Digitale workshop veiligheid: try-out

Datum/uur
 • woensdag 17 maart 2021 van 10 uur tot 12 uur
Datum/uur
 • woensdag 17 maart 2021 van 13 uur tot 15 uur
Doelgroepen
 • Secundair onderwijs

 • Leerkrachten

Prijs

Gratis

Categorie

Online workshop via ZOOM of Teams. De bedoeling van deze try-out is om leerkrachten te laten kennismaken met deze formule. 

Organisatie

Veiligheidsinstituut - www.veiligheidsinstituut.be

Leerdoelen

Aan de hand van concrete voorbeelden en beeldmateriaal leer je bewuster om te gaan met gevaren en risico’s in jouw omgeving. Het herkennen van risico’s, over de verschillende welzijnsdomeinen heen, is het begin van preventie. Samen gaan we op zoek naar wat dit kan betekenen in jouw leefwereld.

Een online workshop veiligheid...

 • informeert en sensibiliseert de leerlingen omtrent de betekenis van veiligheid, preventie en welzijn.
 • richt zich op “veiligheid thuis” om de vertaalslag te stimuleren naar de leefwereld van de leerlingen.
 • reikt de leerlingen tools aan om risico’s te herkennen en in te schatten op basis van hun eigen leefwereld.
 • reikt de leerlingen preventieve maatregelen aan om risico’s in hun leefwereld te beheersen.
 • beoogt het verder uitdiepen van de “live online learn activities”.

Randvoorwaarden

 • De leerlingen beschikken over een individuele laptop (of smartphone).
 • De leerlingen kunnen vanop een rustige plaats deelnemen.
 • De leerkracht verzamelt en ondersteunt de leerlingen op het digitale platform.

Aantal deelnemers

Maximaal 20 per sessie

Prijs

Deelname aan een try-out sessie voor leerkrachten is gratis.
Wil je een digitale workshop boeken voor je klas, dan betaal je hiervoor € 125 per groep.

Bijkomende info

Vermeld bij inschrijving je naam, school en e-mailadres + welke sessie je verkiest.
Voor alle duidelijkheid: de try-outs zijn bedoeld voor leerkrachten, niet voor leerlingen.

Volgende van de detaillijst