Anderstalige nieuwkomers alfabetiseren (6- tot 10-jarigen)

Wat doe je wanneer een kind (6-10-jarigen) niet of nauwelijks kan lezen of schrijven als het op de lagere school aankomt? Hoe pak je het aan als je anderstalige nieuwkomers wel kunnen lezen en schrijven, maar enkel in een taal met een ander schrift?

Datum/uur
  • donderdag 21 oktober 2021 van 09.30 uur tot 15 uur
Status
Inschrijvingen afgesloten
Uiterste inschrijfdatum
donderdag 14 oktober 2021
Doelgroepen
  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

  • Lager onderwijs

  • BuO Leerzorg

Prijs

55 €

In deze workshop staan we stil bij begrippen als alfabetisering en geletterdheid. Wat verstaan we daaronder en wat betekent het voor je AN om als niet- of andersgealfabetiseerde leerling in de klas terecht te komen? We zoomen in op het taalverwervingsproces bij deze kinderen en bespreken tal van activiteiten om aan geletterdheid te werken. Door aan de slag te gaan met concreet lesmateriaal en in interactie te gaan met andere leerkrachten, krijg je praktische tips om een alfabetiseringstraject op te bouwen dat afgestemd is op de noden van deze diverse doelgroep.

Na de vorming is er een welkom@docAtlas voorzien. Daarbij kunnen deelnemers tussen 13 en 15 uur materialen verkennen die aansluiten bij de vorming.

Doelgroep: Leerkrachten, zorgleerkrachten en -coördinatoren, beleidsondersteuners, directies, pedagogisch begeleiders en andere geïnteresseerden uit het lager onderwijs met een nieuwkomer in de klas.

Prijs: € 55 per persoon