Werken aan bevestigen en begrenzen | omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Datum/uur
  • woensdag 19 februari 2020 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Doelgroepen
  • Lager onderwijs

  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

  • BuO Leerzorg

Prijs

30 €

DeSleutel Logo

Opvoeden is praten, aanmoedigen, voordoen, kijken, luisteren, ondersteunen, belonen maar ook grenzen aangeven en eisen stellen. Als leerkracht geef je ruimte en richtlijnen. Je bepaalt (samen met je leerlingen) de grenzen van wat kan en wat niet kan. Die grenzen heeft elke leerling nodig om zich te ontwikkelen, om te weten wat gewenst en ongewenst gedrag is.

Bevestigen en begrenzen helpt de leerling zich aan te passen aan regels en afspraken. Samenleven in de klas zal altijd voor conflicten zorgen. De vraag blijft hoe je als leerkracht daarmee omgaat. Hoe ontstaat een conflict en kunnen we als leerkracht dit voorkomen?

We kijken naar preventieve methodieken om met moeilijk gedrag om te gaan. Het is niet omdat je als leerkracht een gedrag begrijpt dat je het gedrag moet goedkeuren.

Hoe leren we leerlingen de consequenties van hun gedrag aanvaarden? Soms lijkt het of straffen geen effect heeft en voel je je gefrustreerd.

In deze workshop zoeken we samen naar oplossingen voor deze frustraties.

OPBOUW EN INHOUD VAN DE WORKSHOP

Eerst bieden we inzicht in de fases van ‘Acting-out gedrag’ volgens Geoff Colvin. We staan stil bij onze houding bij het bevestigen en begrenzen. We bieden praktische handvaten aan om als leerkracht sterker in de schoenen te staan. We leggen de link met het werken aan persoonlijke en sociale vaardigheden bij kinderen en geven tips voor het positief beïnvloeden van het klimaat in de klas. Wij kijken naar preventieve bouwstenen om moeilijk gedrag te voorkomen. De workshop is interactief opgebouwd en vraagt een inbreng van de deelnemers. We maken gebruik van casussen aangebracht door de deelnemers. Casussen kun je na inschrijving mailen naar kelly.cathelijn@fracarita.org.

DOOR WIE

Kelly Cathelijn is preventiewerker bij De Sleutel en werkte 10 jaar in het buitengewoon onderwijs. Team Preventie De Sleutel is een erkende terreinorganisatie die gespecialiseerd is in sociale vaardigheden en drugpreventie in het onderwijs. 

VOOR WIE

leerkrachten en studenten lager onderwijs, beleidsmedewerkers zorg, GOK-leerkachten en directies

 

Volgende van de detaillijst