Bouw aan een positieve groepsdynamiek in de klas

Verwerf inzichten en technieken zodat iedere leerling zich goed voelt en tot leren komt

Datum/uur
  • maandag 10 oktober 2022 van 09.30 uur tot 16.30 uur
Doelgroepen
  • BuO Leerzorg

  • Kleuteronderwijs

  • Lager onderwijs

  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

  • Secundair onderwijs

Prijs

130€ (inclusief broodjeslunch)

Pieter Mertens

Inhoud?

Een positieve dynamiek en warme relaties in je klas zijn essentieel om tot goed onderwijs te komen. Ze dragen bij aan een positief klasklimaat dat ervoor zorgt dat kinderen zich goed voelen en tot leren komen. Hoe kun je werken aan een klimaat dat groei en ontwikkeling mogelijk maakt? Hoe kun je inspelen op de groep als je weet dat de leerlingen in je klas sterk van elkaar verschillen? Welke groepsdynamische inzichten inspireren ons om iedere groep op weg te zetten?

Wat leer je?

• inzicht krijgen over het klas- en schoolklimaat vanuit de preventiepiramide en groepsdynamische kaders;
• herkennen en benoemen van bevorderende en belemmerende factoren in de klas en op school;
• een concrete aanpak installeren voor jouw klas en school vanuit de diverse denkkaders.

Voormiddag:
Tijdens de voormiddag vertrekken we vanuit de preventiepiramide van Johan Declerck. Dit kader helpt om de factoren (op jouw school) die een positief school- en klasklimaat bevorderen en belemmeren in kaart te brengen. We gaan vervolgens aan de slag met kaders en inzichten uit de groepsdynamische wetenschappen (fasen in de groepsontwikkeling, Roos van Leary) en ervaren de impact ervan op onszelf en de groep via interactieve oefeningen. Tot slot staan we stil bij de vraag: wat betekenen deze inzichten voor ons team en voor onze klasgroepen op school?

Namiddag:
Tijdens de namiddag bouwen we verder op de inzichten uit dag een. We verdiepen ons in het installeren van positieve, verbindende contacten en omgangsvormen tussen leerlingen. We staan stil bij ons 'niet-onderhandelbaar kader': hoe willen we dat leerlingen met zichzelf, elkaar en ons als leerkracht omgaan? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dit oefenen en dat leerlingen zich deze omgangsvormen eigen maken? Het TOPOI-model van Hoffman helpt om te begrijpen wat vaak zorgt voor misverstanden. Inzichten uit o.a. Verbindend Communiceren bieden een alternatief voor de praktijk. Het einddoel: een fijne klas waar leerlingen zich goed voelen en zich kunnen vormen.

Door wie?

Mertens Pieter

Werkte negen jaar op de Dienst Preventie van stad Mechelen (rond tienerwerking en project over omgaan met agressie en sociale vaardigheden)

Werkte als freelancer voor Gevangenis Brugge rond conflicthantering en communicatie
Op dit moment werkzaam bij hogeschool UCLL
Expert in omgaan met moeilijk gedrag en groepsdynamica

Voor wie?

begeleiders buitenschoolse opvang, (toekomstige) leerkrachten (buitengewoon) secundair onderwijs, lager onderwijs & kleuteronderwijs

 

Inschrijven?

Deze vorming wordt aangeboden door TENZ. Inschrijven verloopt dan ook via deze onderwijsondersteunende organisatie.