Evaluatie & gelijke kansen: meer leren door breed evalueren

Datum/uur
  • maandag 18 oktober 2021 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Datum/uur
  • donderdag 28 oktober 2021 van 13 uur tot 16 uur
Doelgroepen
  • Lager onderwijs

  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

  • Secundair onderwijs

Prijs

70€

Koen Mattheeuws

INHOUD?

In het onderwijs besteden we veel tijd en zorg aan evaluatie. Hoeveel van die tijd besteden we aan het eigenlijke leerproces van de leerlingen? Zeg maar, aan het evalueren om te leren. In deze workshop krijgen deelnemers zicht op wat volgens onderzoeksliteratuur belangrijk is om leerlingen meer te laten leren uit evalueren. Vanuit een sociaal-constructivistisch kader op leren en evaluatie gaan we concreet in op het belang van feedback geven, de betrokkenheid van leerlingen bij evaluatie,… Meer en beter leren door breed te evalueren is onze doelstelling. 

We overlopen de zes ambities die eigen zijn aan het concept breed evalueren en proberen die te verbinden aan de werkwijze die jij op jouw school hanteert. Daarnaast kijken we aan de hand van de WWHWW-bril hoe we een hoger rendement uit onze evaluaties kunnen halen. Deze letterreeks verwijzen naar de vijf vragen die een leidraad zijn voor elke krachtige evaluatievorm. Waartoe evalueer je? Wat evalueer je? Hoe evalueer je? Wie evalueert mee? En wanneer evalueer je? 

DOOR WIE?

Koen Mattheeuws is trainer/coach sinds 1999 en ondersteunt nu scholen vanuit het Steunpunt Diversiteit en leren (UGent). Hij focust zich de laatste jaren op meertaligheid, evaluatiebeleid, inclusie, brede school en overgangsmomenten in het onderwijs. Als coach begeleidt hij steden en gemeenten, schoolteams, directieleden. 

VOOR WIE?

Leerkrachten uit lager en secundair onderwijs, onderwijsondersteuners en schoolbegeleiders, directies. 

EXTRA INFORMATIE?

Deze vorming zal doorgaan via twee webinars.  De sessies worden niet opgenomen en kunnen dus niet nadien worden (her)bekeken.

Deel 1: maandag 18/10/2021 van 9.30 tot 12.30 uur

Deel 2: donderdag 28/10/2021 van 13.00 tot 16.00 uur

 

 

 

BETALING EN ANNULATIEPROCEDURE

Deze workshop kost 70 euro per persoon. Je betaalt na de vorming, bij ontvangst van onze factuur. Indien je graag wil dat er een bestelbonnummer op de factuur wordt vermeld, kan je dit nummer mailen naar docatlas@provincieantwerpen.be. Vermeld er de titel en de datum van de vorming.

ANNULATIEPROCEDURE:

* Aanvrager: De deelnemer kan de inschrijving tot 7 dagen vóór de workshop kosteloos annuleren.

* docAtlas: In geval van overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de personen die zich inschreven dan zo snel mogelijk.