Taaldenkgesprekken met anderstalige nieuwkomers in de lagere school - nieuw

Datum/uur
  • dinsdag 14 maart 2023 van 13 uur tot 16 uur
Doelgroepen
  • Lager onderwijs

  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

Prijs

40 €

Jona Hebbrecht en Marlies Algoet

INHOUD?

Eerst bekijken we kort hoe kinderen op natuurlijke wijze taal leren. Daarna lanceren we vier powertools: vier krachtige interactievaardigheden die de taalontwikkeling een boost geven. De vier powertools sluiten aan bij de pijlers van krachtig taalleren: een rijk taalaanbod, veel gesprekskansen en een krachtige feedback.

We bekijken elke powertool in detail en gaan aan de slag met speelse oefeningen.  De oefeningen en spelletjes die worden voorgesteld, kunnen met alle leerlingen worden gespeeld, of enkel met de AN-leerlingen.

DOELSTELLINGEN

Na deze workshop kennen de leerkrachten vier interessante interactievaardigheden, met bijhorende oefeningen. De leerkrachten  kunnen onmiddellijk met deze taalontwikkelende oefeningen en spelletjes aan de slag in de klas.

 

VOOR WIE?

(toekomstige) (zorg)leerkrachten uit het lager onderwijs

 

DOOR WIE?

Marlies Algoet is lerarenopleider en onderzoeker Taal in de Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs Odisee Brussel. Ze onderzoekt hoe mondelinge interactiekwaliteit in de klas de taal- en denkvaardigheid van de kinderen kan verbeteren. Ze coördineert het Postgraduaat Leescoach (Odisee Advanced Education, Brussel) en is als vrijwilliger actief bij vzw De Verhalenweverij.

Jona Hebbrecht is lerarenopleider en onderzoeker in de Educatieve Bachelor Lager Onderwijs in Hogeschool Odisee (campus Brussel). Ze onderzoekt hoe scholen aan de hand van een leesscan een leesbeleid kunnen opstarten vanuit hun specifieke beginsituatie. Jona is als docent verbonden aan het Postgraduaat Leescoach (Odisee Advanced Education, Brussel). Ze werkte mee aan enkele taalmethodes voor het lager onderwijs en is co-auteur van het handboek Volop Taal, Didactiek Nederlands voor de lagere school.

 

BETALING & ANNULATIEPROCEDURE

Deze workshop kost 40 euro per persoon. Je betaalt na de vorming, bij ontvangst van onze factuur.  Wil je graag dat er een bestelbonnummer op de factuur wordt vermeld? Mail dit nummer naar docatlas@provincieantwerpen.be. Vermeld er de titel en de datum van de vorming. 

ANNULATIEPROCEDURE:

 

* Aanvrager: De deelnemer kan de inschrijving tot 7 dagen vóór de workshop kosteloos annuleren.

* docAtlas: In geval van overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de personen die zich inschreven dan zo snel mogelijk.