koffieklets@docAtlas: "Coronaproof én interactief leren"

Datum/uur
  • woensdag 25 november 2020 van 15.30 uur tot 17 uur
Doelgroepen
  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

  • Secundair onderwijs

  • Volwasseneneducatie

Prijs

Gratis

Wissel met andere leerkrachten en collega’s uit het onderwijsveld kennis, vaardigheden, inspiratie, werkvormen, leermiddelen, enz. bij een kop koffie of thee.

Tijdens deze digitale editie inspireren we elkaar rond het thema: interactief leren in tijden van corona. We spitsen ons enerzijds toe op het uitwisselen van tips en tricks rond afstandsleren via digitale weg, maar anderzijds ook op interactieve werkvormen in de klas op de nodige afstand van elkaar.

Je leert tijdens dit uitwisselmoment vooral van elkaar en dus van “ervaringsdeskundigen”. Wat werkt er wel? Wat werkt er niet? Wat zijn de valkuilen? Hoe kunnen bestaande interactieve werkvormen coronaproof worden gemaakt?

Deelname is gratis, maar in het inschrijvingsformulier vragen we om je vragen én tips alvast te delen als gespreksstof voor de sessie.

Deelnemers ontvangen alle tips en inspiratie achteraf samen met een selectielijst met interessante materialen uit docAtlas. 

 

Volgende van de detaillijst