Aan de slag met talige diversiteit (van doorstromers) in het secundair onderwijs

Hoe benut je de meertaligheid van leerlingen voor een betere Nederlandse taalvaardigheid in alle vakken?

Datum/uur
  • woensdag 3 mei 2023 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Doelgroepen
  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

  • Secundair onderwijs

Prijs

40€

afbeeldingen vormingen marie claude - 2

INHOUD?

De overstap naar het regulier onderwijs, na de OKAN klas, is voor de ‘doorstromers’ wel heftig. Het tempo is veel hoger en de veilige omkadering van de OKAN-klas verdwijnt. Om de inloopperiode en de integratie van de ex-OKAN-ers te ondersteunen is het handig dat je als (vak)leerkracht vertrouwd bent met talenbewust lesgeven en met de methodiek van het functioneel meertalig leren.

Talenbewust lesgeven in alle vakken ondersteunt de ontwikkeling van schoolse taalvaardigheid. Je maakt kennis met deze methodiek. Functioneel Meertalig Leren geeft je handvatten om de leerinspanningen van je leerlingen te ondersteunen en de socio-emotionele stress te beperken.

Je krijgt praktische tips en maakt kennis met vaktaalgerichte materialen.

DOOR WIE?

Marie-Claude Gevaert heeft een jarenlange ervaring in thema's als taal, interculturele competentie, diversiteit, transculturele psychologie, meertaligheid, geweldloze communicatie en geeft al zo'n 19 jaar vormingen aan leerkrachten en begeleiders over deze thema's... Ze tracht met haar opleidingen in groeiende verbondenheid de uitdagingen van deze diverse wereld aan te gaan.

 

VOOR WIE?

(toekomstige) (vak)leerkrachten, zorgleerkrachten, directies, CLB-medewerkers,… die werkzaam zijn in het secundair onderwijs

 

BETALING & ANNULATIEPROCEDURE

Deze workshop kost 40 euro per persoon. Je betaalt na de vorming, bij ontvangst van onze factuur. Indien deze leeractiviteit als webinar zou plaatsvinden, blijft de deelnameprijs ongewijzigd. Wil je graag dat er een bestelbonnummer op de factuur wordt vermeld? Mail dit nummer naar docatlas@provincieantwerpen.be. Vermeld er de titel en de datum van de vorming. 

ANNULATIEPROCEDURE:

 * Aanvrager:  De deelnemer kan de inschrijving tot 7 dagen vóór de workshop kosteloos annuleren.

* docAtlas:  In geval van overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de personen die zich inschreven dan zo snel mogelijk.