Bouw aan een positieve groepsdynamiek in de klas

Verwerf inzichten en technieken zodat iedere leerling zich goed voelt en tot leren komt

Datum/uur
  • vrijdag 12 maart 2021 van 09.30 uur tot 16.30 uur
Doelgroepen
  • BuO Leerzorg

  • Kleuteronderwijs

  • Lager onderwijs

  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

  • Secundair onderwijs

Prijs

120€ (inclusief broodjeslunch)

Katrien Vergauwen

Inhoud?

Een positieve dynamiek en warme relaties in je klas zijn essentieel om tot goed onderwijs te komen. Ze dragen bij aan een positief klasklimaat dat ervoor zorgt dat kinderen zich goed voelen en tot leren kunnen komen. De leerlingen in je klas en de sfeer in de groep kunnen sterk van elkaar verschillen. Maar een aantal theoretische inzichten inspireren om iedere groep op weg te zetten.

Wat leer je?

Inzichten:
• de preventiepiramide: wat betekent een positief klas- en schoolklimaat en wat draagt daartoe bij;
• groepsdynamische kaders: fasen in de groepsontwikkeling en de Roos van Leary;
• communicatie: het installeren van omgangsvormen en normen in de klasgroep: TOPOI-model.

Vaardigheden:
• herkennen en benoemen van bevorderende en belemmerende factoren in de klas en op school;
• hanteren van inzichten in je handelen: veel interactieve oefeningen;
• vertalen van de inzichten naar een concrete aanpak voor jouw klas en school, o.a. tips om bij een moeilijke groepsontwikkeling op een juiste manier te interveniëren.

Door wie?

Vergauwen Katrien

Docent en praktijklector UCLL, opleiding Sociaal Werk en Sociale Readaptatie Wetenschappen
Docent lerarenopleiding Secundair Onderwijs, Karel De Grote Hogeschool
Trainer/coach voor volgende thema's: verbindende communicatie, groepsdynamiek, pedagogisch denken en werken, organiseren en organisatieverandering
Verbonden aan Abrusco vzw, Rondpunt vzw en het Warme Scholen Project (http://www.gavoorgeluk.be/warme-school)

Voor wie?

begeleiders buitenschoolse opvang, (toekomstige) leerkrachten (buitengewoon) secundair onderwijs, lager onderwijs & kleuteronderwijs

Extra informatie?

Voormiddag:
Tijdens de eerste halve dag vertrekken we vanuit de preventiepiramide van Johan Declerck. Dit kader helpt om de factoren (op jouw school) die een positief school- en klasklimaat bevorderen en belemmeren in kaart te brengen. We gaan vervolgens aan de slag met kaders en inzichten uit de groepsdynamische wetenschappen (fasen in de groepsontwikkeling, Roos van Leary) en ervaren de impact ervan op onszelf en de groep via interactieve oefeningen. Tot slot staan we stil bij de vraag: wat betekenen deze inzichten voor ons team en voor onze klasgroepen op school?

Namiddag:
Dag twee bouwt verder op de inzichten uit dag een. We verdiepen ons in het installeren van positieve, verbindende contacten en omgangsvormen tussen leerlingen. We staan stil bij ons 'niet-onderhandelbaar kader': hoe willen we dat leerlingen met zichzelf, elkaar en ons als leerkracht omgaan? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dit oefenen en dat leerlingen zich deze omgangsvormen eigen maken? Het TOPOI-model van Hoffman helpt om te begrijpen wat vaak zorgt voor misverstanden. Inzichten uit o.a. Verbindend Communiceren bieden een alternatief voor de praktijk. Het einddoel: een fijne klas waar leerlingen zich goed voelen en zich kunnen vormen.

Inschrijven?

Deze vorming wordt aangeboden door TENZ. Inschrijven verloopt dan ook via deze onderwijsondersteunende organisatie.

Volgende van de detaillijst