Anderstalige nieuwkomers alfabetiseren (11- tot 15-jarigen)

Hoe bouw je een alfabetiseringstraject op dat afgestemd is op de noden van de anderstalige nieuwkomers in je klas?

Datum/uur
  • dinsdag 15 november 2022 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Status
Uiterste inschrijfdatum
dinsdag 8 november 2022
Doelgroepen
  • BuO Leerzorg

  • Lager onderwijs

  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

  • Secundair onderwijs

Prijs

55 €

Hoe ga je in de derde graad lager onderwijs of de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers aan de slag met leerlingen (11-15-jarigen) die amper kunnen lezen of schrijven? Of wat doe je met jongeren die wel kunnen lezen of schrijven, maar dan in een taal met een ander schrift?

In deze sessie staan we stil bij de begrippen alfabetisering en geletterdheid. Wat verstaan we hier juist onder en wat betekent het voor anderstalige nieuwkomers om als niet- of andersgealfabetiseerde leerling in de onthaalklas terecht te komen? We zoomen in op het taalverwervingsproces van deze jongeren. Door te werken met concreet lesmateriaal en in interactie met andere (OKAN-)leerkrachten, krijg je praktische tips om jouw leertraject af te stemmen op de noden en diversiteit binnen deze doelgroep.

Na afloop kan je in docAtlas materialen bekijken die aantsluiten bij deze vorming.

Doelgroep: Leerkrachten, zorgleerkrachten en -coördinatoren, beleidsondersteuners, directies, pedagogisch begeleiders en andere geïnteresseerden uit de derde graad lager onderwijs en de OKAN-klas secundair.

Prijs: € 55 per persoon