Anderstalige nieuwkomers alfabetiseren (11- tot 15-jarigen)

Hoe ga je in de derde graad lager onderwijs of de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers aan de slag met leerlingen (11-15-jarigen) die amper kunnen lezen of schrijven? Of wat doe je met jongeren die wel kunnen lezen of schrijven, maar dan in een taal met een ander schrift?

Datum/uur
  • dinsdag 26 oktober 2021 van 09.30 uur tot 15 uur
Status
Inschrijvingen afgesloten
Uiterste inschrijfdatum
dinsdag 19 oktober 2021
Doelgroepen
  • BuO Leerzorg

  • Lager onderwijs

  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

  • Secundair onderwijs

Prijs

55 €

In deze sessie staan we stil bij de begrippen alfabetisering en geletterdheid. Wat verstaan we hier juist onder en wat betekent het voor anderstalige nieuwkomers om als niet- of andersgealfabetiseerde leerling in de onthaalklas terecht te komen? We zoomen in op het taalverwervingsproces van deze jongeren. Door te werken met concreet lesmateriaal en in interactie met andere (OKAN-)leerkrachten, krijg je praktische tips om jouw leertraject af te stemmen op de noden en diversiteit binnen deze doelgroep.

Na de vorming is er een welkom@docAtlas voorzien. Daarbij kunnen deelnemers tussen 13 en 15 uur materialen verkennen die aansluiten bij de vorming.

Doelgroep: Leerkrachten, zorgleerkrachten en -coördinatoren, beleidsondersteuners, directies, pedagogisch begeleiders en andere geïnteresseerden uit de derde graad lager onderwijs en de OKAN-klas secundair.

Prijs: € 55 per persoon