Metrotaal, op naar een open talenbeleid op school

Datum/uur
  • maandag 28 september 2020 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Datum/uur
  • dinsdag 6 oktober 2020 van 13.30 uur tot 16.30 uur
Doelgroepen
  • Lager onderwijs

  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

Prijs

70€

Inhoud?

De weg naar een effectief en open talenbeleid is noch eenduidig noch eenvoudig. Om de weg van punt A naar punt B uit te stippelen is er geen vaste route. Zo’n route uitstippelen doe je samen, stapsgewijs én doordacht. Met het pakket Metrotaal – Mind the Gap (www.metrotaal.be) hebben we de ambitie om jouw routeplanner te zijn. Geen boek vol met geijkte wegen, maar wel een website die een pakket inspirerende voorbeelden, onderbouwde inzichten en sterke principes bevat. Zo geraak je vroeg of laat met je team waar je wil zijn. 

Werkwijze?

De deelnemers krijgen een introductie in het gebruik van deze inspirerende webstek. De begeleider loodst je stapsgewijs door de inhoud van de site. Op die manier krijg je voeling met de visie van waaruit we werken, ontdek je werkvormen om met jouw team aan de slag te gaan en kun je putten uit de praktijkvoorbeelden die je via de site aangereikt krijgt. 

Aan de hand van de vragen van de deelnemers zoeken we op  de site geschikte bronnen en tools die jij nadien kunt benutten om met je team op het juiste (taal)spoor te geraken. 

Door wie?

Koen Mattheeuws is trainer/coach sinds 1999 en ondersteunt nu scholen vanuit het Steunpunt Diversiteit en leren (UGent). Hij focust zich de laatste jaren op meertaligheid, evaluatiebeleid, inclusie, brede school en overgangsmomenten in het onderwijs. Als coach begeleidt hij steden  en gemeenten, schoolteams, directieleden. 

Voor wie?

Leerkrachten uit het lager onderwijs die met meertaligheid aan de slag willen op hun school. Beleidsondersteuners en directies die hun meertaligheidsbeleid tegen het licht willen houden. Begeleiders en ondersteuners die schoolteams helpen met de ontwikkeling van een meertaligheidsbeleid. Studenten bachelor lager onderwijs. 

Input van deelnemers?

Tijdens deze vorming willen we zo veel mogelijk aansluiten op de vragen die jij hebt. We geven je graag de kans om ons jouw vragen over Meertalenbeleid op school op voorhand aan te reiken. Je mag deze mailen naar koena.mattheeuws@ugent.be voor 15/9/2020.

Let wel: Hoewel we er alles aan willen doen om op maat te werken moeten we realistisch blijven. We kunnen niet garanderen dat we elke vraag even diepgaand zullen kunnen beantwoorden. Ook voor ons blijft het soms zoeken. 

Coronamaatregelen

Deze vorming zal doorgaan via twee webinars.

Hou hier rekening mee en houd alvast ook beide momenten vrij.

Webinar deel 1: maandag 28 september van 09.30 tot 12.30 uur

Webinar deel 2: dinsdag 6 oktober van 13.30 tot 16.30  uur

 

Volgende van de detaillijst