Parktrotters en sporenspotters

Deze herfst kijken we naar de sporen in het park. Er zijn veel soorten sporen: pootafdrukken, nesten en eieren, etensresten en vraatsporen, maar ook uitwerpselen.

Met de leerlingen van het 3de en 4de leerjaar proberen we dieren te spotten aan de hand van hun sporen. Hoeveel diersporen kan jouw klas vinden?
Meer informatie over deze wandeling volgt in de week van 17 augustus.

De inschrijvingen voor de wandelingen starten in de laatste week van augustus. 

Doelgroepen
  • Lager onderwijs

  • BuO Leerzorg

  • Volwasseneneducatie

Prijs

gratis

Voor deze activiteit kun je gebruik maken van de MOS-pas.

Categorie

Veldactiviteit, uitstap

Vak/Leergebied

Niet vakgebonden, wereldoriëntatie

Aantal deelnemers

Maximum 25 deelnemers per gids

Toegankelijkheid

De wandeling is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Didactische tips

Volgende van de detaillijst