Een systeemanalyse van het oriëntatieproces van AN in het secundair onderwijs

Datum/uur
  • vrijdag 24 maart 2023 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Status
Volzet
Doelgroepen
  • Secundair onderwijs

Prijs

40€

Laura Emery

INHOUD?

Het oriënteren van anderstalige nieuwkomers is een uitdagende opdracht. Door kritisch naar de organisatie van deze oriëntering te kijken en expertise uit te wisselen kunnen leerkrachten bijleren en de onderwijsvrijheid die ze hebben beter leren benutten.

Laten we even uitzoomen en stil staan bij hoe de oriëntatie van anderstalige nieuwkomers georganiseerd wordt. Welke mechanismes worden duidelijk door middel van dit vogelperspectief? Wat zijn de pijnpunten van de huidige situatie? Welke vrijheid hebben scholen vandaag om de praktijk aan te pakken? Wat vinden we zelf wenselijk?

Deze vragen proberen we in deze sessie aan te pakken.

Aan de hand van negen illustraties worden leerkrachten uitgedaagd om reflectief naar hun eigen onderwijspraktijk te kijken en te overleggen over de uitdagingen die ze tegenkomen en de oplossingen die daarvoor bestaan.

VOOR WIE?

Leerkrachten secundair onderwijs (inclusief OKAN)

DOOR WIE?

Laura Emery behaalde aan de Universiteit Antwerpen een Master Sociologie. In september 2022 rondde ze een doctoraatsonderzoek af dat werd begeleid door de vakgroep sociologie aan de Vrije Universiteit Antwerpen en Steunpunt Diversiteit en Leren aan de Universiteit Gent. Dat onderzoek ging over het oriëntatieproces van anderstalige nieuwkomers. Sindsdien werkt ze als freelance vormingsmedewerker en schoolbegeleider.

 

 

BETALING & ANNULATIEPROCEDURE

Deze workshop kost 40 euro per persoon. Je betaalt na de vorming, bij ontvangst van onze factuur. Wil je graag dat er een bestelbonnummer op de factuur wordt vermeld? Mail dit nummer naar docatlas@provincieantwerpen.be. Vermeld er de titel en de datum van de vorming. 

ANNULATIEPROCEDURE:

* Aanvrager: De deelnemer kan de inschrijving tot 7 dagen vóór de workshop kosteloos annuleren.

* docAtlas: In geval van overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de personen die zich inschreven dan zo snel mogelijk.