Workshop: hoe doe je ze al sprekend leren? (docAtlas Turnhout)

Datum/uur
  • woensdag 6 november 2019 van 14 uur tot 17 uur
Doelgroepen
  • Lager onderwijs

  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

  • Secundair onderwijs

Prijs

40 euro

Beter en aangenamer groepswerk dankzij exploratieve gesprekken

 

Vaak rendeert groepswerk niet echt: veel decibels, weinig leren. Ofwel hoor je vooral uitspraken als ‘Ja, dat is het!’ en ‘Nee, dat is niet waar’, ofwel gaan leerlingen gauw akkoord met wat de slimste zegt om er vanaf te zijn. En dan is er nog die ene leerling die het gesprek domineert en die ander die nauwelijks wat zegt. Hoe krijgen we de nutteloze decibels naar beneden? Hoe kunnen leerlingen al pratend echt van elkaar leren? Kortom, hoe kunnen we groepsgesprekken effectiever maken? Een nieuwe aanpak die focust op het spreken zelf, wijst de weg.

 

INHOUD:

Via deze interactieve workshop krijgt je meer inzicht in de mechanismen die groepswerk doen falen of slagen. De focus ligt op het spreken zelf. Dat is nieuw, want bijna alle boeken over groepswerk gaan over organisatie, soorten opdrachten en taakverdeling. En laat nu net dat spreken vaak een pijnpunt zijn. Een vernieuwend onderzoeksproject in vijf Vlaamse lagere scholen groeide uit tot een succesrijk experiment met exploratieve gesprekken. Dankzij die techniek werken leerlingen beter samen. Ze leren meer van elkaar en worden sterker in probleemoplossende taken, ook individueel.

Je maakt uitgebreid kennis met deze aanpak: de workshop is een mix van observatie, analyse en toepassing van lesmateriaal uit verschillende leergebieden. 

DOELSTELLINGEN:

-        De deelnemers krijgen inzicht in gespreksmechanismen die groepswerk doen falen / werken;

-        De deelnemers ervaren via praktische oefeningen welke gesprekstechnieken effectief doen leren;

-        De deelnemers maken uitgebreid kennis met de didactiek van exploratieve gesprekken: observatie, analyse, lesmateriaal

DOELGROEP:

Leerkrachten en studenten lerarenopleiding Lager onderwijs, eerste graad secundair onderwijs, OKAN

OVER JAN T'SAS:

Jan T’Sas, licentiaat/master Germaanse Filologie, leraar Nederlands in tso-bso, praktijkassistent Nederlands in de lerarenopleiding en docent Taal en Leren aan de Universiteit Antwerpen,  medewerker van de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands (VON), auteur van schoolboeken Nederlands onderwijs, onderzoeker aan de Karel de Grote Hogeschool, auteur van de website Neejandertaal.be. Sinds 2018 doctor in de Onderwijswetenschappen op basis van praktijkonderzoek over sprekend leren.

MINIMUM AANTAL DEELNEMERS:

10

Volgende van de detaillijst