Verbindend communiceren met leerlingen, ouders en elkaar

Datum/uur
  • donderdag 29 oktober 2020 van 13 uur tot 16 uur
Doelgroepen
  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

  • Secundair onderwijs

  • Lager onderwijs

  • Kleuteronderwijs

  • BuO Leerzorg

Prijs

25 €

Inhoud?

Verbindende communicatie is gebaseerd op de theorie van geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg. Deze manier van communiceren helpt om  duidelijk te beseffen wat voor jou belangrijk is en wat je nodig hebt en hoe je dit kan overbrengen naar anderen. Het inspireert je om op een effectieve en respectvolle manier te zeggen wat je van anderen verwacht, wat je lastig vindt of anders wil en ook wat je waardeert. 

Op deze manier kom je minder vaak in een conflictsituatie terecht. Tenslotte geeft het verbindend communiceren ook inzicht in hoe je empathisch kan luisteren. Je leert de echte boodschap te capteren die vaak verhuld zit in verwijt of boosheid. 

Concreet zullen we deze voormiddag de 4 stappen doorlopen en maken we steeds de koppeling naar de praktijk. We zullen communicatie met ouders, leerlingen en collega’s bekijken. Verder krijgt u concreet materiaal aangereikt om verder mee aan de slag te gaan. 

Door wie? 

Melina Gorrebeeck is reeds meer dan 10 jaar CLB – medewerker. Daarnaast runt ze een eigen multidisciplinaire groepspraktijk en vormingscentrum The Mind Academy en geeft ze les in diverse opleidingen Hoger Onderwijs. De dagelijkse input vanuit de praktijk in combinatie met het volgen en geven van verschillende opleidingen vormen de basis om met teams aan de slag te gaan. 

Voor wie? 

Alle geïnteresseerden uit het onderwijswerkveld en sociale sector die werken met kinderen of jongeren tussen 6 en 18 jaar. 

Extra?

Graag vooraf via mail naar mg@themindacademy.be een casus bezorgen. Dit mag een korte schets zijn van een situatie waarin de communicatie vaak moeilijk loopt. 

Coronamaatregelen

Deze vorming zal doorgaan via een webinar op donderdag 29 oktober van 13 tot 16 uur.

 

Volgende van de detaillijst