Nee tegen (extreem) geweld! Wat kunnen verhalen over massageweld ons leren over discriminatie en onrecht van nu?

Datum/uur
  • maandag 15 november 2021 van 13 uur tot 15 uur
Doelgroepen
  • Secundair onderwijs

  • Lerarenopleiding

  • BuO Leerzorg

Prijs

Gratis

Wasja Rijs

INHOUD?

Vooroordelen, discriminatie, geweld… het zijn actuele maar niet altijd simpele onderwerpen om in de klas te behandelen. Tijdens deze nascholing krijgt u concrete informatie en handige tips aangereikt om met het educatief materiaal van RCN Gerechtigheid & Democratie aan de slag te gaan. Daag leerlingen uit om vragen te stellen bij polarisatie, uitsluiting en andere mechanismen die kunnen leiden tot (massa)geweld en te ontdekken hoe zij zich tegen die mechanismen zouden kunnen verzetten.

De workshop bestaat uit 3 delen:

  1. Intro en kader: over SDG 16 (Vrede, Justitie en Sterke Publieke Diensten) en de mechanismen die kunnen leiden tot massageweld (die vaak ook op kleine schaal spelen op school).
  2. Oefenen: ervaar zelf een (verkorte) workshop van RCN G&D en leer welke concrete oefeningen je met je leerlingen kunt doen.
  3. Tips ’n tricks bij lastige situaties: hoe ga je om met moeilijke reacties uit de klas? Hoe bereid je je het beste voor? Welke tools kunnen je helpen? Via voorbeeldsituaties wisselen de deelnemers mogelijke oplossingen uit én krijgen ze tips van het educatief team van RCN G&D.

Ons educatief aanbod biedt vooral handvaten / materiaal om thema’s als stereotypen, conformisme, groepsdruk, gehoorzamen aan autoriteit, gerechtigheid, meerstemmigheid, verzetsdaden te kunnen behandelen en doen dit door een link te leggen tussen een aantal casus van massageweld (Vnl. Rwanda, Cambodja) en de leefwereld / actieradius van de jongeren. Deze fenomenen zijn namelijk, in het klein, ook aanwezig in België en misschien ook op menig schoolplein. 

Handvaten: 

• Waarom is het belangrijk om internationale misdrijven te onthouden?

• Stukje theorie (fenomenen die kunnen leiden tot massageweld), evt. ook uitleg geschiedenis Rwanda of Cambodja, incl. kort aanhalen aanloop (de)kolonisatieperiode (afhankelijk van hoeveel tijd hiervoor is).

• Hoe kun je deze gruwelijke daden uit de geschiedenis introduceren

o Zware, gevoelige materie, niet enkel zwartgallig, ook positieve voorbeelden aanhalen. 

o Veilig klasklimaat: Soms kan de geschiedenis raken aan persoonlijke ervaringen van leerlingen. Wees daarop voorbereid, maak vooraf afspraken met klas over hoe je hiermee omgaat. 

o Wij werken vooral met getuigenissen. Geeft geschiedenis een gezicht - maar let op: altijd subjectieve weergave. Wees transparant en probeer aan een pluralistische aanpak met meerstemmigheid te doen.

 Kun je mét je klas onderzoek doen naar de verschillende kanten van het verhaal?

• Hoe kun je deze geschiedenis linken aan de leefwereld van de leerlingen? Adhv enkele videos, nodigen we de leerlingen uit om met eigen voorbeelden te komen.

• Welke tools / oefeningen kun je met hen doen om hen tegen dergelijke fenomenen te herkennen maar ook hoe kun je daartegen in actie komen? 

• Hoe omgaan met reacties als: onverschilligheid, onverdraagzaamheid, ontkenning, politieke spanningen? Hoe grenzen bewaken? -> m.n. voorbeelden uit de groep laten komen of werken adhv stellingen en wat zou jij doen antw. A/B (of ertussenin?) om met de groep komen tot mogelijke oplossingen.

Vaardigheden: 

• Sensibilisering rondom casus van massageweld na WOII die vaak in het curriculum minder aan bod komen / minder bekend zijn bij leerling / leerkracht. 

• Bewustwording van eigen stereotypen / vooroordelen (dmv discussie adhv fragment uit documentaire 'Wit is ook een Kleur') en oefening 'lastige' reacties. 

• Tips, trics en aandachtspunten om gevoelige thema's als massageweld in de klas te behandelen

• Tools om jongeren te stimuleren om kritisch te denken over gehoorzaamheid, groepsdruk en mogelijke eigen actie tegen onrecht.  

 

DOOR WIE?

Voor Wasja Rijs, criminoloog gespecialiseerd in de meest zware misdaden ter wereld (oorlogsmisdrijven, genocide en misdaden tegen de mensheid) staan 2 vragen centraal: hoe komen zoveel gewone mensen tot zulke heftige daden en hoe kan je voorkomen dat het zover komt? Sinds 2019 is Wasja verantwoordelijk voor de Nederlandstalige educatieve tak van RCN Gerechtigheid & Democratie. Daar verzorgt zij workshops (een mix van wereldburgerschap- en herinneringseducatie) voor leerlingen uit de 3e graad secundair en professionals uit de justitiesector.

 

VOOR WIE?

Leerkrachten 3e graad secundair (Mogelijke vakken: NCZ, Humane wetenschappen, Mondiale Vorming, Filosofie, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Nederlands, Frans etc.)

 

EXTRA INFORMATIE?

Deze sessie zal plaatsvinden in docAtlas Antwerpen. Op 9/12/2021 is er een digitale herneming van deze sessie. Meer informatie vind je hier.