Van taalscreening naar taalbeleid: duurzaam verankeren van krachtige taalpraktijken

Hoe ga je op beleidsniveau aan de slag met de resultaten uit de taalscreening? Hoe werk je een taalbeleid voor de hele school uit? En hoe betrek je je (kleuter)team bij het versterken van de onderwijskwaliteit?

Datum/uur
  • dinsdag 23 november 2021 van 12.30 uur tot 15.30 uur
Status
Volzet
Uiterste inschrijfdatum
dinsdag 16 november 2021
Datum/uur
  • vrijdag 21 januari 2022 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Status
Volzet
Uiterste inschrijfdatum
vrijdag 14 januari 2022
Doelgroepen
  • Leerkrachten

  • Kleuteronderwijs

  • BuO Leerzorg

Prijs

50€

De taalscreening geeft je als schoolteam specifieke informatie over de prestaties van kleuters voor verschillende doelen (informatieve mededelingen begrijpen, instructies begrijpen, vragen begrijpen, verhalen begrijpen). De resultaten kunnen dus gelden als deel van de beginsituatieanalyse die leraren helpt om te zien welke doelen ze al bereikt hebben en op welke doelen ze nog verder kunnen inzetten. Door je een breed beeld te vormen van de taalvaardigheid van je leerlingen en de belangrijkste noden in kaart te brengen, bouw je aan een taalbeleid en kan je onderwijspraktijken gericht aanpassen.

De taalscreening kan ook een sleutelrol spelen bij een snelle(re) detectie van risicokleuters en van hun specifieke behoeften. Door de resultaten van de taalscreening mee te nemen in je taalbeleid, kun je leerlingen dus niet alleen gerichter ondersteunen, maar worden leraren ook bewuster van álle aspecten van schoolse taalvaardigheid. In deze vormingssessie bekijken we hoe je het taalbeleid van de school kunt versterken vanuit de resultaten van de taalscreening en staan we stil bij manieren om het schoolteam daarbij te betrekken.

DocAtlas zorgt voor een selectielijst met allerhande leermiddelen die aansluiten bij de vorming.

Voor wie?

Leerkrachten, zorgleerkrachten en -coördinatoren, beleidsondersteuners, directies, pedagogisch begeleiders en andere geïnteresseerden uit het kleuteronderwijs.

Extra informatie?

De vorming is online. De inschrijvingslink krijg je telkens ten laatste 1 dag voor de vorming.