Taaldenkgesprekken vanuit rijke teksten: interactief werken met boeken

Datum/uur
  • dinsdag 7 februari 2023 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Status
Afgelast
Doelgroepen
  • BuO Leerzorg

  • Lager onderwijs

  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

Prijs

40 €

Jona Hebbrecht

INHOUD?

In deze workshop bekijken we waarom het belangrijk is veel en krachtige taaldenkgesprekken te voeren, wat de kenmerken van een goed taaldenkgesprek zijn en hoe je zo een gesprek kunt begeleiden. We vertrekken hierbij van rijke teksten: verhalen, luisterfragmenten, strips, moppenboeken, … waardoor we de leeskriebels bij de kinderen aanwakkeren en contextrijk leesonderwijs bieden. Leesmotivatie stimuleren én taaldenkgesprekken voeren: in deze workshop slaan we twee vliegen in één klap.

We starten met een theoretisch kader.

  • We bekijken kort welke krachtige interactievaardigheden er zijn en waarom deze zo belangrijk zijn. We zoomen in op die interactievaardigheden die gesprekken interessant maken en zowel denk- als taalontwikkeling stimuleren
  • Vervolgens belichten we hoe je als leerkracht via gesprekken over rijke teksten de leesmotivatie van de leerlingen kunt bevorderen.

We geven enkele inspirerende voorbeelden van kwaliteitsvolle interactie vanuit de thematische rijkdom in boeken en literaire teksten. We zoomen hierbij in op het belang van een brede vraagstelling, gekoppeld aan verschillende denkniveaus.

Vanuit rijk leesmateriaal proberen de leerkrachten ten slotte zelf een taaldenkgesprek voor te bereiden. We bespreken, proberen uit en delen elkaars voorbeelden.

DOELSTELLINGEN

  • Na deze workshop erkennen de leerkrachten het belang van kwaliteitsvolle interactie in de klas.
  • Ze weten hoe ze taaldenkgesprekken kunnen stimuleren vanuit rijke teksten.
  • Ze krijgen concrete tips om via kwaliteitsvolle interactie over boeken en teksten de leesmotivatie van de leerlingen te stimuleren.

 

EXTRA INFORMATIE?

Breng een boek of tekst mee, waarover je graag met leerlingen in gesprek zou gaan.

 

DOOR WIE?

Jona Hebbrecht is lerarenopleider en onderzoeker in de Educatieve Bachelor Lager Onderwijs in Hogeschool Odisee (campus Brussel). Ze onderzoekt hoe scholen aan de hand van een leesscan een leesbeleid kunnen opstarten vanuit hun specifieke beginsituatie. Daarnaast begeleidt ze scholen bij het opstellen van een leesbeleid in het nascholingsproject PRO Lezen met steun van de Vlaamse Overheid. Jona is als docent verbonden aan het Postgraduaat Leescoach (Odisee Advanced Education, Brussel). Ze werkte mee aan enkele taalmethodes voor het lager onderwijs en is co-auteur van het handboek Volop Taal, Didactiek Nederlands voor de lagere school

 

VOOR WIE?

(toekomstige) (zorg)leerkrachten uit het lager onderwijs

 

BETALING & ANNULATIEPROCEDURE

Deze workshop kost 40 euro per persoon. Je betaalt na de vorming, bij ontvangst van onze factuur.  Wil je graag dat er een bestelbonnummer op de factuur wordt vermeld? Mail dit nummer naar docatlas@provincieantwerpen.be. Vermeld er de titel en de datum van de vorming. 

ANNULATIEPROCEDURE:

* Aanvrager: De deelnemer kan de inschrijving tot 7 dagen vóór de workshop kosteloos annuleren.

* docAtlas: In geval van overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de personen die zich inschreven dan zo snel mogelijk.