Werken aan grammatica in de OKAN-klas. Zetten wij echt de puntjes op de 'i' van grammatica?

Datum/uur
  • dinsdag 10 november 2020 van 13 uur tot 16 uur
Status
Volzet
Datum/uur
  • dinsdag 1 december 2020 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Status
Volzet
Doelgroepen
  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

  • Secundair onderwijs

  • Volwasseneneducatie

  • BuO Leerzorg

Prijs

40€

Marie-Claude Gevaert

Inhoud?

Hoe kan je OKAN-leerlingen de basisregels en de zinstructuren van het Nederlands aanleren? Hoe en wanneer leg je bepaalde regels uit? Hoe hou je het beste rekening met het niveau en de  taalontwikkeling van elke leerling? Op die vragen krijg je antwoorden via tips en voorbeelden uit verschillende methoden. Om te starten gaat de voorrang naar vormen met betekenis (meervoud, ontkenning, vraag e.a.) en naar eenvoudige regels. Daarna komen complexere vormen zoals werkwoorden aan de beurt en vormen waar de logica niet zo vanzelfsprekend is zoals lidwoorden e.a.  We bekijken de voordelen van impliciete en expliciete feedback. Je ontdekt welke spelletjes en interactieve  werkvormen je het best kan inzetten. Je ervaart ook waarom het handig is om met de interferentie van de moedertaal rekening te houden.

Tijdens de workshop gaan we in groep aan de slag met een aantal oefeningen en ontdekken heel wat inspirerende materialen uit docAtlas.

Door wie?

Marie-Claude Gevaert heeft een jarenlange ervaring in thema's als taal, interculturele competentie, diversiteit, transculturele psychologie, meertaligheid, geweldloze communicatie en geeft al zo'n 17 jaar vormingen aan leerkrachten en begeleiders over deze thema's... Ze tracht met haar opleidingen in groeiende verbondenheid de uitdagingen van deze diverse wereld aan te gaan.

Voor wie?

OKAN-leerkrachten, leerkrachten secundair onderwijs en volwassenenonderwijs, zorgleerkrachten, studenten lerarenopleiding

Coronamaatregelen

De vorming zal doorgaan via een webinar op dinsdag 10 november 2020 van 13 uur tot 16 uur. Er staat een herneming gepland op dinsdag 1 december van 09.30 tot 12.30 uur. Ook deze sessie zal plaatsvinden via Zoom. 

De sessie wordt niet opgenomen en kan dus niet achteraf bekeken worden.

 

Beide sessies zijn intussen volzet. Inschrijven op de wachtlijst van de laatste sessie kan via dit formulier. Indien er voldoende interesse is organiseren we in het tweede semester nog een herneming.

 

Volgende van de detaillijst