstalige nieuwkomers.

Voor wie?

directies, zorgcoördinatoren, zorgleerkrachten, (toekomstige)¨(onthaal)leraren lager onderwijs

Corona-maatregelen

Indien er op het moment van de leeractiviteit nog steeds een afstand van anderhalve meter moet bewaard blijven tussen deelnemers kan de leeractiviteit helaas niet doorgaan in ons lokaal in docAtlas Antwerpen. De vorming zal dan doorgaan via een webinar op hetzelfde tijdstip.

Volgende van de detaillijst