Het leerling-contact: Een effectief evaluatiemiddel om samen met de leerling het leerproces te versterken

Datum/uur
  • woensdag 24 november 2021 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Datum/uur
  • donderdag 10 februari 2022 van 13 uur tot 16 uur
Doelgroepen
  • Niet niveaugebonden

Prijs

70 €

Koen Mattheeuws

INHOUD?

Versterk het evaluatieproces en het eigenaarschap van eigen leren door 1 op 1 met de leerling samen naar het leren en leven in de klas te kijken. 

Leerkrachten zijn altijd op zoek naar methodieken waarop ze een hogere leerwinst kunnen bekomen. Dat rendement valt volgens ons o.a. te halen uit een gerichtere evaluatie met de leerlingen zelf. Eén van de hulpmiddelen om het evaluatieproces te verrijken en te versterken is het leerling-contact. Dit is een uitgelezen kans voor leerling en leerkracht om samen naar het leerproces te kijken. Wie ziet wat? Welke leernoden ontdekken we? En hoe kunnen we er in de toekomst samen aan werken? Zo krijgen kinderen inzicht in hun eigen leerproces en bieden we hen een sterke troef voor de toekomst m.n. eigenaarschap van eigen leren.

DOOR WIE?

Koen Mattheeuws is trainer/coach sinds 1999 en ondersteunt nu scholen vanuit het Steunpunt Diversiteit en leren (UGent). Hij focust zich de laatste jaren op meertaligheid, evaluatiebeleid, inclusie, brede school en overgangsmomenten in het onderwijs. Als coach begeleidt hij steden en gemeenten, schoolteams, directieleden. 

VOOR WIE?

Elke leerkracht van het eerste leerjaar tot en met de hogeschool. Zorgcoördinatoren, directies en pedagogisch begeleiders.

EXTRA INFORMATIE?

Deze vorming bestaat uit twee delen. 

deel 1: woensdag 24/11/2021: 9u30 - 12u30, te docAtlas Antwerpen, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen

deel 2: woensdag 10/2/2022: 13:00 - 16u00, via Zoom.

 

 

BETALING EN ANNULATIEPROCEDURE

Deze workshop kost 70 euro per persoon. Je betaalt na de vorming, bij ontvangst van onze factuur. Indien je graag wil dat er een bestelbonnummer op de factuur wordt vermeld, kan je dit nummer mailen naar docatlas@provincieantwerpen.be. Vermeld er de titel en de datum van de vorming.

ANNULATIEPROCEDURE:

* Aanvrager: De deelnemer kan de inschrijving tot 7 dagen vóór de workshop kosteloos annuleren.

* docAtlas: In geval van overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de personen die zich inschreven dan zo snel mogelijk.